HUS 140

Polismyndigheten

Entreprenaden avser en nybyggnation av lokaler för myndigheten i
Linköping. Byggnaden som ska uppföras består av fem (5) våningar samt källare på cirka 5 800 m2. Byggnaden som upphandlingen avser kommer att inrymma laboratorier miljöer, kontorsytor samt tillhörande biytor. Projektet kommer att vara installationsintensivt.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-15. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-13.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-13 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-13)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Polismyndigheten
Nationellt registreringsnummer: 202100-0076
Postadress: Polismyndigheten Box 122
Postort: Stockholm
Postnummer: 102 26
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Elisabeth Lind
Telefon: +46 732706902 📞
E-post: elisabeth.lind@polisen.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: www.polisen.se 🌏
Kommunikation
Tillgången till upphandlingsdokumenten är begränsad
URL för dokument: https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=6392 🌏
URL för deltagande: https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=6392 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: HUS 140
Produkter/tjänster: Byggnadsanläggning 📦
Kort beskrivning:
“Entreprenaden avser en nybyggnation av lokaler för myndigheten i Linköping. Byggnaden som ska uppföras består av fem (5) våningar samt källare på cirka 5...”    Visa mer
Beräknat värde exklusive moms: SEK 180 500 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Anläggningsarbete 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Byggnadsanläggning 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Beskrivning av upphandlingen:
“Entreprenaden avser en nybyggnation av lokaler för myndigheten i Linköping. Byggnaden som ska uppföras består av fem (5) våningar samt källare på cirka 5...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 180 500 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-11-01 📅
Slutdatum: 2024-11-11 📅

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Begränsat förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-15 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 222-698024 (2023-11-13)
Relaterade sökningar 🔍