Undersökningstjänster

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun önskar teckna kontrakt med en leverantör som kan utföra framförallt kvantitativa undersökningar men även kvalitativa undersökningar för kommunens behov.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-13. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-10.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-10 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-10)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Botkyrka kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2882
Postadress: Botkyrka kommun Munkhättevägen 45
Postort: Tumba
Postnummer: 147 85
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Niklas Wahlberg
Telefon: +46 767212615 📞
E-post: niklas.wahlberg@botkyrka.se 📧
Region: Stockholms län 🏙️
URL: www.botkyrka.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75237 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75237 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Undersökningstjänster KS/2023:00543
Produkter/tjänster: Undersökningar 📦
Kort beskrivning:
“Botkyrka kommun önskar teckna kontrakt med en leverantör som kan utföra framförallt kvantitativa undersökningar men även kvalitativa undersökningar för...”    Visa mer
Beräknat värde exklusive moms: SEK 3 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Undersökningar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Utformning av undersökningar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Genomförande av undersökningar 📦
Plats för genomförandet: Stockholms län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Stockholms län
Beskrivning av upphandlingen:
“Botkyrka kommun önskar teckna kontrakt med en leverantör som kan utföra framförallt kvantitativa undersökningar men även kvalitativa undersökningar för...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 3 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-02-19 📅
Slutdatum: 2026-02-18 📅
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Detta avtal kan förnyas
Beskrivning
Beskrivning av förnyelser: 2 x 1 år
Information om alternativen
Alternativ
Beskrivning av alternativen: Kommunala bolag har möjlighet att ansluta till avtalet.
Information om elektroniska kataloger
Anbuden skall presenteras i form av elektroniska kataloger eller innehålla en elektronisk katalog

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-13 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-02-09 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-14 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 220-693528 (2023-11-10)