Upphandlingar: Miljöförvaltningen

4 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Miljöförvaltningen

2023-11-13   Analystjänst för miljögiftsövervakning – PFAS i ytvatten (Miljöförvaltningen)
Stockholm stads miljö- och hälsoskyddsnämnd genom miljöförvaltningen (nedan benämnt beställaren), inbjuder till att inkomma med anbud i upphandling av ramavtal avseende analystjänst för miljögiftsövervakning – organiska ämnen i ytvatten. Visa upphandlingen »
2022-11-16   Ramavtal för konsultstöd avseende utredning av kemikalier i varor, produkter, byggmaterial samt kemikalieexpert för... (Miljöförvaltningen)
Anbudsområde 1 - Kemikalieexperter för varor och kemiska produkter inom området bygg och anläggningsmaterial. Anbudsområde 2 - Kemikalieexperter för andra varor, produkter och tjänster som används i stadens verksamheter. Anbudsområde 3- Kemikalieexpert avseende stödjande tjänster som inkluderar projektledning vid implementering och användning av Chemsoft i stadens förvaltningar samt flera av stadens bolag Visa upphandlingen »
2022-04-19   Ramavtal tekniska konsulter avseende: Miljöfordon och hållbara transporter samt energi, klimat och resurshushållning (Miljöförvaltningen)
Beställaren, miljöförvaltningen avser att genomföra upphandling av tekniska konsulter gällande -Projekt och processledning: Energi, klimat och cirkularitet /cirkulär ekonomi. Tjänsteområdenas omfattning och de krav som ställs på utförande, och den Konsult (leverantör) som ska tillhandahålla tjänsterna framgår av AF-delen jämte bilagor. Visa upphandlingen »
2022-02-08   Ramavtal tekniska konsulter avseende: Miljöfordon och hållbara transporter samt energi, klimat och resurshushållning (Miljöförvaltningen)
Beställaren avser att genomföra upphandling av tekniska konsulter för följande tjänsteområden: A) Statistiksammanställning - Miljöfordon och hållbara transporter (lätta och tunga), se handling 8.1. B) Utredning av energieffektivisering, energiförsörjningssystem och dess klimatpåverkan samt analyser av resurshushållning och cirkularitet/cirkulär ekonomi, se handling 8.2. C) Projekt och processledning: Energi, klimat och cirkularitet /cirkulär ekonomi, se handling 8.3. D) Processledningsstöd och och … Visa upphandlingen »