Omhändertagande av avfall - Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls Kommun upphandlar omhändertagande av:
* Invasiva växter för förbränning (emballerade)
* Restavfall från kärl och mindre brännbart avfall
* Större brännbart inklusive komplicerat avfall
* Osorterat avfall från verksamheter
* Deponirest
* Asbestavfall

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-19. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-15.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-15 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-15)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Hudiksvalls kommun
Nationellt registreringsnummer: 222000-2379
Postadress: Kommunalförbundet Inköp Gävleborg Köpmannen 7
Postort: Hudiksvall
Postnummer: 824 80
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Mats Erlander
Telefon: +46 65019423 📞
E-post: mats.erlander@hudiksvall.se 📧
Region: Gävleborgs län 🏙️
URL: http://www.inkopgavleborg.se/ 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=25869 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=25869 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Omhändertagande av avfall - Hudiksvalls kommun 14018
Produkter/tjänster: Avfallshantering 📦
Kort beskrivning:
“Hudiksvalls Kommun upphandlar omhändertagande av: * Invasiva växter för förbränning (emballerade) * Restavfall från kärl och mindre brännbart avfall *...”    Visa mer
Beräknat värde exklusive moms: SEK 35 000 000 💰
Information om partier
Anbud får lämnas in för ett maximalt antal partier: 6
Maximalt antal partier som kan tilldelas en anbudsgivare: 6

1️⃣
Upphandlingens omfattning
Titel: Omhändertagande av avfall - Hudiksvalls kommun
Titel
Partiets identifikationsnummer: 1
Beskrivning
Ytterligare produkter/tjänster: Avfallshantering 📦
Plats för genomförandet: Gävleborgs län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Gävleborgs län
Beskrivning av upphandlingen:
“Hudiksvalls Kommun upphandlar omhändertagande av: * Invasiva växter för förbränning (emballerade) * Restavfall från kärl och mindre brännbart avfall *...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 35 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-05-01 📅
Slutdatum: 2028-12-31 📅
Information om elektroniska kataloger
Anbuden skall presenteras i form av elektroniska kataloger eller innehålla en elektronisk katalog

2️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 2
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 35 000 000 💰

3️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 3
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 35 000 000 💰

4️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 4
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 35 000 000 💰

5️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 5
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 35 000 000 💰

6️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 6
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 35 000 000 💰

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-19 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-03-19 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-20 12:00 📅

Kompletterande information
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Postort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 233830000 📞
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 📧
Fax: +46 233830080 📠
URL: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 223-702843 (2023-11-15)