Upphandlingar: Region Skåne, Koncerninköp

>20 arkiverade upphandlingar

Region Skåne, Koncerninköp har historiskt sett varit en köpare av medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar, medicinsk utrustning och läkemedel.

Nyligen genomförda upphandlingar av Region Skåne, Koncerninköp

2020-05-15   Automated Guided Vehicle (AGV) (Region Skåne, Koncerninköp)
The subject of the contract is an AGV-system to be used for transportation in the hospital in Malmö, which is being renovated and expanded. The goods that are to be transported are most consumables available in hospitals such as medical equipment, medicine, laundry, waste, meals, fluids etc. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Oppent
2020-05-15   Måltider till patienter i Trelleborg, Malmö, Lund och Landskrona (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandling av måltider och livsmedel till patienter i Trelleborg, Malmö, Lund och Landskrona. Visa upphandlingen »
2020-05-13   Ablation (Region Skåne, Koncerninköp)
Katetrar och tillbehör för Ablation avseende diagnosticering och behandling av bla hjärtarytmier Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Abbott Medical Sweden AB Boston Scientific Nordic AB Johnson & Johnson Aktiebolag Medtronic Aktiebolag Stereotaxis, Inc
2020-05-11   SPECT-CT Region Skåne (Region Skåne, Koncerninköp)
Ett (1) fabriksnytt driftklart SPECT-CT system inklusive mjukvaror och tillbehör för att klara efterfrågad funktion/prestanda samt option på ytterligare fyra (4) system. Komponenter utöver system som efterfrågas i anbudet: — system för patientövervakning med kamera (fot- resp huvudända) — totalentreprenad med alla nödvändiga byggåtgärder för det installerade systemet samt viss renovering av lokal — patientlift Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Healthcare AB
2020-05-05   Teleradiologiska tjänster (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandlingen avser inköp av teleradiologiska tjänster för Region Skåne. Behovet omfattar granskning och utlåtande av datortomografiundersökning (DT), magnetkameraundersökning (MRT) och en liten del konventionella undersökningar. Upphandlingen består av två delområden - elektiva granskningar och jourgranskningar. Upphandlad tjänst kommer att vara ett komplement till Region Skånes befintliga verksamheter. Visa upphandlingen »
2020-04-30   Läkemedel substans infliximab 2021 (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandlingen avser inköp av substans infliximab för successiva leveranser till Region Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Blekinge. Avtalen gäller även för annan juridisk person som genom Avtal getts möjlighet av Region Skåne att nyttja detta Avtal. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag Orion Pharma AB Sandoz A/S
2020-04-14   Försäkringsmedicinska utredningar (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandlingen avser inköp av försäkringsmedicinska utredningar enligt utredningsform Aktivitetsförmågeutredning (AFU). Utredningarna ska tillgodose Försäkringskassans behov av fördjupade medicinska underlag för bedömning och beslut i sjukförsäkringsärenden, och belysa hur den försäkrades sjukdom påverkar dennes funktionstillstånd ur ett försäkringsmedicinskt perspektiv. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Adaptus Rehab AB BeteendeMedicinskt Center Sv AB Susano Syd AB
2020-04-09   Hantering av farligt avfall, kemikalier och sekretessavfall (Region Skåne, Koncerninköp)
Tjänsten hantering av farligt avfall består av följande delområden. 1.Farligt avfall (exkl kemiskt avfall) Region Skåne Sydväst 2.Farligt avfall (exkl kemiskt avfall) Region Skåne Nordväst 3.Farligt avfall (exkl kemiskt avfall) Region Skåne Öst 4.Kemiskt avfall Region Skåne 5.Farligt avfall och Kemiskt avfall Folktandvården Skåne AB 6.Sekretessavfall för Region Skåne och Folktandvården Skåne AB Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Stena Recycling AB SYSAV Industri AB
2020-04-08   Strategisk varumärkesrådgivning (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandling avser konsulttjänster inom strategisk varumärkesrådgivning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Evidence Strategy AB
2020-04-06   Doseringssystem, Tvättmedel och Tvättkemikalier (Region Skåne, Koncerninköp)
Doseringssystem och Tvättkemikalier Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ecolab Aktiebolag
2020-03-27   Alternativ telefoni (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandlingen avser inköp av produkter och tjänster för Alternativ telefoni för Region Skåne. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lidol AB nWise Omnitor
2020-03-25   EKG-elektroder och defibrilleringsplattor (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandlingen avser EKG-elektroder, defibrilleringselektroder, defibrilleringsplattor och tillbehör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: 3M Svenska Aktiebolag Ambu A/S Bluegrass AB Cardiolex Medical AB Mediplast AB SUBITO CARDIO AB Timik AB
2020-03-19   Frukt & grönt, potatis samt ägg från frigående höns (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandlingen avser inköp av frukt & grönt, potatis samt ägg från frigående höns för tillagning av patientmåltider inom Region Skåne. Visa upphandlingen »
2020-03-13   Resebyråtjänster (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandlingen avser resebyårtjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Egencia Sweden AB
2020-03-05   Arbetsskor Region Skåne (Region Skåne, Koncerninköp)
Arbetsskor till övriga verksamheter inom Region Skåne och till ambulans Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tools Sverige AB
2020-02-28   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandling av ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel Visa upphandlingen »
2020-02-26   Laboratorieteknisk inredning - Dragskåp (Region Skåne, Koncerninköp)
Köp av 32 st. dragskåp i samband med uppförande av ny servicebyggnad 57 inom ramen för NSM-projekten med möjlighet till option på ytterligare 10 st. för fri placering inom Region Skåne under avtalstiden. Visa upphandlingen »
2020-02-24   Ambulans Distrikt 2 (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandlingen avser ambulanssjukvård i ett av Region Skånes fyra (4) ambulansdistrikt, Mellersta Skåne (Ambulansdistrikt 2). Upphandlingen gäller en tjänst som innebär ett akut omhändertagande där transport behövs av kvalificerad medicinsk personal alt en bedömning som leder till vård på annan vårdnivå. En viktig samhällstjänst som vid varje stund måste finnas tillgänglig. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Premedic Skåne AB
2020-02-21   Sittvagnar (Region Skåne, Koncerninköp)
Sittvagn för individuell förskrivning enligt anvisningar. Samupphandling med Region Halland. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Etac Sverige AB Eurovema Mobility AB
2020-02-21   Barnmöbler och lekmöbler (Region Skåne, Koncerninköp)
Barnmöbler och lekmöbler Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lekolar AB
2020-02-14   Automatiserat provhanteringssystem för SBS-rack med 2D kodade rör (Region Skåne, Koncerninköp)
Automatiserat provhanteringssystem för SBS-rack med 2D kodade rör Visa upphandlingen »
2020-02-07   Tågresor (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandlingen omfattar inrikes tågresor och tillhörande tjänster för anställda eller andra som reser för Region Skånes räkning. Visa upphandlingen »
2020-01-31   IT-baserat processtöd för verksamhetsområdet Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (KIT) (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandlingen avser inköp av ett IT-baserat processtöd för verksamhetsområdet Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (KIT). Syftet är att förbättra processerna och kvalitén för transfusionsmedicin samt transplantationsimmunologi, inklusive patientsäkerhet gentemot kunden både internt och externt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: CSAM Prosang AB
2020-01-31   Kuvöser till Neonatalavdelningarna Skånes Universitetssjukhus (Lund och Malmö) (Region Skåne, Koncerninköp)
Kuvöser till Neonatalavdelningarna Skånes Universitetssjukhus (Lund och Malmö) Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Dräger Sverige AB
2020-01-30   Blodsockermätare inklusive teststickor (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandling av blodsockermätare inklusive teststickor för mätning av blodsockernivåer. Diabetes. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: A. Menarini Diagnostics S.r.l., Italien... Ascensia Diabetes Care Sweden AB Medtrust Sweden AB Roche Diagnostics Scandinavia AB
2020-01-30   Transportsystem för oemballerade prover (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandling av ramavtal avseende transportsystem för oemballerade prover till Region Skånes verksamheter som ett komplement till befintlig rörpost. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tempus Sweden AB
2020-01-23   Specialiserad öppenvård (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandling av specialiserad öppenvård inom specialiteterna urologi, endoskopi, hand och fot kirurgi samt öron-näsa-hals (ÖNH). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: A.Zaborowski AB
2020-01-17   Mobila C-bågar Region Skåne (Region Skåne, Koncerninköp)
Regionalt avtal på tre nivåer av C-bågar där anbud kan lämnas på en eller flera av de olika C-bågemodellerna: A. Standardmodell med monitorvagn B. Standardmodell i kompakt utförande, utan monitorvagn C. Avancerad modell Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: GE Healthcare Sverige AB Mediel AB
2020-01-08   Desinfektion, hygien- och hudvårdsprodukter (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandling av produkter kopplade till områdena desinfektion, hygien och hudvård. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Creative MedPharm Sweden AB Handelshuset Viroderm AB KiiltoClean A/S
2019-12-18   Däck, fälg, däckservice, däckhotell (Region Skåne, Koncerninköp)
Omfattar däckservice och däckhotell inklusive köp av däck och fälgar till övriga specificerade orter i Skåne. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Däckia AB Euromaster Aktiebolag
2019-12-09   PCR-instrument inkl analyskit för tuberkulos (Region Skåne, Koncerninköp)
PCR-instrument, analyskit för tuberkulos Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Becton Dickinson Sweden Aktiebolag
2019-12-06   Förmedling av språktolktjänster (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandlingen avser förmedling av språktolk, omfattningen framgår av Kravspecifikationen. Typer av tolkning som upphandlingen omfattar: •Kontakttolkning. •Förbeställd telefon- och videotolkning. •On-demand tolkning via telefon. •On-demand tolkning för 1177 via telefon. •On-demand tolkning via app för smartphone. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Digital Interpretations Scandinavia AB
2019-12-02   Bröstimplantat (Region Skåne, Koncerninköp)
Bröstimplantat till bröstrekonstruktion till följd av cancersjukdom eller andra tillstånd som innebär avlägsnande av bröstvävnad, profylaktisk mastektomi samt korrigering av medfödda missbildningar och andra tillstånd där bröstet avviker från det normala Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Promeduc Surgical AB
2019-12-02   IT-utbildningar för Region Skåne (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandlingen avser inköp av IT-Utbildningar för Region Skåne från grund- till fördjupningskurser samt kundanpassade, avancerade och specialdesignade utbildningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lexicon AB
2019-11-21   Dosdispensering och dosexpediering av läkemedel i öppen vård (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandlingen avser dosdispensering och dosexpediering av förskrivna läkemedel för öppen vård till patienter skrivna i Region Skåne. Som en del av upphandlingen ingår exempelvis även leverans till utlämningsställen, utlämning och Kundtjänst. Visa upphandlingen »
2019-11-19   Cyklar- Trehjuliga samt specialcyklar (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandling i samverkan med Halland och Blekinge. Gäller trehjuliga cyklar samt specialcyklar. Specialcyklar köps ej av Region Skåne utan enbart av Halland, som själva kommer att ansvara för funktionell utvärdering av dessa. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skeppshultcykeln Aktiebolag Trident Industri AB
2019-11-19   Plaggvikare tvätt (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandling av tre (3) stycken fabriksnya plaggvikare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Jensen Sverige AB
2019-11-18   Transport av avliden (Region Skåne, Koncerninköp)
Denna upphandling avser tillgodose Region Skånes behov avseende transport av avlidna. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Etikbolaget i Skåne AB Fonus, ekonomisk förening
2019-11-15   Utbildning i Svenska (Region Skåne, Koncerninköp)
Upphandling avser språkutbildning i Svenska för både grund- och avancerad nivå samt sjukvårdssvenska. Utbildningen riktar sig till anställda inom Region Skåne samt utlandsrekryterad personal. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Exlearn Education AB Folkuniversitetet Stiftelsen Kurs-... Merit utbildning AB
2019-11-08   Cochlea implantat (Region Skåne, Koncerninköp)
Cochleaimplantat, ljudprocessorer, tillbehör och reservdelar, reparationer samt uppgraderingar av ljudprocessorer Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG
2019-11-07   Reagenskit gastropatogener (Region Skåne, Koncerninköp)
Reagenskit för diagnostik av bakterier som orsakar gastroenterit Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mobidiag Sverige AB
2019-11-07   Infusionssystem till Region Skåne (Region Skåne, Koncerninköp)
Region Skåne avser att upphandla ett infusionssystem där, utifrån ställda behov och krav samt tillgänglig budget, man erhåller den för Regionen mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen. En Anbudsgivare kommer att utses att ombesörja Region Skånes totala behov av en modell sprut- respektive en modell volym-pump med rack. Det nya Infusionssystemet behöver introduceras och börja driftsättas under år 2020, varför behov och krav ska vara tillgodosedda i samband med första leveranserna. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: B.Braun Medical AB
2019-10-25   Samlingsupphandling Läkemedel 2020 (Region Skåne, Koncerninköp)
Samlingsuphandling av läkemedel. Bortezomib, Omalizumab, Pegfilgrastim, Remifentanil, Tocilizumab, Albumin, Anti-tymocyt immunglobulin, Trastuzumab, Anti-D immunglobulin I upphandlingsdok Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Accord Healthcare AB Aspen Pharma Ireland Limited CSL Behring Aktiebolag Mylan AB Novartis Sverige Aktiebolag Octapharma Nordic Ab Roche Aktiebolag Sanofi AB Scandinavian Biopharma Distribution AB Stada Nordic Aps