Leverantör: Ramböll Sverige AB

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Ramböll Sverige AB nämns

2022-10-25   Ramavtal Tekniska konsulter, Akustik & Buller (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende Tekniska konsulter inom området Akustik och Buller för Umeå kommun och de som är anslutna till inköpscentralen i enlighet med förfrågningsunderlag. Upphandlingen avser successiva avrop. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramböll Sverige AB Structor Akustik AB Tyréns Sverige AB
2022-08-19   Tekniska konsulter (Vaggeryds kommun)
Vaggeryds kommun, Samverkan Återvinning Miljö -SÅM och Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB - VSBo inbjuder till anbudsgivning som avser konsulttjänster. Upphandlingen omfattar konsultstöd/tjänster inom huvudgrupperna: - Utredningar/förstudier/kalkyl - Projektering - Beställarstöd Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Atkins Sverige AB Billingham & Flygare AB Hifab AB Krook & Tjäder Lektus Sweden AB Metria AB Miljö- och Avfallsbyrån i Mälardalen AB Nora Consulting Engineers AB Norconsult AB PE Teknik & Arkitektur AB Ramböll Sverige AB Seemly Infra Sigma Civil AB SWECO Environment AB Systra AB Tekona AB TES Ingenjörsbyrå AB Tyréns Sverige AB VA Drift Renare Vatten RV AB Väg & Miljö i Karlstad AB Vatten och Samhällsteknik i Gotaland Aktiebolag WSP Sverige AB
2022-06-30   Konsulter för gatu- och markanläggningar (Karlstads kommun)
Ny ramavtalsupphandling av konsulter för gatu- och markanläggningar: projektering, besiktning, projekt-, bygg- och/eller projekteringsledning Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn för utförande av uppdrag av varierande storlek. Konsulttjänsterna avses att avropas i olika skeden från förstudier och förprojektering till utbyggnadsskedet. Upphandlingen innefattar konsultkategorin Gatu- och markanläggningar. Viktiga datum: - AUB.23 Sista dag för B att komma med … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Atkins Sverige AB Infra Action Xw AB Projkon Sverige AB Ramböll Sverige AB Viapm AB Wermlands Infrakonsult AB
2022-05-09   Miljökonsulttjänster (Försvarsmakten)
Upphandlingen omfattar ramavtal för miljökonsulttjänster för utförande av uppdrag åt beställaren. Syftet med upphandlingen är att täcka beställarens behov inom följande tjänsteområden: A - Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och miljöeffektbeskrivningar B - Utredning inom miljöområdet (ej förorenad mark) C - Utredningar förorenade områden (ej PFAS) D - Utredningar förorenade områden (PFAS) E - Flyg- och skottbuller F - Beställarstöd G - Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och miljöeffektbeskrivningar för skjutfält Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Breccia Konsult AB Helldén Environmental Engineering AB Niras Sweden AB Norconsult AB Ramböll Sverige AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Vatten och Samhällsteknik i Gotaland Aktiebolag Viken miljökonsult AB Wearewen AB WSP Sverige AB
2022-03-13   Miljökonsult - förorenade områden, dagvatten, geoteknik etc (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar ramavtal för konsulttjänster inom följande tjänsteområden; - Förorenade områden - Dagvattenhantering/VA - Geoteknik - Marin geoteknik och kustskydd - Hydrogeologi - Tillståndsärenden och MKB Takvolymen, den maximala volymen, för aktuell avtalsperiod inklusive (eventuell) förlängning beräknas uppgå till följande för respektive upphandlande myndighet; - Helsingborgs stad - 20 000 000 kr - Helsingborgs hamn - 6 000 000 kr - Helsingborgshem - 3 000 000 kr - Räddningstjänsten - 2 000 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramböll Sverige AB Sweco Sverige AB Tyréns AB WSP Sverige AB
2022-01-18   Upphandling av ramavtal landskapsarkitekter (Norrköpings kommun samhällsbyggnadskontoret)
Norrköpings kommun inbjuder Er att lämna anbud på offentlig upphandling av ramavtal avseende landskapsarkitekter. Upphandlingen avser ramavtal med fyra (4) anbudsgivare, förutsatt att fyra (4) anbudsgivare kvalificerar sig, där samtliga villkor för avrop är fastställda. Avtal berättigar inte automatiskt till uppdrag, utan reglerar endast villkoren för avrop. Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅWL Arkitekter AB Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag Funkia AB Ramböll Sverige AB
2021-12-16   Tekniska konsulttjänser för detaljplan (Helsingborgs Stad)
Ramavtal - Tekniska konsulter för handläggning av detaljplaner. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Ramböll Sverige AB Tyréns AB
2021-09-08   Tekniska konsulter Torsby kommun 2022 (Torsby kommun)
ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM OBJEKTET Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utförande av uppdrag av varierande storlek. Upphandlingen innefattar konsultkategori: HUS/BYGGNAD/ANLÄGGNING. Konsulttjänsterna avses att avropas i olika skeden från förstudier, programarbeten och förprojektering till utbyggnadsskedet och besiktning. Beställaren avser att avropa konsulttjänsterna för Hus/byggnad i samband med: • ny-, om-och tillbyggnader, besiktningar/deklarationer samt rivning av byggnader, främst … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Allel Elektrokonsult Aktiebolag Brandskyddslaget AB Elektrotekniska Byrån i Sverige AB Energibyrån Q AB Gent Project Management AB Henrik Adolfssons Ingenjörsbyrå AB Hifab AB Infra Action Xw AB Klara Arkitektbyrå i Karlstad Aktiebolag Lektus Sweden AB Movent AB PE Teknik & Arkitektur AB Ramböll Sverige AB Sigma Civil AB Sweco Sverige AB Tengbomgruppen Aktiebolag Trygg H Energiteknik AB Tyréns AB UNIVA AB VA Drift Renare Vatten RV AB Värmlands Elsystem AB Wermlands Infrakonsult AB WEVACO, Wermlands VA - Consult AB WSP Sverige AB
2021-03-24   Konsulter inom samhällsbyggnadssektorn; Konsultkategori: Geoteknik/Geohydrologi/Förorenad mark (Karlstads kommun)
Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn för utförande av uppdrag av varierande storlek. Konsulttjänsterna avses att avropas i olika skeden från förstudier och förprojektering till utbyggnadsskedet. Upphandlingen innefattar konsultkategorin Geoteknik/geohydrologi/förorenad mark. AUB.23 Sista dag för B att komma med kompletterande förfrågningsunderlag (KFU) är den 20.4.2021 AUB.24 Sista dag för B att svara på frågor är den 20.4.2021 AUB.31 Referenstagning kommer ske … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Ramböll Sverige AB Structor Miljöteknik AB SWECO Environment AB Sweco Sverige AB
2021-03-16   Ramavtal för landskapsarkitekter (Vellinge kommun)
Inom BR fastigheters pågår normalt flertal projekt parallellt. Projekten varierar i löptid från cirka fem (5) månader till cirka fem (5) år och i värde från cirka 500 000 SEK till 300 000 000 SEK. Beställaren har ett regelmässigt behov av att inom dessa projekt avropa landskapsarkitekter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Edge of Landscape AB Ramböll Sverige AB Tengbomgruppen Aktiebolag
2021-03-04   Tekniska konsulttjänster - ramavtal (Region Jämtland Härjedalen)
Ramavtal för tekniska konsulttjänster inom Region Jämtland Härjedalen. Upphandlingen avser åtta tjänsteområden: — Byggprojektledning — Arkitekt för planering och projektering — Projektering – El, styr och regler — Projektering - Byggnadskonstruktion — Projektering - Brand — Projektering - Ventilation (VE) — Projektering - Värme och sanitet (VS) — Projektering - Medicinska gasanläggningar — Anbud lämnas per tjänsteområde — Beställaren har för avsikt att teckna ramavtal med en (1) leverantör per … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Firetech Engineering Emron AB Gisteråsjöstrand Arkitektur AB Norconsult AB Ramböll Sverige AB WSP Sverige AB
2021-01-14   Projektering Ullevileden (Linköpings kommun)
Upphandling avser projektering av Ullevileden. Uppdraget avser detaljprojektering och framtagande av två förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad avseende utbyggnad av Ullevileden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramböll Sverige AB
2020-12-21   Konsultstöd projektering va, gata (Motala kommun)
Ramavtal för konsultstöd projektering inom VA, gata, mark m.m. för avrop vid behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB MVG Östergötland AB Ramböll Sverige AB Sigma Civil AB WSP Sverige AB
2020-10-09   Ramavtal Tekniska konsulter Borlänge 2020 (Ludvika kommun, Upphandlingscenter)
Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulttjänster åt Borlänge kommun och dess bolag inom Brandprojektering El-, tele- och dataprojektering Geoteknik och Miljö Konstruktionstjänster Akustik, buller och vibrationer Mark- och VA-projektering Uppdragen avser utförande av konsulttjänster inom aktuella konsultområden efter avrop från beställare. Konsultområdena kommer att utvärderas separat och avtal kommer att tecknas för varje område separat. Anbud lämnas på områdena separat. Anbudsgivare har … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Akustikbyrån T4P AB Ambraeltec AB Arctan AB Atkins Sverige AB Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Bergsäker AB Bjerking AB Brandskyddslaget AB Brekke & Strand Akustik AB Cowi AB Dala Fiberprojektering AB ELE Engineering AB Electro Projekt PCI Aktiebolag Elektrotekniska Byrån i Karlstad Aktiebolag EnSuCon AB Fire Safety Nordic AB GeoSkills AB Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå Aktiebolag Hansa vibrations & omgivningskontroll AB INTEC i Dalarna AB LejonGEO AB Lektus Sweden AB Mavacon AB Metron Miljökonsult AB MVG Östergötland AB Norconsult AB North Projects Group AB PE Teknik & Arkitektur AB Pontarius AB Prevecon Brand & Riskkonsult AB Ramböll Sverige AB Ramboll Sweden AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Sigma Civil AB Structor Byggteknik Dalarna AB Sweco Rail AB Technology for Infrastructure projects Sweden AB Tengbomgruppen Aktiebolag Treeline Consulting AB Trivector Traffic AB Tyréns AB Vinnergi Communicate AB Wermlands Infrakonsult AB Wescon Miljökonsult AB WSP Sverige AB
2020-09-15   Ramavtal Utredning och projektstöd för trafiksignaler 2021 (Stockholms kommun)
Ramavtal gällande trafiktekniska utredningar och projektstöd i samband med nya och befintliga trafiksignalanläggningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iterio AB Ramböll Sverige AB
2020-08-13   Ramavtal tekniska konsulter område fastighet (Grums kommun)
Ramavtal Tekniska konsulter inom för successiva avrop gällande husarkitekt, byggprojektör, kontrollansvarig, el-projektör, vs-projektör, ventilations-projektör, projektledare,, byggkonstruktör, tillgänglighetskonsult samt brandkonsult för Grums kommun, Grums Hyresbostäder AB samt Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Energi Funktion Komfort, Skandinavien AB Lönnqvist & Vanamo Architects AB Norconsult AB Ramböll Sverige AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Semrén & Månsson AB Tengbomgruppen Aktiebolag Vinnergi Communicate AB what! arkitektur Handelsbolag
2020-06-17   Ramavtal Utrednings- och projekteringstjänster gata, mark, byggnadsverk och landskapsarkitektur (Linköpings kommun)
Ramavtalet ska användas för utrednings- och projketeringstjänster inom områdena gata, mark, byggnadsverk och landskapsarkitektur. Uppdragen kan omfatta olika skeden i den kommunala samhällsbyggnadsprocessen från underlag i detaljplaner till tekniska lösningar i driftskeden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Atkins Sverige AB Kreera samhällsbyggnad Sverige AB MVG Östergötland AB Ramböll Sverige AB Tyréns AB WSP Sverige AB
2020-04-29   Konsulter miljö, geoteknik, hydrogeologi (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen avser ramavtal för löpande avrop gällande konsulttjänster inom geoteknik, miljöteknik och hydrogeologi. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramböll Sverige AB SWECO Environment AB Tyréns AB WSP Sverige AB
2020-04-03   Upphandling av projektörer inom VA och gata (Vellinge kommun)
Beställaren genomför löpande projekt inom anläggning och behöver från tid till annan förstärkning av externa resurser inom områdena VA och Gata. Upphandlingen omfattar ramavtal för externa resurser, främst projektörer, inom (i) VA och (ii) Gata. Ramavtal kommer att tecknas med 2 konsulter inom vart och ett av anbudsområdena. Uppdrag kommer att vara generalkonsultuppdrag vilket innebär att vinnande anbudsgivare, oregelbundet, kan komma att behöva ta in diverse specialistkompetenser inom ramavtalsområdet. … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Edge Of Civil Design AB Norconsult AB Ramböll Sverige AB Tyréns AB
2020-03-24   VVS projektör, uppdragsledare samt kontrollant (Kristianstads kommun)
Ramavtalet för konsulttjänster avseende VVS- projektör, uppdragsledning samt kontrollant. Ramavtalet avser att komplettera egna resurser. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB PQR Ramböll Sverige AB
2020-03-19   Konsultstöd Byggnadskonstruktion (Motala kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för konsultstöd byggnadskonstruktion. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Projektkompaniet i Motala AB Ramböll Sverige AB Tyréns AB
2020-02-24   Ramavtal för dagvattenutredningar och skyfallskarteringar till översiktsplan, detaljplaner, program och förstudier (Linköpings kommun)
Ramavtalet omfattar dagvattenutredningar och skyfallskarteringar till tidiga skeden i kommunens fysiska planering, d.v.s. till/inom ramen för översiktsplanering, detaljplanering, förstudier, förutsättningsstudier planprogram osv. Utredningarna kan omfatta olika nivåer, fördjupningar och etapper, delar av utredningar. Detta avgörs och avgränsas utifrån specifika behov i de aktuella projekten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Dämningsverket AB Ramböll Sverige AB SWECO Environment AB Tyréns AB
2020-01-16   Ramavtal Tekniska konsulter El och tele - 2020 (Skellefteå kommun, Inköpsenheten)
Upphandlingen avser tecknande av ramavtal med flera leverantörer för tillhandahållande av konsulttjänster för löpande avrop för hela eller delar av byggprocessen inom kategorin El-konsulter. Konsultuppdragen avser projekt inom bland annat el, tele, larm, passagesystem och data fördelat på följande delområden: 1. Offentliga miljöer bostäder, skolor, kommunala lokaler osv 2. Offentliga miljöer, gator och vägar 3. Maskinstyrning, process och produktionskonstruktion Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Energi Funktion Komfort, Skandinavien AB Ramböll Sverige AB Teknisk Merkantil Konsult AB WSP Sverige AB
2019-12-20   Konstruktion & Geoteknik Helix (Locum Aktiebolag)
Konstruktion & Geoteknik Helix. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramböll Sverige AB
2019-11-05   Konsultstöd El-, tele-, data, säkerhetskontroll & besiktning (Motala kommun)
Ramavtal för konsultstöd inom el-, tele-, data-, säkerhetskontroll och besiktning med avrop vid behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Projektteknik i Östergötland AB Ramböll Sverige AB
2019-09-11   Utredare och experter inom åtgärdsplanering och samhällsplanering (Trafikverket)
Trafikverkets verksamhetsområde Planering behöver tidvis externt konsultstöd av olika typer av kompetensprofiler för att genomföra projektliknande uppdrag inom tre tjänsteområden: Riksintressepreciseringsarbeten, Trafikplanering och utformning samt Kvalificerade utredningar inom planering. Dels kan det handla om kompetens att bistå med underlag, utredningsarbete och expertkompetens för att medverka i framtagande av åtgärder inom planeringen av transportsystemet samt bedömning av kostnader, effekter, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB Cowi AB Norconsult AB Pontarius AB Ramböll Sverige AB Sigma Civil AB Structor Mark Stockholm AB Sweco Society AB TAplan i Norrköping AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB (Huvudkonto)
2019-07-04   Tekniska konsulttjänster - Byggnadskonstruktion Falun (Ludvika kommun, Upphandlingscenter)
Konsulttjänster inom fackområdet Byggnadskonstruktion till Falu kommun och Lugnet i Falun AB. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Ramböll Sverige AB Structor Byggteknik Dalarna AB
2019-06-24   Väg 535 åtgärder i befintlig sträckning, Partille kommun projektering/bygghandlingar (Trafikverket)
Väg 535 åtgärder i befintlig sträckning, Partille kommun projektering/bygghandlingar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramböll Sverige AB
2019-04-30   E22 Ronneby Ö-Nättraby (Trafikverket)
Konsultupphandling Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramböll Sverige AB
2019-02-12   Ramavtal för konsulter inom samhällsplanering (Staffanstorps kommun)
Staffanstorps kommun (Beställaren) har erfarenhetsmässigt ett behov av att få utfört vissa tjänster inom ramen för planprocessen och genomförandet av planer, avseende bland annat stöd vid framtagande av översiktsplan, detaljplan och övrig samhällsplanering. För att underlätta upphandlingar av ovan beskrivna tjänster, avser Beställaren att teckna ramavtal med ett antal konsulter inom följande två kategorier: 1. Trafik- och trafikbullerkonsult 2. Geoteknisk konsult Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kreera Samhällsbyggnad AB Norcunsult AB Ramböll Sverige AB Trivector Traffik AB Tyréns AB
2019-01-28   Brandskyddsprojektör (Motala kommun)
Uppdraget avser tekniska konsulttjänster åt FAMI, för att färdigställa ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad ABT 06. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramböll Sverige AB
2018-12-12   Ramavtal för tekniska konsulttjänster för Byggnadsverk (Trafikverket)
Ramavtal för tekniska konsulttjänster byggnadsverk Ramavtalet kommer att vara ett kombiavtal. Beloppsgränserna är rang 1 - 500 000 SEK förnyad konkurrens 500 001 - 5 000 000 SEK 5 st. olika tjänsteområden delas ramavtalet upp på. Tjänsteområde: 1) Bärighetsberäkning 2) Kontroll av bärighetsberäkning och konstruktionsredovisning 3) Projektstöd 4) Inspektörer 5) Objektsplanerare i BaTMan Man behöver inte kvalificera sig i alla tjänsteområden för att tilldelas ett kontrakt. Vi ser fram emot att få ta del av … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF infrastructure AB Betong och stålteknik i Stockholm AB BPL Sverige Bro och Stålkontroll AB Centerlöf & Holmberg AB Cowi AB Inhouse Tech Göteborg AB MTB Konsult AB Norconsult AB Nordic Infrapro AB Ramböll Sverige AB Saitec Engineering AB STRUCTOR BRO OCH ANLÄGGNING MALMÖ AB Svenska Teknikingenjörer Sting AB SWECO Civil AB TREJO Consulting AB Tyréns AB WSP Sverige AB (Huvudkonto)
2018-12-10   Konsultstöd Projektering VA, gata, mark m.m (Motala kommun)
Ramavtal för konsultstöd projektering inom VA, gata, mark m.m. för avrop vid behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Ramböll Sverige AB Sigma Civil AB Tyréns AB VAP VA-Projekt Aktiebolag
2018-11-09   Förstudie & ansökningshandlingar Miljötillstånd Utsprångskajen (Härnösands kommun)
Härnösands Kommun avser att genomföra en förstudie och ansöka om nytt miljötillstånd. Detta för att kunna utreda vidare om en eventuell ombyggnad och utbyggnad av Utsprångskajen. Uppdraget avser framtagande av färdigt underlag för miljötillstånd för hamnverksamhet där vattenverksamhet ingår. Bistå vid arbete med ny detaljplan. Förstudie med medborgardialog, skisser och gestaltning. Mer information finns i Upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramböll Sverige AB
2018-11-08   Konsulttjänster för Hållbar samhällsutveckling (Region Västernorrland)
Region Västernorrland upphandlar konsulttjänster för Hållbar samhällsutveckling. Enheterna Miljö och Hållbarhet samt Kollektivtrafik och Infrastruktur avser upphandla ett ramavtal med konsulter som kan avropas för insatser inom enheternas respektive sakområden. Tjänsterna fokuseras till uppdrag inom utredning, processtöd samt utvärdering/följeforskning. Anbud kan lämnas på verksamhetsområde 1 Miljö och Hållbarhet och/eller på område 2 Kollektivtrafik och infrastruktur. Upphandlingsföremål Region … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Esam AB Ivl Svenska Miljöinstitutet AB Ramböll Sverige AB Sweco Society AB WSP Sverige AB
2018-11-01   Ramavtal Årskonsulter (Södermanlands läns landsting)
Upphandla och kontraktera konsulter med specialistkunskap inom följande fackområden. Ett arkitektbolag inkl. inredningsarkitekt samt ett installationsprojekteringsbolag med VVS inkl. sprinkler och styr och energibesiktning samt El inkl. tele, data, brandlarm och hiss.Ramavtalet avser område 1, Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Vingåker och Malmköping samt område 2, Nyköping och Oxelösund. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Liljewall Arkitekter Aktiebolag Ramböll Sverige AB
2018-10-31   Konsulttjänster inom trafikstrategi och planering, samt trafikreglering (ramavtal) (Örebro kommun)
Örebro kommunen och Örebro Parkering AB upphandlar ramavtal avseende konsulttjänster inom trafikstrategi och planering, samt trafikreglering. Örebro kommun och Örebro Parkering AB har för avsikt att träffa ramavtal med tre - fyra konsulter inom Vardera delområden som: A: Trafikstrategi och planering B: Trafikreglering Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Ramböll Sverige AB Sigma Civil AB Sweco Society AB Tyréns AB WSP Sverige AB