Ramavtal resurskonsulter inom MTO-konsulter (Människa, Teknik och Organisation/Human Factor)

Trafikverket Myndighet

Ramavtal avseende MTO-konsulter

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2024-01-26. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-20.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-20 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-20)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Trafikverket Myndighet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Trafikverket Fakturahantering
Postort: Borlänge
Postnummer: 781 89
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Elvira Eriksson
Telefon: +46 36346 📞
E-post: elvira.eriksson@trafikverket.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: https://www.trafikverket.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13846 🌏
URL för deltagande: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13846 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://upphandling.trafikverket.se/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel:
“Ramavtal resurskonsulter inom MTO-konsulter (Människa, Teknik och Organisation/Human Factor) KOM-412323”
Produkter/tjänster: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 📦
Kort beskrivning: Ramavtal avseende MTO-konsulter
Beräknat värde exklusive moms: SEK 80 000 000 💰
Information om partier
Anbud får lämnas in för ett maximalt antal partier: 12
Maximalt antal partier som kan tilldelas en anbudsgivare: 12

1️⃣
Upphandlingens omfattning
Titel:
“Ramavtal resurskonsulter inom MTO-konsulter (Människa, Teknik och Organisation/Human Factor)”
Titel
Partiets identifikationsnummer: 1
Beskrivning
Ytterligare produkter/tjänster: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Sverige
Beskrivning av upphandlingen: Ramavtal avseende MTO-konsulter
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 80 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-02-27 📅
Slutdatum: 2026-02-26 📅
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Detta avtal kan förnyas
Beskrivning
Beskrivning av förnyelser: option 1+1 år
Information om elektroniska kataloger
Anbuden skall presenteras i form av elektroniska kataloger eller innehålla en elektronisk katalog

2️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 2
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 80 000 000 💰

3️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 3
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 80 000 000 💰

4️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 4
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 80 000 000 💰

5️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 5
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 80 000 000 💰

6️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 6
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 80 000 000 💰

7️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 7
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 80 000 000 💰

8️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 8
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 80 000 000 💰

9️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 9
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 80 000 000 💰

1️⃣0️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 10
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 80 000 000 💰

1️⃣1️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 11
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 80 000 000 💰

1️⃣2️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 12
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 80 000 000 💰

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Information om ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem
Ramavtal med flera operatörer
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2024-01-26 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-06-30 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2024-01-27 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Postort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 233830000 📞
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 📧
Fax: +46 233830080 📠
URL: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 227-714572 (2023-11-20)
Relaterade sökningar 🔍