Lastväxlartransporter ÅVC 2023

SRV återvinning AB

Upphandlingen avser lastväxlartransporter inklusive tömning och lossning av fraktioner i container från SRV återvinning AB:s återvinningscentraler till Sofielunds återvinningsanläggning (Gladö) och till externa mottagare och lossning enligt anvisning av mottagningsanläggning. Inköpen beräknas till ca 35 miljoner kr under en maximal avtalsperiod om 4 år. Avtal kommer att tecknas på en löptid om tre (3) år med möjlighet till förlängning med ett (1) år.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-19. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-10.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-10 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-10)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: SRV återvinning AB
Nationellt registreringsnummer: 556053-7515
Postadress: SRV återvinning AB Björkholmsvägen 16
Postort: Huddinge
Postnummer: 141 46
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Håkan Larsson
Telefon: +46 852223804 📞
E-post: hakan.larsson@srvatervinning.se 📧
Region: Stockholms län 🏙️
URL: www.srvatervinning.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75238 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75238 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Lastväxlartransporter ÅVC 2023 2023/187
Produkter/tjänster: Avfallstransport 📦
Kort beskrivning:
“Upphandlingen avser lastväxlartransporter inklusive tömning och lossning av fraktioner i container från SRV återvinning AB:s återvinningscentraler till...”    Visa mer
Beräknat värde exklusive moms: SEK 35 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Avfallstransport 📦
Plats för genomförandet: Stockholms län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Stockholms län
Beskrivning av upphandlingen:
“Upphandlingen avser lastväxlartransporter inklusive tömning och lossning av fraktioner i container från SRV återvinning AB:s återvinningscentraler till...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 35 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-03-16 📅
Slutdatum: 2027-03-15 📅
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Detta avtal kan förnyas
Beskrivning
Beskrivning av förnyelser: Max ett (1) års förlängning kan göras.

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Information om ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem
Ramavtal med en enda operatör
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-19 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-05-31 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-20 12:00 📅

Kompletterande information
Information om återfall
Detta är en återkommande upphandling
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 220-692606 (2023-11-10)