Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik

Trafikverket Myndighet

Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik
Option 2 + 2 år

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-13. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-13.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-13 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-13)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Trafikverket Myndighet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Trafikverket Fakturahantering
Postort: Borlänge
Postnummer: 781 89
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Kajsa Svanberg
Telefon: +46 34104 📞
E-post: kajsa.svanberg@trafikverket.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: https://www.trafikverket.se 🌏
Kommunikation
Tillgången till upphandlingsdokumenten är begränsad
URL för dokument: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13725 🌏
URL för deltagande: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13725 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel:
“Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik KOM-413657”
Produkter/tjänster: Konsulttjänster för infrastruktur 📦
Kort beskrivning:
“Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik Option 2 + 2 år”
Beräknat värde exklusive moms: SEK 1 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Konsulttjänster för transportsystem 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Konsulttjänster för vägar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Konsulttjänster för infrastruktur 📦
Ytterligare produkter/tjänster: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Konsulttjänster för dataanalys 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Sverige
Beskrivning av upphandlingen:
“Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik Option 2 + 2 år”
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 1 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-04-01 📅
Slutdatum: 2026-03-31 📅
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Detta avtal kan förnyas
Beskrivning
Beskrivning av förnyelser: 2 +2 år
Information om alternativen
Alternativ
Beskrivning av alternativen: 2 +2 år

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Konkurrensutsatt förfarande med förhandling
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-13 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Postort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 233830000 📞
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 📧
Fax: +46 233830080 📠
URL: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 222-698594 (2023-11-13)