Leverantör: Ramboll Sweden AB

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Ramboll Sweden AB nämns

2023-06-16   Byggnadskonstruktör Reservkraft BY 74 SÖS (Locum AB)
Locum önskar upphandla och teckna avtal gällande byggkonstruktion för program-systemhandling. Uppdraget kan komma att utökas med en option där detaljprojektering förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling skall ingå. Uppdraget innebär att upprätta handlingar, i program och systemskede. Arbetet bedrivs självständigt tillsammans med en konsultgrupp bestående av Arkitekter, CAD/BIM samordnare, tekniska konsulter, specialister och i mycket nära samarbete med projektledning. För uppdragets … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB
2023-04-06   Tekniska Konsulttjänster - Certifierad sakkunnig tillgänglighet (Östersunds kommun)
Östersunds kommun genomför upphandling av ramavtal avseende Tekniska konsulttjänster Certifierad sakkunnig tilgänglighet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: BBH Arkitektur & Teknik Aktiebolag Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB
2023-04-06   Konsulter inom VA-process (Hammarö kommun)
Upphandlingen avser uppdrag inom utredning, projektering och besiktning inom kommunernas anläggningar för vatten och avlopp (VA). Konsulterna ska ha kompetens inom process, maskin, CAD, hydraulik och uppdragsledning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB
2023-04-04   Ramavtal geoteknik- och markmiljötjänster (Trelleborgs kommun)
Trelleborgs kommun bjuder in till anbudsgivning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: C3S Miljöteknik AB EnSuCon AB Ramboll Sweden AB
2023-03-09   Tekniska konsulttjänster - Bergteknik och geoteknik (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Upphandlingen omfattar tekniska konsulttjänster inom följande områden: 1. Bergteknik - Området omfattar bergtekniska frågeställningar inom kommunens verksamhetsområde. 2. Geoteknik - Området omfattar geotekniska frågeställningar inom kommunens verksamhetsområde.  AUC. 55 Fel i uppdrag Med tillägg till ABK 09 kap 5 § 1 gäller följande. Uppdraget ska anses felaktigt utfört om resultatet avviker från villkoren i detta avtal, vad Konsulten har utfäst eller marknadsfört och vad Beställaren med … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB Bohusgeo Aktiebolag Cowi AB Markera Mark Göteborg AB Mitta AB Norconsult AB PE Teknik & Arkitektur AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-02-27   Säkerhets- och bredskapskonsult (Region Uppsala)
Säkerhets- och beredskapsenheten vid regionkontoret, regiondirektörens stab ser behov av att upphandla ett ramavtal med konsultföretag som med kort varsel efter avrop lan leverera en eller flera konsulter som stödjer Region Uppsalas egen personal i säkerhet- och beredskapsenheten. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs på Behandling av personuppgifter (regionuppsala.se). Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Combitech Aktiebolag Ramboll Sweden AB
2023-02-23   Tekniska konsulter Arkitektur, projektering och byggkonstruktion (Skinnskattebergs kommun)
Upphandlingen är uppdelad på tre (3) olika konsultområden. Uppdelningen baseras på olika kompetensområden. De tre (3) områden är: 1. Arkitekt 2. Projektering 3. Byggkonstruktion Anbudsgivaren kan välja hur många konsultområden anbud ska lämnas på. Det är således tillåtet, men inget krav att lämna anbud på samtliga konsultområden. Varje konsultområde kommer att prövas var för sig. Beställaren har för avsikt att, för respektive konsultområde, teckna ramavtal med samtliga kvalificerade leverantörer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF infrastructure AB Ålsten Arkitektbyrå Arkitekterna Krook & Tjäder i Stockholm AB Arqly Sverige AB Ateljé Wijgård AB Bygg Ark i Köping AB David Alton Arkitektkontor AB Detail Group Sweden AB Donalds Arkitekter AB ER Projektpartner AB Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå Aktiebolag Ingenjörsgruppen i Mälardalen AB Jan Forell AB Joakim Häggström Arkitektkontor AB Kod Arkitekter AB Kontrollbolaget Norr AB Konum AB Kristian Lindgren Arkitektkontor AB Marge Arkitekter Aktiebolag Norconsult AB Origo arkitekter Aktiebolag Peritus Konstruktion AB Ramboll Sweden AB Sjoblom Freij Arkitekter AB, Stadion Arkitekter Engstrand, Kempe,... Structor Västerås AB Sweco Sverige AB Tengbomgruppen Aktiebolag TOL Arkitekter AB Wahlros Byggprojektledning AB White Arkitekter Aktiebolag
2023-02-01   Ramavtal för Tekniska konsulttjänster byggnadsverk (Trafikverket Myndighet)
Ramavtal Tekniska konsulttjänster för byggnadsverk är ett komboavtal och omfattar följande: Tjänsteområde 1: Utförande av Bärighetsberäkning, Tjänsteområde 2: Kontroll av bärighetsberäkning och konstruktions- redovisning, Tjänsteområde 3: Inspektion och Tjänsteområde 4: Tillståndsutredning. Samtliga tjänsteområden har följande: Avrop utan förnyad konkurrenssättning (rangordning med fördelningsnyckel): För uppdrag där omfattningen uppskattas uppgå till högst 450 000 SEK (<450 000 SEK) kommer avrop … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Betong och stålteknik i Stockholm AB Bro och Stålkontroll i Stockholm AB Centerlöf & Holmberg AB Cowi AB Inhouse Tech Göteborg AB Kiwa Sweden AB Loxia Broteknik AB Norconsult AB Nordisk Broinspektion AB Ramboll Sweden AB STRUCTOR BRO OCH ANLÄGGNING MALMÖ AB Svenska Teknikingenjörer Gbg AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-01-25   Tekniska konsulter, Trafik (Örnsköldsviks kommun)
Örnsköldsviks kommun upphandlar ramavtal gällande Tekniska konsulter Infrastruktur, Trafik för successivt avrop under ramavtalsperioden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB Tyréns Sverige AB
2022-12-06   Tekniska konsulter - VVS (Eksjö kommun)
Upphandlingen avser ramavtal med Tekniska konsulter inom området VVS. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: EFK AB ProjPartner Öst AB Ramboll Sweden AB
2022-11-17   Tekniska konsulttjänster El, tele, transportsystem (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter upphandlar ramavtal gällande tekniska konsulttjänster el, tele, och transportsystem enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2022-11-17   Tekniska konsulttjänster VVS samt SÖE (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter upphandlar ramavtal gällande tekniska konsulttjänster Värme, ventilation, sanitet (VVS) samt styr och övervakning (SÖ) enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Epg Konsult Samordnad VVS-Teknik AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2022-10-21   Upprättande av FFU samt BPU för Väg 154, delen Ekbacken-Draglycke, GC-väg, Väg 1968, delen... (Trafikverket Myndighet)
Upphandlingen avser upprättning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt byggplatsuppföljning för följande projekt: - Väg 154, delen Ekbacken-Draglycke, GC-väg, Svenljunga kommun - Väg 1968, delen Starrkärrsvägen-Prästalund, gång- och cykelväg, Ale kommun - Väg 566, delen Björlanda Kyrkväg-Björlanda kile, gång- och cykelväg, Göteborgs stad Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB
2022-10-20   Ramavtal Konsulttjänster Trafikutredning Tyresö (Tyresö kommun)
Upphandling av ramavtal för Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB. Två avtalsområden som tilldelas separat: A. Trafikplanering B. Trafikanalys Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Cowi AB Iterio AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2022-09-20   Konsulter inom trafikplanering (Eskilstuna kommun)
Beskrivning av upphandlingen Upphandlingen avser ett ramavtal för tillhandahållande av konsulter för trafikplanering. Upphandlingen är indelad i sex områden. Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera områden enligt nedan: 1. Trafikplanering 2. Parkeringsutredningar3. Trafiksäkerhet och utformning4. Kollektivtrafik5. Mobility management6. Trafiksimuleringar och trafikanalys Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: M4Traffic Norconsult AB Ramboll Sweden AB Trivector Traffic AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2022-09-15   Ramavtal konsulttjänster, upphandling av byggnadskonstuktörer (Region Dalarna)
Upphandling av byggnadskonstruktörer. Avtalsperiod 2023-01-01--2024-12-31 med möjlighet till förlängning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB
2022-09-12   Tekniska konsulttjänster miljötekniska undersökningar (Skövde kommun)
Denna upphandling avser tecknande av ramavtal med fem (5) leverantörer, om så många kvalificeras, för tillhandahållande av tekniska konsulter avseende miljötekniska undersökningar inklusive miljö- och tillståndsansökningar till sektor samhällsbyggnad, Skövde kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Cowi AB Jordnära miljökonsult Sverige AB Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB
2022-09-05   Tekniska konsulttjänster (Kalmar kommun)
Upphandlande myndighet och beställare är: Kalmar kommun (org. nr 212000-0746) Kalmarsunds gymnasieförbund (org. nr 832401-6453) Kalmar Kommunbolag AB (org. nr 556527-6184) Mörbylånga kommun (org.nr 212000-0704 ) Borgholms kommun (org.nr 212000-0795) Borgholms Energi AB (org.nr 556527-7455) Torsås kommun (org. nr 212000-0696) Emmaboda kommun (org. nr 212000-0738) Omfattning Beställaren avser att upphandla tekniska konsulttjänster för följande … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB AL Studio AB Brandskyddslaget AB BYGGKULT - Byggnadsvård och kulturmiljö AB FOJAB arkitekter AB Forcit Consulting AB Kalmar läns museum Metria AB Norconsult AB Ramboll Sweden AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Structor Miljö Öst AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Vatten och Samhällsteknik i Gotaland Aktiebolag WSP Sverige AB
2022-09-02   Ramavtal Årskonsulter VVS (Region Västmanland)
Uppdragen varierar i omfattning från mindre utredningsuppdrag till större projekteringsuppdrag med framtagande av entreprenadhandlingar, inom Region Västmanlands fastighetsbestånd. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB INTEC Mitt AB Kadesjös Ingenjörsbyrå AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB VVS Tjänst Sverige AB
2022-09-02   Ramavtal Årskonsulter El (Region Västmanland)
Uppdragen varierar i omfattning från mindre utredningsuppdrag till större projekteringsuppdrag med framtagande av entreprenadhandlingar, inom Region Västmanlands fastighetsbestånd. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: INTEC Mitt AB PE Teknik & Arkitektur AB PQR Consult Sverige AB Ramboll Sweden AB Vinnergi AB
2022-08-04   Tekniska konsulter, Arkitekter och Byggprojektledare (RISE Research Institutes of Sweden AB)
Upphandlingen omfattar följande; • Arkitekter • Byggprojektledare Anbud kan lämnas på en av delarna eller på båda. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Fredblad Arkitekter Aktiebolag Jezierski & Fors AB PE Teknik & Arkitektur AB Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB
2022-08-01   VF- Tekniska konsulttjänster Dagvatten & Yttre-VA (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter upphandlar tekniska konsulttjänster inom dagvatten och yttre-VA. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MEXL. AB Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB
2022-07-20   Tekniska konsulter - projekteringstjänster inom mark och anläggning (Habo kommun)
Håbo kommun upphandlar ramavtal tekniska konsulter - projektörer mark och anläggning. Projekteringstjänster kan komma att efterfrågas under såväl tidigt skede som detaljprojektering till bygghandlingar och om- och vidareprojektering i olika projekt. Leverantören ska kunna erbjuda konsulter med gedigen erfarenhet av projektering inom mark, gata/VA, dagvatten och belysning. Ramavtal kommer att tecknas med maximalt 3 leverantörer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB
2022-07-18   Tekniska konsulter (Renova Aktiebolag)
Ramavtal avseende Tekniska konsulter med inriktning på avfall, avfallsbehandling och återvinning till Renovas avfallskraftvärmeverk och därtill hörande verksamheter/områden. 1. Ackrediterad kontroll för trycksatta anordningar, lyftanordningar samt säkerhetssystem 2. Automatisering 3. Avfallsutredningar 4. Brand, skydd och säkerhet 5. Bygg och anläggning samt arkitekter med inriktning på industriell verksamhet 6. Elkraft 7. Energiutredningar 8. Geoteknik, hydrologi och deponikonstruktion 9. Inert avfall … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ABEL-Gruppen Sverige Aktiebolag Actemium Engineering AB ÅF-Industry AB App Start-Up Aktiebolag Autopro Sverige AB Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Björnannamats! Projektstyrning AB Cit Industriell Energi Aktiebolag Cowi AB Dc, Deterministic Control Aktiebolag DEKRA Industrial AB DGE Mark och Miljö AB Elk i Göteborg Aktiebolag Energiprojekt E&S Aktiebolag Enrecon AB Eurocon Engineering AB Granitor Systems AB Hifab DU Teknik AB Ilema Miljöanalys Aktiebolag Jonsson, Pär Douglas Kiwa Sweden AB Landskaparen Vilhunen Liljewall Arkitekter Aktiebolag MCK Energiteknik AB Norconsult AB PE Teknik & Arkitektur AB pidab AB Proj.Inriktad Forskning o Utveckling i Göteborg Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Riskteknik Sverige AB Rördesign i Göteborg Aktiebolag Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Segerstorp Konsult AB Sweco Sverige AB Systra AB TRIG AB VA Drift Renare Vatten RV AB VBK Konsulterande ingenjörer AB WSP Sverige AB
2022-07-18   Konsult säkerhetsskyddsanalys (Strängnäs kommun)
Strängnäs kommun upphandlar en konsulttjänst för genomförande av en kommunal säkerhetsskyddsanalys och tillhörande säkerhetsskyddsplan enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). Kommunens förvaltning ska övergripande analyseras för att sedan brytas ned och analyseras på avdelnings- och enhetsnivå där behov finnes. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB
2022-07-15   Bärighetsutredningar för broar (BK4) i region syd, paket A (Trafikverket Myndighet)
Upphandlingen avser bärighetsutredning av broar inom region syd för att klara kraven för BK 4. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB
2022-07-04   Konsultstöd för Energimyndighetens arbete gällande trygg energiförsörjning och civilt försvar (Energimyndigheten)
Energimyndigheten har behov av stöd inom området krishantering för informationsförsörjning i Sverige och stöd i arbetet med att verka för en trygg energiförsörjning i enlighet med energipolitikens mål samt målen för samhällets krisberedskap. Säkerhetsskyddad information kommer inte att användas vid själva upphandlingen men kan mycket väl inrymmas i uppdragen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: 4C Strategies AB Basalt AB Ramboll Sweden AB
2022-06-20   Ramavtal tekniska konsulttjänster miljö_buller 2022 (Bodens kommun)
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Bodens Kommun inbjuder er härmed att lämna anbud på "Ramavtal tekniska konsulttjänster miljö_buller 2022". Konsultuppdragen avser tjänster för tekniska konsulter inom fackområdet miljö – buller exempelvis bullerutredningar, bullermätningar etc. För innehåll se uppdragsbeskrivning enligt handling 07.4. Beställaren har för avsikt att teckna ramavtal med två (2) leverantörer med rangordning av särskild fördelningsnyckel. Vilket innebär att avropen kommer att fördelas: 1:an … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Ramboll Sweden AB
2022-05-20   Ramavtal Sakkunnig El, tele och hiss (Lejonfastigheter AB)
Uppdraget omfattar konstruktörsuppdrag i samband med om-, till- och nybyggnader i Lejonfastigheters bestånd. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Ramboll Sweden AB
2022-05-16   Projektering av nytt Vattenverk (Region Uppsala)
Akademiska sjukhusets vattenverk behöver bytas ut. Nuvarande vattenverk har passerat sin tekniska livslängd och behöver byggas om i dess helhet. För mer information, vänligen läs upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB
2022-05-11   Tekniska konsulter Projektering infrastruktur (Botkyrka kommun)
Tekniska konsulttjänster inom projektering av infrastruktur Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Malacon Infrastructure AB Norconsult AB Ramboll Sweden AB
2022-05-02   Ramavtal Resurskonsulter inom trafikplanering (Trafikkontoret)
Ramavtalet omfattar resurskonsulter inom trafikplanering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bjerking AB Civit consult AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB
2022-04-21   Tekniska konsulter projektering, Trafikutredning (Ludvika kommun)
Ramavtalet omfattar trafikutredning och där tillhörande uppgifter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2022-04-20   Utbildning, övning, analys, utredning inom krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd (Uppsala kommun)
Upphandlingen omfattar utbildningar, övningar, analyser och utredningar inom krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: 4C Strategies AB ÅF-Infrastructure AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Structor Riskbyrån AB Vesper Group AB
2022-04-19   Konsulter inom detaljplaneområdet (Bodens kommun)
Bodens Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen avdelning Fysisk planering inbjuder er här med att lämna anbud på konsulter inom detaljplanearbete. Uppdraget omfattar bland annat att upprätta detaljplanehandlingar och planprogram i samtliga skeden (plankarta, planbeskrivning, undersökningssamråd, avgränsningssamråd, samrådsredogörelse, granskningsutlåtande mm.) i enlighet med PBL, samt upprätta dessa i enlighet med kommunens gällande dokument- och layoutmallar. Bodens Kommun avser att teckna ramavtal med … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Metria AB Norconsult AB Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB
2022-04-14   Miljökonsulter – Naturmiljö (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Detta avtal omfattar avtalskategorin Naturmiljö. Kategorin omfattar miljökonsulttjänster avseende såväl biologisk mångfald och ekosystemtjänster som specifika arter och miljöer, i terrestra, limniska och marina miljöer. AUC. 55 Fel i uppdrag Med tillägg till ABK 09 kap 5 § 1 gäller följande. Uppdraget ska anses felaktigt utfört om resultatet avviker från villkoren i detta avtal, vad konsulten har utfäst eller marknadsfört och vad beställaren med fog kunnat förutsätta. Med tillägg till ABK 09 kap 5 § 5 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cowi AB Ekosystemteknik i Väst AB EnviroPlanning AB Ivl Svenska Miljöinstitutet AB Jakobi Sustainability AB Marine Monitoring vid Kristineberg AB Medins Havs och Vattenkonsulter AB Norconsult AB Rådhuset Arkitekter AB Ramboll Sweden AB ViAQ Miljö Väst AB White Arkitekter Aktiebolag
2022-04-12   Konsulttjänster ATMP (Region Skåne, Regionfastigheter)
Upphandlingen omfattar konsultuppdrag för ombyggnation av Avancerade läkemedelsterapier (ATMP) i blocket, sjukhusområdet i lund, cirka 1320m² i F och EC-blocket. Projektet berör ombyggnationer på plan 12 F1-blocket och plan 12 F2-blocket och plan 12 EC-blocket. De involverande funktionerna är bland annat: Renrum klass B, Slussar Klass C och D, Luftsluss klass B, Personalrum, Kontor, Konferensrum, Omklädningsrum, Förråd läkemedel, Miljörum, Kryokärl. Det är ett projekt av hög teknisk komplexitet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB FSD Malmö AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2022-04-07   Ramavtal Besiktning Bygg (Lejonfastigheter AB)
Denna upphandling avser ramavtal Besiktning bygg. Beställaren avser att teckna ramavtal med två (2) Konsulter. Avrop kommer att ske genom en kombination av procentuell fördelning och förnyad konkurrensutsättning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB
2022-03-31   Ramavtal Konstruktör (Lejonfastigheter AB)
Denna upphandling avser Ramavtal Konstruktör. Beställaren avser att teckna ramavtal med två (2) konsultföretag. Avrop sker genom en kombination av procentuell fördelning och förnyad konkurrensutsättning. Se AUC.1 Omfattning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB Tyréns Sverige AB
2022-03-31   Ramavtal Energi och Miljö 2022 (Region Kronoberg)
Region Kronoberg avser teckna ramavtal för konsultuppdrag inom konsultdisciplin Energi och Miljö. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bengt Dahlgren Göteborg AB Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB