2023-12-11   Företagshälsa (Polismyndigheten)
Upphandlingen omfattar Polismyndighetens behov av Företagshälsa, leverans av tjänster och kompetenser inom området. Upphandlingen kommer resultera i ett ramavtal. Polismyndigheten avser att ingå ramavtal med en leverantör. För mer information se upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
2023-12-01   Externt rekryteringsstöd (Polismyndigheten)
Leverantören ska erbjuda en kvalificerad och strukturerad rekryteringsprocess där målet är att identifiera och attrahera rätt kompetens till aktuella befattningar samt genomföra rättssäkra rekryteringar. Rekryteringsuppdragens storlek kommer att variera, men med störst sannolikhet kommer uppdragen att bestå av 8-20 personer som ska anställas till samma sorts tjänst. Visa upphandlingen »
2023-11-24   Protective helmet for vehicular use (Polismyndigheten)
This procurement includes the provision of protective helmets for vehicular use in mountain environments. Visa upphandlingen »
2023-11-17   Upphandling av civila helikoptertjänster, regionala ramavtal (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser ett ramavtal per avtalsområde som ska tillgodose Polismyndighetens behov av tillgängliga civila helikoptertjänster CAT och SPO inom region Nord avtalsområde Norrbotten, avtalsområde Västerbotten och Jämtland samt region Bergslagen avtalsområde Dalarna. Visa upphandlingen »
2023-11-15   Liksäckar vid brottsmisstanke (Polismyndigheten)
Ramavtalet omfattar olika varianter av liksäckar som Polisen använder vid brottsmisstanke. Visa upphandlingen »
2023-11-13   HUS 140 (Polismyndigheten)
Entreprenaden avser en nybyggnation av lokaler för myndigheten i Linköping. Byggnaden som ska uppföras består av fem (5) våningar samt källare på cirka 5 800 m2. Byggnaden som upphandlingen avser kommer att inrymma laboratorier miljöer, kontorsytor samt tillhörande biytor. Projektet kommer att vara installationsintensivt. Visa upphandlingen »
2023-11-07   Inköp av RIB-båt 12 m (Polismyndigheten)
Avtalet omfattar leverans av en snabbgående RIB-båt, 11-12 meter. Visa upphandlingen »
2023-11-03   Upphandlingskonsulter för Polismyndighetens Inköpsenheten (Polismyndigheten)
Polismyndigheten avser att upphandla ett ramavtal gällande upphandlingskonsulter inom 2 anbudsområden, i syfte att täcka behov vid de tillfällen möjlighet inte finns att genomföra upphandlingsinsatser i egen regi, exempelvis vid produktionstoppar och tillfälliga vakanser. Visa upphandlingen »
2023-10-31   Hantering av parkeringsavgifter och tillhandahållande av parkeringsautomater, kvarteret Kronoberg (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser hantering av parkeringsavgifter och tillhandahållandet av parkeringsautomater för Polisen i polishusgaraget, kvarteret Kronoberg, Stockholm. Visa upphandlingen »
2023-10-27   Riot helmet (Polismyndigheten)
The subject matter of this procurement is a framework agreement that will ensure the needs of the Swedish Police Authority on a national basis. The framework agreement includes the provision of riot helmets, accessories and spare parts. Visa upphandlingen »
2023-10-25   Projekteringsledare, CAD-samordnare, miljösamordnare, installationssamordnare, kontrollansvarig, kalkylator och akustiker (Polismyndigheten)
Upphandlingen omfattar tjänsterna projekteringsledare, CAD-samordnare, miljösamordnare, installationssamordnare, kontrollansvarig, kalkylator och akustiker. Visa upphandlingen »
2023-10-25   Projektering inom el, VVS, brand, styr och övervakning (Polismyndigheten)
Upphandlingen omfattar roller inom projektering inom el, VVS, brand och styr och övervakning. Visa upphandlingen »
2023-10-25   Markkonsulter och konstruktion (Polismyndigheten)
Upphandlingen omfattar projektering inom mark samt konstruktör. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Projektledning och arbetsplatsstrateg inom lokalförsörjning (Polismyndigheten)
Polismyndigheten har behov av projektledningstjänster i olika omfattning och i enlighet med vad som beskrivs i detta underlag. Ramavtalet omfattar projekt i hela Sverige. Detta ramavtal omfattar följande tekniska konsulter: • Senior projektledare • Projektledare • Biträdande projektledare • Arbetsplatsstrateg Visa upphandlingen »
2023-10-23   Arkitekttjänster och tillgänglighetskonsult inom lokalförsörjning (Polismyndigheten)
Polismyndigheten och Kriminalvården har behov av arkitekttjänster i olika omfattning och i enlighet med vad som beskrivs i detta underlag. Ramavtalet omfattar projekt i hela Sverige. Detta ramavtal omfattar tjänsterna: • Uppdragsansvarig arkitekt större projekt • Uppdragsansvarig arkitekt • Handläggande arkitekt • Medverkande arkitekt/byggnadsingenjör • Uppdragsansvarig arkitekt med laboratoriekunskap (option) • Handläggande arkitekt med laboratoriekunskap (option) • Uppdragsansvarig … Visa upphandlingen »
2023-10-17   Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polisregion Nord polisområde Jämtland (Polismyndigheten)
Kontraktet omfattar städning/rengöring samt fönsterputsning av de objekt som framgår av UF3.12. Vidare ingår det för E att kunna tillhandahålla det förbrukningsmaterial som framgår av SF1.213 samt entrémattor, SF1.3. Kontraktsarbetena ska bedrivas vid de tidpunkter som anges i punkten SF4.3 och i enlighet med Städinstruktionerna. Kontraktsarbetenas omfattning i detalj framgår av i SF1.1 förtecknade handlingar. Visa upphandlingen »
2023-10-02   Upphandling av Hyresvärd för nytt Polishus, Värnamo (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser upphandling av ett projekteringsavtal som ska generera ett genomförandeavtal samt ett hyresavtal med vinnande anbudsgivare i denna upphandling. Detta ska tillgodose Polismyndighetens behov av fastighetsägare och hyresvärd i Värnamo. Hyresavtalet omfattar leverans av tjänsten som hyresvärd och rollen som fastighetsägare inom delar av de kommunägda fastigheterna Nöbbele 7:2, Nöbbele 7:5 samt Rörstorp 6:31 under en hyresperiod om 12 år. Leverantören ska ansvara för projektering och … Visa upphandlingen »
2023-09-29   Micro Milling Machine (Polismyndigheten)
A micro milling machine including fixtures and tools that are needed. Visa upphandlingen »
2023-09-25   Bevispåsar (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av påsar för förvaring av olika typer av bevismaterial. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Serviceavtal destruktionsanläggning (Polismyndigheten)
Upphandlingen omfattar fullserviceavtal för 1 st destruktionsanläggning med tillhörande container. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Profil- och presentartiklar (Polismyndigheten)
Profil- och presentartiklar Visa upphandlingen »
2023-09-15   Varuautomater för polisregioner Syd, Öst, Väst, Mitt, Bergslagen och Nord (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser ramavtal fördelat på sex olika geografiska anbudsområden som ska tillgodose Polismyndighetens behov. Upphandlingen omfattar installation och hyra av varuautomater inklusive fullserviceavtal. Visa upphandlingen »
2023-09-15   Upphandling av Aktivt Hörselskydd inklusive Tillbehör, reservdelar och tillhörande Tjänster (Polismyndigheten)
Polismyndigheten behöver upphandla ett Ramavtal för att säkerställa det fortsatta behovet av Aktivt Hörselskydd till poliser i yttre tjänst. Upphandlingen omfattar följande Avtalsföremål: • Aktivt Hörselskydd • Tillbehör och reservdelar • Service och support (inklusive återtagande, skrotning och återställning/rengöring) • Teknikkonsulter, samt • Utbildning Upphandlingsföremålet beskrivs utförligt i Bilaga 1 – Kravspecifikation och övriga upphandlingsdokument. Välkomna att lämna in Anbud. Visa upphandlingen »
2023-09-15   Dual Beam FIB-SEM system (Polismyndigheten)
A Dual Beam FIB-SEM system and an optional service agreement. Visa upphandlingen »
2023-09-11   Probe station system (Polismyndigheten)
A probe station and an optional service agreement Visa upphandlingen »
2023-09-06   Träningsutrustning inklusive service och reparationer (Polismyndigheten)
Träningsutrustning inklusive service och reparation. Behovet omfattar ett avtal till hela myndigheten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Motion & Fitness i Sverige AB
2023-09-05   Kamerabevakningsskyltar (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser ramavtal för leverans över hela Sverige av Kamerabevakningsskyltar samt UAS-skyltar Visa upphandlingen »
2023-08-31   Upphandling av underhåll, varor och tjänster för underhåll till Polismyndighetens helikoptrar (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov inom Polisflyget nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av artiklar/varor för underhåll och Tjänster för underhåll till Polismyndighetens Bell 206 helikopter och Bell 429 helikoptrar. Visa upphandlingen »
2023-08-30   Upphandling av mobila elverk 30/40 kVA (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av mobila elverk i storlek 30 och 40 kVA för Polismyndighetens vardagliga behov samt för krisberedskap. Elverket skall användas som reservkraft för fast verkstad men också kunna transporteras till annan plats för att driva annan anläggning. Eftersom Polismyndigheten vill ha leverantörer som kan åta sig att utföra hela uppdraget är det inte tillåtet att lämna anbud på delar av … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mekano AB
2023-08-29   Batons for the Swedish mounted Police (Polismyndigheten)
The agreement includes the provision of eighty-eight (88) riding batons with two different lengths for the mounted police officers, ie. sixty-five (65) in the length of hundred-ten (110) cm and twenty-three (23) in the length of ninety (90) cm. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sadelmager B.K. Rützou ApS
2023-08-28   Presentkort julgåva 2023 (Polismyndigheten)
Leverans av fysiska presentkort som julgåva till Polismyndighetens anställda. Visa upphandlingen »
2023-08-23   Externt rekryteringsstöd Search av chefer och specialister (Polismyndigheten)
Uppdraget omfattar search vid rekrytering av bland annat chefer och specialister. Leverantören ska erbjuda en kvalificerad och strukturerad searchprocess. Visa upphandlingen »
2023-08-21   Personlig sjukvårdsväska (Polismyndigheten)
Polismyndigheten annonserar upphandling avseende personlig sjukvårdsväska. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sacci AB
2023-08-14   Veterinärvård till Polishundtjänsten för Polismyndigheten, Tullverket och Kriminalvården (Polismyndigheten)
Polismyndigheten bjuder härmed in leverantörer att lämna anbud på veterinärvård till myndigheternas tjänstehundar för aktuella avtalsområden i enlighet med upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
2023-07-18   Upphandling - Mobila skjutbanor (Polismyndigheten)
Polismyndigheten bjuder härmed in leverantörer att lämna anbud. Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose avropsberättigade myndigheters behov av mobila skjutbanor med möjliga placeringar inom Sverige och på av avropsberättigade myndigheter anvisad plats. Polismyndigheten genomför byte av tjänstevapen vilket har lett till ett ökat behov av övning på skjutbana för svensk polis. De mobila … Visa upphandlingen »
2023-07-07   Vätskehanteringsrobotar för dna-analys (Polismyndigheten)
Polismyndigheten bjuder härmed in leverantörer att ansöka om att få lämna anbud. Upphandlingen avser avtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) och omfattar vätskehanteringsrobotar för PCR-setup och för CE-setup. Visa upphandlingen »
2023-06-30   Upphandling av mobil arresttrailer (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser ett avtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Avtalet omfattar leverans av en mobil arresttrailer, tjänster för service enligt kontrollschema/underhållsschema samt en serviceorganisation med viss geografisk täckning. Upphandlingen omfattar även optioner enligt vad som anges i huvudavtalet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Grothkaross AB
2023-06-23   Cut, make and trim (CMT) (Polismyndigheten)
The framework agreement includes the provision of cut, make and trim (CMT) of daily uniform m/14 (tops and bottoms). The Police Authority will provide the main fabrics for the supplier to cut, make and trim. The supplier will be expected to provide some fabrics and trims (for instance reinforcement fabrics, interlining, zippers and buttons, thread) for the garments to be produced, as well as additional zippers and buttons, to be used in order to make repairs to garments. Visa upphandlingen »
2023-06-22   Handheld Jammer System (Polismyndigheten)
The subject matter of this procurement is a framework agreement that will ensure the needs of the Swedish Police Authority and Politiets fellestjenester on a national basis. The framework agreement includes the provision of one technical part of a Counter-Unmanned Aerial System (C-UAS). The System will be utilized during missions to protect very important persons, the general public and security sensitive sites and activities in a wide variety of urban and rural environments. The System will provide a … Visa upphandlingen »
2023-06-22   Upphandling av Lager- och inventariesystem (Polismyndigheten)
Leverantörer inbjudas att ansöka om deltagande i denna upphandling av IT-stöd i form av lager- och inventariesystem. Visa upphandlingen »
2023-06-21   Chefs-, grupp- och ledningsgrupputveckling, förändringsledning samt chefscoaching (Polismyndigheten)
Leverantörens uppdrag syftar till att stärka de förmågor som krävs i de tre rollerna som chef inom polismyndigheten och omfattar följande områden: • Chefsutveckling • Grupputveckling • Ledningsgrupputveckling • Förändringsledning • Chefscoaching Anbud kan läggas på ett (1) eller flera områden. Polismyndigheten avser att ingå avtal med en (1) Leverantör per område. Visa upphandlingen »
2023-06-09   Oscilloscope (Polismyndigheten)
The procurement includes one oscilloscope, consumables and an optional service agreement. Visa upphandlingen »
2023-06-07   Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polisregion Öst polisområde Södermanland (Polismyndigheten)
Kontraktet omfattar städning/rengöring samt fönsterputsning av de objekt som framgår av UF3.12. Vidare ingår det för E att kunna tillhandahålla det förbrukningsmaterial som framgår av SF1.213 samt entrémattor, SF1.3. Garagestädning ska även utföras enligt frekvens som framgår av 02.03 Städinstruktioner punkt 1. Kontraktsarbetena ska bedrivas vid de tidpunkter som anges i punkten SF4.3 och i enlighet med Städinstruktionerna. Kontraktsarbetenas omfattning i detalj framgår av i SF1.1 förtecknade handlingar. Visa upphandlingen »
2023-06-05   Vitvaror för laboratoriemiljö och lokal för materialhantering (Polismyndigheten)
Upphandlingen omfattar vitvaror för laboratoriemiljö och lokal för materialhantering. Upphandlingen är uppdelad i tre avtalsområden, 1. Kyl- och frysskåp, 2. Torskåp, 3. Diskmaskin. Anbudsgivare kan lämna anbud för ett eller flera avtalsområden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ab Ninolab KEN Hygiene Systems
2023-06-02   Byggtjänster för Polismyndigheten Bergslagen (Polismyndigheten)
Ramavtalen avser mindre entreprenader, t.ex. utförande av reparations-, service-, underhålls- samt ny-, om- och tillbyggnadsarbeten i beställarens lokaler i respektive geografiskt område. Beställaren avser teckna ramavtal med tre (3) entreprenörer per område under förutsättning att tillräckligt många anbudsgivare uppfyller ställda krav. Anbud kan lämnas på flera områden. Beställare (Polismyndigheten): Område 1: Dalarna 60 000 000 SEK Område 2: Örebro 60 000 000 SEK Område 3: Värmland 60 000 000 … Visa upphandlingen »
2023-06-01   Förhyrda växter och växtservice (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser ramavtal fördelat på sju olika geografiska anbudsområden som ska tillgodose Polismyndighetens behov. Upphandlingen omfattar förhyrning av växter samt växtservice Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Företagsväxter i Knivsta AB Trivsel Gruppen region mitt AB
2023-05-31   Softshell garments (Polismyndigheten)
Softshell garments to be worn by uniformed as well as civilian staff within The Swedish Police Authority. The garments will be worn in different weather conditions along with other uniform garments. The services to be provided include the procurement of fabrics and accessories, cutting, manufacturing and adapting garments in accordance with The Swedish Police Authority’s designs and requirements, as well as delivering the garments to The Swedish Police Authority’s warehouse Visa upphandlingen »
2023-05-31   Poloshirts (Polismyndigheten)
The subject matter of this procurement is a framework agreement that will ensure the needs of The Swedish Police Authority on a national basis. The framework agreement encompasses provision of polo shirts, according to patterns provided by the Swedish Police Authority, as well as subsequent design modifications and updates called upon by – and in cooperation with - the Swedish Police Authority. Visa upphandlingen »
2023-05-29   Upphandling - Mobila skjutbanor (Polismyndigheten)
Polismyndigheten bjuder härmed in leverantörer att lämna anbud. Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens samt övriga avropsberättigade myndigheters behov av mobila skjutbanor med möjliga placeringar inom Sverige och på av avropsberättigade myndigheter anvisad plats. Polismyndigheten genomför byte av tjänstevapen vilket har lett till ett ökat behov av övning på skjutbana för … Visa upphandlingen »
2023-05-26   Tunga utryckningsregistrerade kontorsbussar (Polismyndigheten)
Avtalet omfattar leverans av: två (2) olika varianter av nytillverkade tunga utryckningsregistrerade kontorsbussar, båda varianterna ska vara baserade på samma grundfordon/chassi. Upphandlingen omfattar även service- och reparationstjänster samt reservdelar, verktyg och utbildning. Visa upphandlingen »