Leverantör: Samhall Aktiebolag

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Samhall Aktiebolag nämns

2023-10-24   Lokalvård (Bostadsstiftelsen Platen)
Entreprenaden omfattar lokalvåd och tillsyn av gemensamma utrymmen i Beställarens fastighetsbestånd, så som trapphus, hissar, korridorer och toaletter, samt städning av kontors- och personalutrymmen med tillhörande utrymmen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-10-13   Parkunderhåll 2024-2026 NY (Trollhättans kommun)
Avser de upphandlande myndigheternas samlade behov av parkunderhåll. Trollhättans Stad, org.nr. 212000-1546 Kraftstadens Fastigheter Trollhättan AB, org.nr. 556008-8535 Propellern Fastighetsutveckling Trollhättan AB, org.nr. 559390-2538 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lilla Edets Schakt & Entreprenad Peab Anläggning AB Samhall Aktiebolag
2023-10-05   Skötsel av ÅVS (Umeå kommun)
Upphandling av städning, halkbekämpning samt handskottning av ÅVS i kommunerna Lycksele, Dorotea, Åsele, Sorsele och Malå. Ärende och avvikelsehantering, bortforslande av dumpat material etc. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-10-05   Städtjänster på Karlsgatan 2 (Västerås stad)
Städtjänster enligt INSTA800 på Karlsgatan 2 i enlighet med upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-09-27   Städ, vinterväghållning och underhåll av återvinningsstationer i ÅVS (Kretslopp och vatten, Göteborgs stad)
Upphandlingen avser schemalagd veckostädning, snö- och halkbekämpning, dekalering m.m. ska utföras i Torslanda, Angered, Kortedala, Bergsjön, Askim, Tynnered, Älvsborg och på Norra Hisingen. Årlig storstädning ska utföras på samtliga ÅVSer i Göteborg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-09-21   Facility Management-tjänster (E-hälsomyndigheten)
Tjänsten (Facility Management) i Kalmar avser en integrerad internservicelösning och omfattar följande deltjänster med möjlighet att avropa: • Lokalvård, • Kontorsväxter, • Vattenautomater, • Kaffeautomater, • Frukt- och mjölkleveranser, • Avfallshantering, • Vaktmästartjänst (inre fastighetsskötsel), option Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-09-15   Renhållning vid Återvinningsstationer (Nyköpings kommun)
Nyköpings kommun upphandlar en entreprenör inom området fastighetstjänster för renhållning och underhåll inom återvinningsstationer (ÅVS) i Nyköpings kommun. I kommunen finns i dagsläget 31 återvinningsstationer som omfattas av upphandlingen med behållare för återvinningsbara förpackningar och batterier, dessa kategoriseras som pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, returpapper, batterier, färgat glas och ofärgat glas. De fastighetstjänsterna som omfattas av upphandlingen består … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-09-11   Tvätteritjänst för brukares kläder och textilier (reserverad upphandling) (Uddevalla kommun)
Tvätteritjänst för brukares kläder. Upphandlingen genomförs som en reserverad upphandling. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-08-25   Utemiljö (Region Gävleborg)
Upphandling Utemiljö Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-07-06   Tvätteritjänst av arbetskläder och hushållshanddukar (Eslövs kommun)
Upphandlingen avser tvätteritjänst och hyra av hushållshanddukar.  I upphandlingen ingår följande optioner: - Hyra av arbetskläder Inbjudan Eslövs kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, inbjuder intresserade Leverantörer till anbudsgivning avseende tvätteritjänst av arbetskläder och hushållshanddukar. Arbetskläderna ägs i dagsläget av Kunden. Upphandlingen innefattar även hyra av hushållshanddukar. Upphandlingens omfattning Upphandlingen avser tvätteritjänst och hyra av hushållshanddukar. I … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-07-03   Bilvårdstjänster (Umeå kommun)
Del 1 Fordonstvätt och rengöring och del 2 Fordonstvätt och rengöring med hämta/lämna-service Del 3 Bilvårdstjänster Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-06-22   Städ och underhåll ÅVS (SRV återvinning AB)
Avtalet omfattar städning och underhåll av återvinningsstationer på Södertörn. Dessa är i dagsläget 174 st och finns geografiskt utspridda i kommunerna Huddinge, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn och Salem. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-05-30   Tvätt av privata textilier för omsorgstagare (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Upphandlingen omfattar tvätt av textilier för omsorgstagare inom Göteborgs Stad som har tvättjänst som beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen. Tvättgodset hämtas och lämnas hemma hos omsorgstagaren. Antalet beviljade tillfällen varierar utifrån behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-05-23   Lokalvård till Göteborg och Umeå åklagarkammare (Åklagarmyndigheten)
Ramavtalen gällande lokalvård av åklagarkamrarna i Göteborg och Umeå löper ut 2023-09-30 och ny upphandling annonseras här med. Tjänsten ska utföras enligt standarden Insta-800 och lokalvårdaren samt arbetsledare ska ha SRY, PRYL eller likvärdig utbildning. Välkommen att lämna anbud! Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ReneXtra AB Samhall Aktiebolag
2023-05-15   Städning offentliga toaletter (Höganäs kommun)
Höganäs kommun inbjuder intresserade leverantörer att inkomma med anbud avseende städtjänster och kringtjänster till offentliga toaletter inom kommunen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-04-28   Städ och tvätt inom hemtjänst Region Gotland (Region Gotland)
Upphandlingen avser hemstädning, fönsterputs och tvätt för personer i ordinärt boende som valt Region Gotland som utförare av hemtjänst. Socialnämndens myndighetsavdelning utreder och beslutar om rätt till hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL). Myndighetsavdelningen överlämnar uppdrag till den utförare som den enskilde har valt. Region Gotlands hemtjänst tar emot och verkställer biståndsbesluten, samt avropar vid behov ovan uppräknade insatser från upphandlad leverantör. Upphandlingen är uppdelad i … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-03-31   Lokalvård Kommunhuset Haninge kommun 2023 (Haninge kommun)
Lokalvård av kommunhuset i Haninge kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ISKO AB Kontorsstädning AB Samhall Aktiebolag
2023-03-24   Städtjänster avseende kontor, bibliotek, daglig verksamhet, idrott samt äldreomsorg (Västerås stad)
Städtjänster enligt INSTA800 avseende kontor, bibliotek, daglig verksamhet, äldreomsorg och idrott i enlighet med upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Coor ILV AB (f.d. Inspira AB) Rengörare Näslund Aktiebolag Samhall Aktiebolag
2023-03-23   Tvätteritjänster - Göteborg (Migrationsverket)
Tvätteritjänster till Migrationsverkets boenden och förvar i Göteborg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-03-21   Ramavtal avseende transporter av mat Köping (Köpings kommun)
Uppdraget omfattar transporter av färdiglagad, varm och kall mat och övriga livsmedelsvaror inom Köpings kommun i enlighet med upphandlingsunderlaget . Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-03-13   Facility Management (E-hälsomyndigheten)
Beställaren avser upphandla och ingå avtal med en (1) leverantör som tillhandahåller en integrerad internservicelösning (Facility Management) i myndighetens lokaler i Stockholm. Tjänsten (Facility Management) i Stockholm avser en integrerad internservicelösning och omfattar följande deltjänster med möjlighet att avropa: • Lokalvård, • Kontorsväxter, • Vattenautomater, • Kaffeautomater, • Frukt- och mjölkleveranser, • Avfallshantering • Vaktmästeritjänst (option) Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-03-08   Tvätt- och textilservice (Nyköpings kommun)
Upphandlingen omfattar hyra av arbetskläder, bädd- och hygientextilier inklusive cirkulationstvätt för vård och omsorg samt tvätt av kundägt gods till vård och omsorg och andra enheter inom kommunen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-02-03   Trapphusstädning i flerbostadshus (Aktiebolaget Alingsåshem)
Upphandlingen omfattar ett kontrakt för städning av gemensamma ytor inom bostadshus. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-02-01   Lokalvård 2023 (Malmö Universitet)
Uppdraget omfattar daglig schemalagd städning, specialstädning/storstädning, golvunderhåll, golvvård och kringtjänster till Malmö universitet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-01-18   Städupphandling- inre städning (Aktiebolaget Landskronahem)
Entreprenaden omfattar huvudsakligen trapphusstädning med tillhörande arbetsuppgifter i utrymmen Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-12-23   Städ i hemmet (Munkfors kommun)
Munkfors kommun inbjuder er till att lämna anbud i denna upphandling av städ i hemmet inom hemtjänst. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-12-20   Upphandling Ramavtal Tvätt- och textilservice (Gällivare kommun)
Ramavtalet omfattar tvätt- och textilservice för särskilt boende inom Socialförvaltningen enligt kravspecifikation bilaga 3, samt övrigt kundägt tvättgods från kommunens verksamheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-12-14   Distributör av kylda måltider - matdistribution (Karlstads kommun)
Distribution av kylda måltider till kunder inom vård och omsorg med biståndsbeslut om matdistribution. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-12-07   Upphandling av lokalvård (Staffanstorps kommun)
Lokalvård för kommunens lokaler avser Staffanstorps kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Förenade Service i Sverige AB Samhall Aktiebolag
2022-12-01   Lokalvård - reserverad upphandling (Högskolan Väst)
Högskolan Väst inbjuder till anbudsgivning avseende städning av högskolans lokaler i Trollhättan. Total lokalyta är för närvarande 34 113 kvm. Upphandlingen genomförs som en reserverad upphandling enligt LOU 4 kap, 18§. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-11-01   Lokalvård (Städ) för Stenungsundshem v.2 (Stenungsundshem Aktiebolag)
Stenungsundshem AB förvaltar 2059 lägenheter och enstaka kommersiella lokaler. Uppdraget omfattar städning av trapphus, entréer, tvättstugor, källargångar och andra allmänna ytor i beställarens fastigheter. Ytterligare städarbeten i anslutning till detta kan komma att ingå i uppdraget. Exempel på ytterligare städarbeten kan vara tilläggsbeställning efter exempelvis underhållsinsats, reparation eller flyttstäd. Leverantören ska ha organisation för att klara av extra städningar, avropade extrainsatser … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-10-31   Mattransporter (Mora kommun)
Mattransporter inom Mora kommun. Transporter av måltider och livsmedel till skolor/förskolor samt äldreboenden inom Mora kommun. Maten hämtas från något av de tillagningskök som finns i Mora kommun och levereras till respektive skola/förskola samt äldreboende enligt turlista. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-10-28   Mattransporter till Socialförvaltningens kunder (Luleå kommun)
Luleå kommun har behov av mattransporter från Öjebyns produktionskök till Socialförvaltningens kunder i ordinärt och särskilt boende. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-09-30   Städtjänster Umeå (Västerbottens läns landsting)
Denna upphandling avser städtjänster i Umeåområdet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rimab Facility Service AB Samhall Aktiebolag
2022-09-23   202236 Städtjänster Reserverad (Sveriges Television Aktiebolag)
Sveriges television AB tillsammans med Sveriges radio AB upphandlar städtjänster som reserverad upphandling Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hushållsfixarna Samhall Aktiebolag
2022-09-05   Rikstäckande ramavtal städtjänster, 20 separata avtal (Åklagarmyndigheten)
Åklagarmyndigheten har för avsikt att upphandla flera ramavtal genom öppet förfarande. Nedan finns städer/ orter där åklagarkammrarna/kontoren är belägna: Luleå, Gällivare Sundsvall Gävle Falun, Västerort, Södertörn och söderort, Eskilstuna, Västerås, Uddevalla, Karlstad, Norrköping, Nyköping, Borås, Jönköping, Västerås, Växjö, Karlskrona, Helsingborg, Kristianstad,Visby Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Dannebackens Service AB Ellison Service AB ISS Facility Services AB Kontorsstädning AB Miljöpalatset AB Samhall Aktiebolag Skaraborgs Städ Aktiebolag Teknostäd AB
2022-08-25   Tvättservice till vårdtagare inom hemtjänsten - 2022 (Svedala kommun)
Syftet med upphandlingen är att tillgodose Svedala Kommuns behov av tvättjänster genom tydlig information, enkla beställnings- och betalningsrutiner samt till prisvärd kvalitet. Syftet är också att avtalet ska leda till yrkesmässig integration av för personer med funktionsnedsättning eller som har svårt att komma in på arbetsmarknaden varför staden genomför upphandlingen såsom en reserverad upphandling enligt 4 kap. 18 § LOU. Målet är att få ett avtal med en leverantör som använder väl utvecklade rutiner … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-08-22   Tvättservice för brukare med hemtjänst (Västerviks kommun)
Socialförvaltningarna i Vimmerby och Hultsfred upphandlar tvättservice för brukare i eget boende i kommunerna, som har hemtjänst. Kommunerna medverkar som självständiga avtalsparter, fattar egna tilldelningsbeslut och tecknar egna avtal. Takvolym för tjänsten är 8 Mkr. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-08-17   Trappstäd- AB Vänersborgsbostäder (Aktiebolaget Vänersborgsbostäder)
Vänersborgsbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Vänersborg. Vi spelar en betydande roll i kommunens utveckling med vårt stora utbud av bostäder och lokaler. Med våra 3 250 lägenheter och drygt 5 600 hyresgäster är vi den största aktören på Vänersborgs bostadsmarknad. Ungefär var sjunde vänersborgare bor hos oss. Upphandlingen omfattar städning av trapphus. Upphandlingen gäller delar av AB Vänersborgsbostäders lägenheter. Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Flyttexpert Transport Väst AB ISS Facility Services AB Samhall Aktiebolag
2022-08-16   2022 Lokalvård Luleå (Region Norrbotten)
Upphandlingen avser avtal på lokalvård för leverans till Region Norrbotten. Avsikten är att upphandla leverantörer för löpande lokalvårdstjänster anpassade efter respektive verksamhets behov. Syftet är att ge verksamheterna en kvalitativ och ur vårdhygienisk synvinkel godkänd lokalvård. Målet med upphandlingen är att teckna avtal avseende lokalvårdstjänster som täcker Region Norrbottens krav på effektiv och patientsäker städning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-08-09   Städentreprenad Sveg (Härjegårdar Fastighets Aktiebolag)
Upphandling av städentreprenad i Sveg Upphandlande myndighet Härjegårdar Fastighets AB Organisationsnummer: 556439-6553 Adress: Box 40 842 21 Sveg Upphandlande myndighet benämns fortsättningsvis även beställare alternativt Härjegårdar. Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs genom öppet förfarande enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), vilket inte medger förhandlingar. Avtalstid Avtalets startdatum 2022-11-01. Avtalets slutdatum 2024-10-31. Avtalet kan förlängas med som längst två … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-07-08   Upphandling av lokalvård (Tullverket)
Tullverket upphandlar lokalvård till samtliga verksamhetsorter. Upphandlingen är uppdelade i fyra anbudsområden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ISS Facility Services AB ReneXtra AB Rengörare Näslund Aktiebolag Samhall Aktiebolag
2022-07-01   Inre skötsel - LIBO/FALAB (Lindesbergsbostäder Aktiebolag)
Entreprenaderna omfattar bl.a. städning av trappor, tvättstugor och kontors med såväl fasta åtagande som löpande eller rörliga priser. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-06-17   2022 Vaktmästeritjänster Kiruna och Piteå (Region Norrbotten)
Upphandlingen avser avtal på Vaktmästeritjänster för leverans till Region Norrbotten för orterna Kiruna och Piteå samt närliggande områden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Parkkompaniet AB Samhall Aktiebolag
2022-06-03   Upphandling ramavtal helhetskoncept för lokalvårdstjänster (Konsumentverket)
Denna upphandling avser städning av Konsumentverkets lokaler på Tage Erlandergatan 8 i Karlstad omfattande ca 4300 kvadratmeter kontorsyta. Helhetskoncept för lokalvårdstjänster inkl. hjälpmedel, städkemikalier, städredskap, maskiner samt förbrukningsmaterial, diarienr 2022/163. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-05-18   Tvätt inom hemtjänsten 2022 (Lidingö kommun)
Denna upphandling är, i enlighet med 4 kap. 18 § LOU, reserverad för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Förutsättningar för att få delta i upphandlingen är att en leverantören uppfyller krav i nyss nämnda bestämmelse. Upphandlingen avser tvättjänster till de personer som beviljats serviceinsatsen tvätt och som valt Lidingö stads hemtjänst i … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-05-09   Tvättservice av arbetskläder Måltid (Kristianstads kommun)
Upphandlingen omfattar tvättservice av arbetskläder till personal inom Måltid. Upphandlingen genomförs som en reserverad upphandling. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-05-03   Underhåll busshållplats (Region Gotland)
Region Gotland upphandlar underhåll av busshållplatser. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-04-22   Städentreprenad Sörgårdsskolan, förskolan Bullerbyn, Tallbacken och Gullbäcken, Klevshults skola, förskola och fritids (Vaggeryds kommun)
Vaggeryds kommun upphandlar städentjänster till Sörgårdskolan, förskolor Bullerbyn, Tallbacken och Gullbäcken samt Klevshults skola, förskola och fritids. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2022-04-20   2022 Lokalvård Arvidsjaur, Pajala och Norrbottensmusiken (Region Norrbotten)
Upphandlingen avser avtal på lokalvård för leverans till Region Norrbotten. Syftet är att upphandla leverantörer för löpande lokalvårdstjänster anpassade efter respektive verksamhets behov samt att ge verksamheterna en kvalitativ, och ur vårdhygienisk synvinkel, godkänd lokalvård. Lokalvården ska täcka Region Norrbottens krav på effektiv och patientsäker städning. Upphandlingen omfattar följande delområden: - Arvidsjaur - Pajala - Norrbottensmusiken Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag