Upphandlingar: Region Jönköpings län

>20 arkiverade upphandlingar

Region Jönköpings län har historiskt sett varit en köpare av medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar, medicinsk utrustning och diverse medicinktekniska produkter.
Historiskt sett har leverantörerna till Region Jönköpings län varit Mediplast AB, OneMed Sverige AB, B.Braun Medical AB, Invacare AB, Mediq Sverige AB, Etac Sverige AB, Abena AB, AST Medical AB, Bayer Aktiebolag och Codan Triplus AB.

Nyligen genomförda upphandlingar av Region Jönköpings län

2024-01-30   Psykoterapitjänster (Region Jönköpings län)
Uppdraget avser tjänsten psykoterapi hos privatpraktiserande legitimerade psykoterapeuter. Uppdraget består i att tillhandahålla och utföra regionfinansierad psykoterapi till invånare inom Region Jönköpings län. Behandlingen ska tillhandahållas och utföras i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och evidensbaserade metoder. Visa upphandlingen »
2024-01-05   Tandtekniska tjänster (Region Jönköpings län)
Uppdraget avser tandtekniska tjänster i form av specialanpassade produkter avseende avtagbar protetik, tandstödd och implantatstödd protetik, bettfysiologi och ortodonti. Uppdraget gäller såväl tillverkning av specialanpassade produkter som de tjänster från det tandtekniska laboratoriet som krävs för fullgod kvalitet och säkerhet. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Radiofarmaka - 2024 (Sydöstra-J) (Region Jönköpings län)
Radioaktiva läkemedel i form av generatorer, radioaktiva läkemedel och beredningssatser. Används främst av Klin Fys. Denna upphandling genomförs som en samordnad upphandling mellan Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar län. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Rekvisitionsläkemedel - Allmänna sortimentet 2024 (Sydöstra-J) (Region Jönköpings län)
läkemedel inom ATC-koderna A, B, C, J, H, N och V . Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och i Bilaga Produktspecifikation. Denna upphandling genomförs som en samordnad upphandling mellan Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar län. Avtalsperiod Avtalet gäller i fyra (4) år från avtalets startdatum. Avtalets beräknade startdatum är 2024-03-01 och gäller till och med 2028-02-28. För ATC-kod J01XA01 är avtalsstart tidigast … Visa upphandlingen »
2023-10-13   NrFit (Region Jönköpings län)
Förbrukningsartiklar inom regional anestesi, nu med Neuroaxiala kopplingar, NrFit. Omfattning Uppdraget avser Förbrukningsartiklar inom regional anestesi, nu med Neuroaxiala kopplingar, NrFit. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och i Bilaga Produktspecifikation. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Kontrollmaterial Laboratoriemedicin (Region Jönköpings län)
Kontrollmaterial till Laboratoriemedicin. Omfattning Uppdraget avser Kontrollmaterial till Laboratoriemedicin. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och Bilaga Produktspecifikation. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Neuropsykiatriska utredningar (Region Jönköpings län)
Uppdraget avser utredningsuppdrag gällande neuropsykiatriska utredningar för barn och vuxna. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation. Visa upphandlingen »
2023-10-04   Förstoringsglas och kikare (Region Jönköpings län)
Region Jönköpings län avser upphandla olika typer av luppar, förstoringsglas med och utan belysning samt kikare och kikarglasögon till Syncentralerna inom Region Jönköpings län och Region Östergötland. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Matvagnar (Region Jönköpings län)
27 st Matvagnar till centralköket Ryhov med möjlighet att köpa fler enligt option. Omfattning Uppdraget avser 27 st Matvagnar till centralköket Ryhov med möjlighet att köpa fler enligt option. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation. Avtalsperiod Avtalsperioden gäller från och med 2024-02-01. Avtalet gäller sedan i 24 månader. Förlängning … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Steeltech Försäljnings AB
2023-09-22   Kuvert (Region Jönköpings län)
Region Jönköpings län avser att upphandla tryckta och otryckta kuvert. Omfattning Region Jönköpings län avser att upphandla tryckta och otryckta kuvert. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och i Bilaga 1, Produktspecifikation. Avtalsperiod Avtalet träder ikraft när det undertecknats av båda parter, dock tidigast 2024-02-01. Avtalet … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Office Depot Svenska AB
2023-09-21   Bussresor med chaufför (Region Jönköpings län)
Uppdraget avser Bussresor med chaufför. Det kan vara resor av skiftande karaktär, dagsturer såväl som flerdygnsresor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: JoRo Buss AB Reinholds Buss AB Smålandsbussen AB
2023-09-20   Förbrukningsmaterial Ortodonti (Region Jönköpings län)
Upphandling av förbrukningsartiklar till ortodontiverksamheten inom Region Jönköpings län. Exempel på förbrukningsartiklar är tandställning, brackets, bågar, stålligatur, band mm. Visa upphandlingen »
2023-09-20   IT-stöd för vaccinationer (Region Jönköpings län)
nyttjanderätt/licens till programvara för vaccinationsjournal för nyttjande av Region Jönköpings län, regionens kommuner samt vårdcentraler anslutna till regionen via Lag om valfrihetssystem. Programvaran ska kunna hantera vaccinering enligt nationella vaccinationsprogram, resevaccinering samt massvaccinering som t ex säsongsinfluensa och covid-19 vaccinationer. Uppdraget omfattar även installations-, anpassnings- och konfigurationstjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MittVaccin Sverige AB
2023-09-15   Livsmedel - Konfektyr och Glass (Region Jönköpings län)
Konfektyr inklusive hälsosamma, hållbara alternativ och glass till Region Jönköpings läns restauranger, caféer och butiker i Jönköping, Värnamo och Eksjö. Omfattning Uppdraget avser Konfektyr inklusive hälsosamma, hållbara alternativ och glass till Region Jönköpings läns restauranger, caféer och butiker i Jönköping, Värnamo och Eksjö. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Unilever Sverige AB
2023-09-15   Intraoral skanner (Region Jönköpings län)
Utrustning som används för digitala avtryck inom allmän- och specialisttandvården Omfattning Uppdraget avser utrustning som används för digitala avtryck inom allmän- och specialisttandvården Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdraget avser försörja Folktandvården i Region Jönköpings län med intraorala skanners med tillhörande programvara samt samtliga aktiviteter förenat med driftsättning, utbildning, service och support … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Unident AB
2023-09-14   Kontors- och bohagsflyttningar (Region Jönköpings län)
kontors- och bohagsflyttningar till orter inom Jönköpings län. Omfattning Uppdraget avser kontors- och bohagsflyttningar till orter inom Jönköpings län.Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation. Avtalsperiod Avtalsperioden gäller från och med 2024-01-01 till och med 2025-12-31. Förlängning av avtalsperioden kan ske vid flera tillfällen. Den … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: June Express AB
2023-09-11   Bemanning av inhyrda sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor (Region Jönköpings län)
Uppdraget avser bemanningstjänster med inhyrda sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Visa upphandlingen »
2023-09-08   Skogs- Entreprenad- Jordbruks- och trädgårdsmaskiner (Region Jönköpings län)
Upphandlingen avser Skogs- Entreprenad- Jordbruks- och trädgårdsmaskiner till Region Jönköpings läns olika verksamheter. Upphandlingen ska resultera i ramavtal med förnyad konkurrensutsättning med ett antal leverantörer. Visa upphandlingen »
2023-09-08   Optikertjänster (Region Jönköpings län)
Bildskärm-, skydds-, blyskydds-, kikar-, lupp- och prismaglasögon med tillhörande optikertjänster. Omfattning Uppdraget avser Bildskärm-, skydds-, blyskydds-, kikar-, lupp- och prismaglasögon med tillhörande optikertjänster. Visa upphandlingen »
2023-09-01   Riksfärdtjänst 2023-2027 (Region Jönköpings län)
Upphandlingen omfattar Riksfärdtjänst för Jönköpings Länstrafik, som är en del av Region Jönköpings län. Omfattning Upphandlingen omfattar Riksfärdtjänst för Jönköpings Länstrafik, som är en del av Region Jönköpings län. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Riksfärdtjänsten Sverige AB
2023-08-30   Förbrukningsmaterial till Lab och provtagningsmaterial (Region Jönköpings län)
förbrukningsmaterial till Laboratoriemedicin, patologen, cytologin och biobanking samt provtagningsmaterial. Exempel: kassetter, filterspetsar, provtagningsrör, kanyler, lancetter, objektglas, snittknivar mm. Visa upphandlingen »
2023-08-28   Mobiltelefoner, surfplattor och tillbehör (Region Jönköpings län)
Uppdraget avser leverans och tillhandahållande av mobiltelefoner, surfplattor, tillbehör till mobiltelefoner och surfplattor, samt tjänster kopplade till mobiltelefoner och surfplattor. Ramavtalet träder ikraft när det undertecknats av båda parter, dock tidigast 2024-02-17. Ramavtalet gäller därefter i 48 månader. Den fastställda takvolymen, det vill säga den mängd eller omfattning av varor och/eller tjänster som högst kan komma att avropas från Ramavtalet är 120 000 000 SEK. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Techstep AB
2023-08-28   IT-stöd för träningsprogram (Region Jönköpings län)
Region Jönköpings län inbjuder härmed intresserade leverantörer att ansöka om att få lämna anbud i upphandlingen IT-stöd för träningsprogram. Upphandlingen omfattar: - En komplett leverans av ett IT-stöd för träningsprogram som en helhetstjänst (SaaS) inklusive drift, service och support. - Tjänster som fodras vid driftsättning av IT-tjänsten, såsom projektledning för leverantörens åtagande, utbildning, implementeringstjänster samt integrationer. Mer information kring dessa delar och en mer detaljerad … Visa upphandlingen »
2023-08-25   Speciella sittmöbler, modulära sittsystem och sittvagnar - HMC (Region Jönköpings län)
Region Jönköpings län avser upphandla speciella sittmöbler, modulära sittsystem och sittvagnar för barn och ungdomar i behov av extra stöd samt positionering i sitt sittande. Omfattning Upphandlade produkter är inom ISO-koderna: 180921, 180939, 122707 och 122218 Samordnad upphandling Denna upphandling genomförs som en samordnad upphandling mellan Region Jönköpings län och länets kommuner Visa upphandlingen »
2023-08-24   Artroskopi- och shaverutrustning med tillhörande förbrukning (Region Jönköpings län)
Artroskopi- och shaverutrustning med tillhörande förbrukning till ortopedoperation i Region Jönköpings län. Visa upphandlingen »
2023-08-11   Operationslampor och försörjningspendlar (Region Jönköpings län)
operationslampor och försörjningspendlar främst till Operationsverksamheten på Länssjukhuset Ryhov men även till verksamheter i övriga Regionen. Visa upphandlingen »
2023-07-03   Barnahus, Region Jönköpings Län (Region Jönköpings län)
Regionfastigheter har för avsikt att upphandla förhyrning av lokaler till Barnahus, Region Jönköpings län. Verksamheten växer och har behov av ändamålsenliga och effektiva lokaler. Förhyrningens längd 7 år med option på ytterligare 3 år. Visa upphandlingen »
2023-06-30   Upphandlingssystem (Region Jönköpings län)
upphandlingssystem inklusive integrerad avtalsdatabas som ska levereras som en molnbaserad tjänst. Visa upphandlingen »
2023-06-09   Ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster (Region Jönköpings län)
Uppdraget omfattar ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster. Uppdraget omfattar förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel som är en del av insatserna inom habilitering och rehabilitering samt för vård och behandling. Uppdraget utgör ett totalansvar för ortopedtekniska hjälpmedel och tillhörande ortopedtekniska tjänster som är ett hälso- och sjukvårdsansvar och som bekostas av Region Jönköpings län. Upphandlingen omfattar sortimentet av ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster enligt bland annat följande … Visa upphandlingen »
2023-06-02   Köp av nya UPS-enheter med tillhörande service- och underhållsplan (Region Jönköpings län)
Upphandlingen avser köp av nya UPS-enheter samt tillhörande service- och underhållsplan till dessa. Köparen kommer att nyttja sig av principen om Förnyad konkurrensutsättning i kommande ramavtal. Omfattning Uppdraget avser Upphandlingen avser köp av nya UPS-enheter samt tillhörande service- och underhållsplan till dessa. Köparen kommer att nyttja sig av principen om Förnyad konkurrensutsättning i kommande ramavtal. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Batterielektronik Sverige AB Bravida Sverige AB Coromatic AB ENACO Sverige AB UPS-teknik i Väst AB
2023-05-26   Rekvisitionsläkemedel - Parenterala nutritionsprodukter (TPN) (Sydöstra-J) (Region Jönköpings län)
upphandling av läkemedel inom parenteral nutrition (ATC-kod B05BA10), som beställs genom rekvisitionsförfarande och huvudsakligen administreras av sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län och Region Kalmar län samt dess vårdentreprenörer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: B.Braun Medical AB Baxter Medical AB
2023-05-25   Operationsbord med tillbehör (Region Jönköpings län)
Uppdraget avser operationsbord, systembord med fasta och semimobila pelare främst till Operationsverksamheten på Länssjukhuset Ryhov men även enklare mobila operationsbord till verksamheter i övriga Regionen. Visa upphandlingen »
2023-05-22   Operations- och undersökningshandskar (Region Jönköpings län)
operations- och undersökningshandskar/skyddshandskar för olika användningsområden. Visa upphandlingen »
2023-05-19   Fordonsdatorsystem (Region Jönköpings län)
Omfattning Uppdraget avser Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Avtalsperiod Det är i nuläget svårt att precisera avtalsstart och avtalslängd. Ambitionsnivån är att ramavtal ska vara tecknat med utsedd leverantör senast årsskiftet 2023/2024. Upphandlingsvärde Uppskattat värde för den aktuella upphandlingen är 35000000kr. Observera att detta enbart är ett uppskattat värde för upphandlingen. Visa upphandlingen »
2023-05-17   Spirometri utrustning till Klinisk fysiologi (Region Jönköpings län)
Vi efterfrågar ett Lungfunktionssystem som kan hantera mätning av Statiska volymer, Dynamiska volymer, Diffusionskapacitet, Helium spirometri Impulsocillometri, Provokationer (metacholine) samt system för mätning av gasutbyte (Ergosperometri). Upphandlingsvärde Uppskattat värde för den aktuella upphandlingen är 2500000kr. Takvolym för detta ramavtal inklusive optioner är 4.000.000 kr. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Intramedic AB
2023-05-16   AV-produkter och tjänster (Sydöstra-J) (Region Jönköpings län)
Samordnad upphandling Denna upphandling genomförs som en samordnad upphandling. Deltagande parter är: Region Jönköpings län Region Östergötland Upphandlingens Omfattning Uppdraget avser tillhandahållande och leveranser av varor och tjänster inom området ljud och bild. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets avsnitt 3 Kravspecifikation och i Bilaga 3 - … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AVS i Sverige AB
2023-05-15   Driftkemikalier (Region Jönköpings län)
Kemisktekniska produkter som används för att sköta driften inom Region Jönköpings län. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Chemgroup Scandinavia AB
2023-05-11   Rekvisitionsläkemedel ATC-kod S01LA04, S01LA05, S01LA06 och S01LA09 (Sydöstra-J) (Region Jönköpings län)
Ögonläkemedel, anti-VEGF, vid behandling av bland annat neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) Visa upphandlingen »
2023-05-11   Hygienhjälpmedel (HMC) (Region Jönköpings län)
olika hygienhjälpmedel såsom flyttbara hygienstolar, duschvagnar, toalettstolsförhöjningar, armstöd till toalett, skötbord, badstol, toalettsits med lyftanordning och hygiendyna trycksårsprevention Visa upphandlingen »
2023-05-08   Kontors- och bohagsflyttningar (Region Jönköpings län)
Kontors- och bohagsflyttningar till orter inom Jönköpings län. Omfattning Uppdraget avser Kontors- och bohagsflyttningar till orter inom Jönköpings län. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation. Avtalsperiod Avtalsperioden gäller från och med 2024-01-01 till och med 2025-12-31. Avtalet gäller sedan i 24 månader. Förlängning av … Visa upphandlingen »
2023-05-08   301-420C Värnamo sjukhus hus 21 Nybyggnad för psykiatriska kliniken (Region Jönköpings län)
Projektet avser nybyggnad för psykiatriska kliniken i Värnamo. Nybyggnationen innefattar vårdavdelning med heldygnsvård, Jour- och beroendemottagning, administrativa lokaler samt personalutrymmen. Nybyggnaden ansluts med en ny förbindelsegång till befintlig Hus 09. Ombyggnation vid utrymmen i Hus 09 vid anslutning av förbindelsegång kommer att ske. Visa upphandlingen »
2023-05-05   301-438C Värnamo sjukhus hus 28 Nybyggnad för Habiliteringscentrum (Region Jönköpings län)
Entreprenaden omfattar nybyggnad för Habiliteringscentrum inom Värnamo sjukhus samt tillhörande markarbeten. Byggnaden skall utföras med gjutengrundplatta och stomme i träkonstruktion. Visa upphandlingen »
2023-04-21   Hörsel- och kommunikationslösningar (Sydöstra -J) (Region Jönköpings län)
Sydöstra sjukvårdsregionens samupphandling utav hörsel- och kommunikationslösningar, grupp Zink/luft (hörapparater som drivs med zink-luft batteri). Med Hörsel- och kommunikationslösningar avses produkter hörapparater och tillbehör med egenskaper som kan hantera audiologiska behov av olika grad och typ av hörselnedsättning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Demant Sweden AB GN Hearing Sverige AB Sivantos A/S, Svensk Filial Sonova Nordic AB
2023-04-18   Revisionsbesiktning av brandlarm och sprinkleranläggningar (Region Jönköpings län)
Uppdraget innefattar att genomföra, dokumentera och återkoppla utfallet av genomförd revisionsbesiktning samt föreslå förbättringsåtgärder utifrån ett säkerhetsperspektiv till Köparen. Omfattning Uppdraget avser Uppdraget innefattar att genomföra, dokumentera och återkoppla utfallet av genomförd revisionsbesiktning samt föreslå förbättringsåtgärder utifrån ett säkerhetsperspektiv till Köparen. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Albacon Aktiebolag
2023-04-12   Fönsterputs (Region Jönköpings län)
Fönsterputs till Region Jönköpings län Omfattning Uppdraget avser Fönsterputs till Region Jönköpings län. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och i Bilaga 1, objekt Avtalsperiod Avtalsperioden gäller från och med 2024-01-01 till och med 2025-12-31. Förlängning av avtalsperioden kan ske vid flera tillfällen. Den totala … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: EcoPuts Sverige AB
2023-04-06   Elektrisk patientsäng (Region Jönköpings län)
Omfattning Uppdraget avser Elektrisk patientsäng (tvättbar) till Region Jönköpings tre sjukhus. Sängarna kommer både tvättas manuellt och i vår automatiska tvättanläggning på Höglandssjukhuset i Eksjö. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Caretec i Forserum AB
2023-03-31   Trycksårsförebyggande Madrasser (HMC) (Region Jönköpings län)
Upphandlingen omfattar trycksårsförebyggande madrasser med 3 (tre) delområden. Omfattning Upphandlingen omfattar trycksårsförebyggande madrasser med 3 (tre) delområden. Del 1 – Köp av madrass avsedd att användas till patient med behov av trycksårsförebyggande madrass och vid behandling till och med sårkategori 2 i vårdmiljö som kommer tvättas i vår automatiska madrasstvätt. Del 2 – Köp av madrass avsedd att användas till patient med behov av trycksårsförebyggande madrass och vid behandling till och med … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Direct Healthcare Group Sverige AB Järven Plast & Smide Aktiebolag
2023-03-29   2 Skotare till Stora Segerstads Naturbruksgymnasium (Region Jönköpings län)
Stora Segerstads Naturbruksgymnasium har fått medel att köpa in 2 stycken skotare för användning inom slutavverkning. Skotarna ska vara levererade och leveransgodkända senast 31 december 2023 om inget annat överenskommits. Omfattning Uppdraget avser Stora Segerstads Naturbruksgymnasium har fått medel att köpa in 2 stycken skotare för användning inom slutavverkning. Skotarna ska vara levererade och leveransgodkända senast 31 december 2023 om inget annat överenskommits. Uppdraget ska genomföras i den … Visa upphandlingen »
2023-03-27   Positioneringskuddar (HMC) (Region Jönköpings län)
Omfattning Uppdraget avser att leverera positioneringskuddar till Hjälpmedelscentralen och slutenvård. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och i förekommande fall även i Bilaga Produktspecifikation. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Care of Sweden AB Cobi Rehab AB Etac Sverige AB Togemo AB