Offentlig upphandling i Sverige

OpenProcurements.com

Nyligen genomförda upphandlingar inom Sverige
2024-01-30    Psykoterapitjänster (Region Jönköpings län)
2024-01-18    Kolorektalkirurgi (Västra Götalandsregionen)
2024-01-18    Outsourcing Finance & Accounting (Vattenfall AB)
2024-01-11    Kommunal vuxenutbildning- Naturbruk (Kalmar kommun)
2024-01-05    Tandtekniska tjänster (Region Jönköpings län)
2023-12-11    Företagshälsa (Polismyndigheten)
2023-12-04    Framework agreement Metal insignias (FMV)
2023-12-01    Externt rekryteringsstöd (Polismyndigheten)
2023-11-30    Jour-/akutplatser barn för barn och ungdomar (Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning)
2023-11-24    Protective helmet for vehicular use (Polismyndigheten)
2023-11-20    Ramavtal resurskonsulter inom MTO-konsulter (Människa, Teknik och Organisation/Human Factor) (Trafikverket Myndighet)
2023-11-20    Ramavtal konsulttjänster inom tunnelsäkerhet- nationellt (Trafikverket Myndighet)
2023-11-17    Upphandling av civila helikoptertjänster, regionala ramavtal (Polismyndigheten)
2023-11-17    För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inklusive BPU för väg 225 Slättmalm inom Botkyrka kommun (Trafikverket Myndighet)
2023-11-17    ÅVS Tillgänglighets-, kapacitets- och miljöbrister, E18 Nordost, Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
2023-11-17    Arrangerad skolskjuts Svalöv (Helsingborgs Stad)
2023-11-17    Entreprenad E10 Otterhällan inom projekt Haga, Västlänken (Trafikverket Myndighet)
2023-11-17    Upphandling av webbaserade juridiska tjänster (Serviceförvaltningen)
2023-11-16    4 st insamlingsfordon till Luleå Miljöresurs AB (Luleå kommun)
2023-11-16    Lokalvård Idrottshallar (Sollentuna kommun)
2023-11-16    Lokalvård Rudbeck (Sollentuna kommun)
2023-11-16    Lokalvård Norra (Sollentuna kommun)
2023-11-15    Företagshälsovård (Region Halland)
2023-11-15    Väg 26 trafikplats Stallsiken, Skövde kommun (Trafikverket Myndighet)
2023-11-15    E22 Bälö-Gladhammar, BPU (Trafikverket Myndighet)
2023-11-15    Omhändertagande av avfall - Hudiksvalls kommun (Hudiksvalls kommun)
2023-11-15    Liksäckar vid brottsmisstanke (Polismyndigheten)
2023-11-15    Transport av grot (grenar, toppar, stubbar m.m.) och stockar (Sollentuna kommun)
2023-11-15    Delprojektledare produktion trimning av vägsystem samt trafikutrustning (Trafikverket Myndighet)
2023-11-14    Basunderhåll väg Enköping inom Uppsala län (Trafikverket Myndighet)
2023-11-14    Basunderhåll väg Söderköping inom Östergötlands län (Trafikverket Myndighet)
2023-11-14    Basunderhåll väg Järna inom Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
2023-11-14    Genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning (Upplands Väsby kommun)
2023-11-13    Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik (Trafikverket Myndighet)
2023-11-13    Analystjänst för miljögiftsövervakning – PFAS i ytvatten (Miljöförvaltningen)
2023-11-13    HUS 140 (Polismyndigheten)
2023-11-13    Framework agreement Textile insignias (FMV)
2023-11-13    Ramavtal Teknisk besiktning 2024 (Exploateringskontoret)
2023-11-10    Ramavtal för Reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon (Renova Aktiebolag)
2023-11-10    IT Consultancy Tender (Vattenfall AB)
2023-11-10    Undersökningstjänster (Botkyrka kommun)
2023-11-10    Expertstöd till uppdrag REMM – resfria/digitala möten i myndigheter (Trafikverket Myndighet)
2023-11-10    PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Planläggningsprocess, Bygghandling (Trafikverket Myndighet)
2023-11-10    Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum (Trafikverket Myndighet)
2023-11-10    Lastväxlartransporter ÅVC 2023 (SRV återvinning AB)
2023-11-09    FSE705 Gestaltning av tunnelrum, E4 Förbifart Stockholm (Trafikverket Myndighet)
2023-11-09    Projektledare inom väg med placering i Göteborg (Trafikverket Myndighet)
2023-11-09    Kanalrensning och OVK-besiktning (AB Gavlegårdarna)
2023-11-09    Ramavtal Entreprenadmaskiner (SRV återvinning AB)
2023-11-09    Hedersbelöning Guldmedaljer (Serviceförvaltningen)