IT Consultancy Tender

Vattenfall AB

RFI IT Consultancy

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-08. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-10.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-10 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-10)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Vattenfall AB
Nationellt registreringsnummer: 556036-2138
Postort: Solna
Postnummer: SE-16292
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Mats Runebrant
E-post: mats.runebrant@vattenfall.com 📧
Region: Stockholm 🏙️
URL: www.vattenfall.com 🌏
Kommunikation
Tillgången till upphandlingsdokumenten är begränsad
URL för dokument: https://s2cportal.mercell.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=C998ABA2-B691-4B61-A5DC7A85B14C5A7E 🌏
Ytterligare information kan erhållas från
Namn: Mercell
Nationellt registreringsnummer: 30148169
Postort: De Meern
Land: Nederländerna 🇳🇱
Telefon: +31 850014593 📞
E-post: support-nl@mercell.com 📧
Region: Utrecht 🏙️
URL: www.mercell.com 🌏
Kommunikation
URL för deltagande: https://s2cportal.mercell.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=C998ABA2-B691-4B61-A5DC7A85B14C5A7E 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://s2cportal.mercell.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=C998ABA2-B691-4B61-A5DC7A85B14C5A7E 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: IT Consultancy Tender
Produkter/tjänster: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd 📦
Kort beskrivning: RFI IT Consultancy
Beräknat värde exklusive moms: EUR 315 000 000 💰
Information om partier
Anbud får lämnas in för ett maximalt antal partier: 4
Maximalt antal partier som kan tilldelas en anbudsgivare: 4

1️⃣
Upphandlingens omfattning
Titel: Sap
Titel
Partiets identifikationsnummer: 1
Beskrivning
Ytterligare produkter/tjänster: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd 📦
Plats för genomförandet: Deutschland 🏙️
Plats för genomförandet: Nederland 🏙️
Plats för genomförandet: Polska 🏙️
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Plats för genomförandet: United Kingdom 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Sweden, Germany, Netherlands, Poland and UK.
Beskrivning av upphandlingen: Time & Material basis.
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: EUR 75 600 000 💰
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Nedanstående tidsramar uttrycks i antal månader.
Beskrivning
Varaktighet: 60
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Detta avtal kan förnyas
Beskrivning
Beskrivning av förnyelser: 1 plus 1
Information om begränsningar av antalet kandidater som kan inbjudas
Planerat minimiantal: 1
Maximalt antal: 10
Objektiva kriterier för att välja ut ett begränsat antal kandidater: xx
Information om alternativen
Alternativ
Beskrivning av alternativen: 1 plus 1 year.

2️⃣
Upphandlingens omfattning
Titel: Applications (othter)
Titel
Partiets identifikationsnummer: 2
Beskrivning
Beskrivning av upphandlingen: Primarily Time & Material basis.
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: EUR 53 550 000 💰
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Beskrivning
Beskrivning av förnyelser: 1 plus 1 year.

3️⃣
Upphandlingens omfattning
Titel: Infrastructure
Titel
Partiets identifikationsnummer: 3
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: EUR 94 500 000 💰

4️⃣
Upphandlingens omfattning
Titel: Security
Titel
Partiets identifikationsnummer: 4
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: EUR 63 000 000 💰

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Villkor för deltagande
Förteckning och kortfattad beskrivning av regler och kriterier: See Selection Guide.
Depositioner och garantier som krävs: See Selection Guide.
De viktigaste finansieringsvillkoren och betalningsarrangemangen och/eller hänvisning till de relevanta bestämmelserna om dem: See Selection Guide.
Juridisk form för den grupp av ekonomiska aktörer som ska tilldelas kontraktet: See Selection Guide.
Villkor i samband med kontraktet
Villkor för fullgörande av kontraktet: See Selection Guide.

Förfarande
Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående konkurrensutsättning
Information om ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem
Ramavtal med flera operatörer
Beskrivning
Planerat maximalt antal deltagare i ramavtalet: 30
Information om att antalet lösningar eller anbud minskar under förhandling eller dialog
Användning av ett stegvis förfarande för att gradvis minska antalet lösningar som ska diskuteras eller anbud som ska förhandlas
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-08 12:00 📅
Beräknat datum för avsändande av inbjudan till anbud eller deltagande till utvalda kandidater: 2023-12-21 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: engelska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-06-30 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholms län
Postort: Stockholm
Postnummer: SE-11541
Land: Sverige 🇸🇪
Källa: OJS 2023/S 220-693533 (2023-11-10)
Relaterade sökningar 🔍