Företagshälsovård

Region Halland

Upphandlingen avser ett avtal för leverans av ett helhetsåtagande för företagshälsovård som innefattar kvalificerat stöd i utvecklingen av arbetsmiljön.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-18. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-15.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-15 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-15)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Region Halland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0115
Postadress: Box 517
Postort: Halmstad
Postnummer: 301 80
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Lars Brinktoft
E-post: lars.brinktoft@regionhalland.se 📧
Region: Hallands län 🏙️
URL: http://www.regionhalland.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqqczzgvn&GoTo=Docs 🌏
URL för deltagande: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqqczzgvn&GoTo=Tender 🌏

Objekt

1️⃣
Upphandlingens omfattning
Titel: Företagshälsovård RS230253
Produkter/tjänster: Företagshälsovård 📦
Kort beskrivning:
“Upphandlingen avser ett avtal för leverans av ett helhetsåtagande för företagshälsovård som innefattar kvalificerat stöd i utvecklingen av arbetsmiljön.”

1️⃣
Plats för genomförandet: Hallands län 🏙️
Beskrivning av upphandlingen:
“Upphandlingen avser ett avtal för leverans av ett helhetsåtagande för företagshälsovård som innefattar kvalificerat stöd i utvecklingen av arbetsmiljön.”
Varaktighet
Startdatum: 2024-10-01 📅
Slutdatum: 2027-09-30 📅

Förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-18 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️

Kompletterande information
Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/afqqczzgvn
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten
Postort: Göteborg
Land: Sverige 🇸🇪
Källa: OJS 2023/S 223-703128 (2023-11-15)