Lokalvård Norra

Sollentuna kommun

Städning Sollentuna - Norra

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-18. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-16.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-16 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-16)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Sollentuna kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0134
Postadress: Sollentuna kommun Turebergs torg 1
Postort: Sollentuna
Postnummer: 191 47
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Alberina Mehanolli
Telefon: +46 857921363 📞
E-post: alberina.mehanolli@sollentuna.se 📧
Region: Stockholm 🏙️
URL: http://www.sollentuna.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75349 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75349 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Lokalvård Norra SK2023-0487
Produkter/tjänster: Städning och renhållning 📦
Kort beskrivning: Städning Sollentuna - Norra
Beräknat värde exklusive moms: SEK 10 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Städning och renhållning 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Städning 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Städning av byggnader 📦
Plats för genomförandet: Stockholm 🏙️
Plats för genomförandet: Stockholms län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Stockholm
Beskrivning av upphandlingen: Städning Sollentuna - Norra
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 10 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2023-06-01 📅
Slutdatum: 2024-05-31 📅

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-18 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-05-18 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-19 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 224-704922 (2023-11-16)