Arrangerad skolskjuts Svalöv

Helsingborgs Stad

Svalövs kommun, Sektor utbildning, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende fordon och trafikledning för arrangerad skolskjuts med tillhörande funktion för att kunna avropa extrabeställningar och lovresor i Svalövs kommun.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-26. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-17.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-17 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-17)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Helsingborgs stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-1157
Postadress: Helsingborgs stad Drottninggatan 2
Postort: Helsingborg
Postnummer: 252 21
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Anette Ahlblad
Telefon: +46 42103501 📞
E-post: anette.ahlblad@helsingborg.se 📧
Region: Skåne län 🏙️
URL: www.helsingborg.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75365 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75365 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Arrangerad skolskjuts Svalöv 890/2022
Produkter/tjänster: Passagerartransport på väg för särskilda ändamål 📦
Kort beskrivning:
“Svalövs kommun, Sektor utbildning, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende fordon och trafikledning för arrangerad skolskjuts med...”    Visa mer
Beräknat värde exklusive moms: SEK 11 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Passagerartransport på väg för särskilda ändamål 📦
Plats för genomförandet: Skåne län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Skåne län
Beskrivning av upphandlingen:
“Svalövs kommun, Sektor utbildning, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende fordon och trafikledning för arrangerad skolskjuts med...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 11 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-07-01 📅
Slutdatum: 2026-06-30 📅

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-26 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-09-25 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-27 12:00 📅

Kompletterande information
Information om återfall
Detta är en återkommande upphandling
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Malmö
Postadress: Kalendegatan 6
Postort: Malmö
Postnummer: 21135
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 40353500 📞
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se 📧
Fax: +46 40972490 📠
URL: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 225-708570 (2023-11-17)