Delprojektledare produktion trimning av vägsystem samt trafikutrustning

Trafikverket Myndighet

Delprojektledare produktion trimning av vägsystem samt trafikutrustning

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-11-30. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-15.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-15 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-15)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Trafikverket Myndighet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Trafikverket Fakturahantering
Postort: Borlänge
Postnummer: 781 89
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Jonas Elmqvist
E-post: jonas.elmqvist@trafikverket.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: https://www.trafikverket.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13767 🌏
URL för deltagande: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13767 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://upphandling.trafikverket.se/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel:
“Delprojektledare produktion trimning av vägsystem samt trafikutrustning KOM-414222”
Produkter/tjänster: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 📦
Kort beskrivning: Delprojektledare produktion trimning av vägsystem samt trafikutrustning
Beräknat värde exklusive moms: SEK 6 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Plats för genomförandet: Stockholm 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Sverige
Beskrivning av upphandlingen: Delprojektledare produktion trimning av vägsystem samt trafikutrustning
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 6 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2023-12-12 📅
Slutdatum: 2025-12-12 📅
Information om elektroniska kataloger
Anbuden skall presenteras i form av elektroniska kataloger eller innehålla en elektronisk katalog

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-11-30 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-04-06 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-01 12:00 📅

Kompletterande information
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Postort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 233830000 📞
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 📧
Fax: +46 233830080 📠
URL: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 223-701976 (2023-11-15)
Relaterade sökningar 🔍