Upphandlingar: Botkyrka kommun

>20 arkiverade upphandlingar

Botkyrka kommun har historiskt sett varit en köpare av arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, anläggningsarbete och ingenjörstjänster.
Historiskt sett har leverantörerna till Botkyrka kommun varit ÅF-Infrastructure AB, Bjerking AB, Norconsult AB, Foria AB, WSP Sverige AB, Bonliva AB, Cowi AB, Experis AB, In3prenör AB och Infrakonsult Sverige AB.

Nyligen genomförda upphandlingar av Botkyrka kommun

2023-11-10   Undersökningstjänster (Botkyrka kommun)
Botkyrka kommun önskar teckna kontrakt med en leverantör som kan utföra framförallt kvantitativa undersökningar men även kvalitativa undersökningar för kommunens behov. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Konsulttjänst och beställarstöd för beläggningsarbeten (Botkyrka kommun)
Denna upphandling avser konsulttjänster med specialistkompetens avseende beställarstöd vid upphandling och förvaltning av ramavtal för asfaltsbeläggningar och anläggningsarbeten. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Städmaskiner inkl. service och underhåll (Botkyrka kommun)
Upphandlingen avser ett ramavtal för service och underhåll av kommunens befintliga städmaskiner samt inköp av nya städmaskiner efter behov. Visa upphandlingen »
2023-10-10   Miljöutredningar inomhus- och utomhusmiljö (Botkyrka kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal inom tekniska konsulter avseende miljöutredningar i inomhus- och utomhusmiljö. Upphandlingen är indelade i sju delområden, för mer information se förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
2023-08-24   Tjänst för att förebygga och hantera sjukfrånvaro (Botkyrka kommun)
Botkyrka kommun har behov av att upphandla en tjänst för att förebygga och hantera sjukfrånvaro. Tjänsten ska innefatta sjukanmälan via telefon och kontakt med legitimerad sjuksköterska kring sin sjukanmälan samt ett verktyg kopplat till denna tjänst som meddelar närmaste chef och som kan registrera sjukfrånvarostatistik. Visa upphandlingen »
2023-08-22   Fastighetssystem till Botkyrka kommun (Botkyrka kommun)
Upphandlingen avser ett verksamhetsstöd i form av en plattform för en sammanhållen förvaltning och hantering av egenägda och inhyrda fastigheter. Visa upphandlingen »
2023-08-15   Helgkoloniverksamhet för barn i åldrarna 8-14 år inom socialförvaltningens område (Botkyrka kommun)
Helgkoloniverksamhet för barn i åldrarna 8-14 år inom socialförvaltningens område. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: STIFTELSEN BARNENS DAG
2023-06-16   Takombyggnad och invändig renovering Broängsskolan (Botkyrka kommun)
Entreprenaden avser ombyggnad av tak och invändig renovering så som ytterväggar, innerväggar med anledning av fuktskador samt utvändiga markarbeten för ändrat dag-vatten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Metrolit Byggnads Aktiebolag
2023-06-13   Entreprenadbesiktning fastighet (Botkyrka kommun)
Ramavtal för entreprenadbesiktningar som omfattar samtliga discipliner kopplade till fastighet (bygg, el, VVS, mark, larm, brand, styr, sprinkler, kyla, storkök, lekutrustning). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: CSK Projekt AB Thulin & Granberg Besiktigaren AB WSP Sverige AB
2023-06-12   Driftentreprenad Hallunda, Norsborg, Alby, Fittja (Botkyrka kommun)
Entreprenaden är lokaliserad till Hallunda-Norsborg-Alby-Fittja. Vinterväghållning av gång- och cykelvägar samt trappor mm. Skötsel och tillsyn av grönytor och lekplatser, renhållning av park- och gatumark. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Orca Entreprenad AB
2023-06-02   Markskötsel Norra Botkyrka (Botkyrka kommun)
Upphandlingen omfattar drift och underhåll av markanläggningar inom Norra Botkyrka; Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg. Avtal kommer att tecknas med en leverantör. Visa upphandlingen »
2023-06-01   Skolsköterska (Botkyrka kommun)
Bemanningstjänster skolsköterska, elevhälsa. Visa upphandlingen »
2023-05-30   Lokalvård för Upplev Botkyrka (Botkyrka kommun)
Lokalvård för Subtopia, Hangaren Subtopia, Hågelbyparken och Lida Friluftsgård. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Polarstäd AB
2023-05-03   Searchtjänster (Botkyrka kommun)
Searchtjänster gällande Executive search och specialister. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Jurek Rekrytering & Bemanning AB Source Executive Recruitment Sweden AB
2023-05-02   Företagshälsovård (Botkyrka kommun)
Upphandlingen omfattar Företagshälsovård för Botkyrka kommun. Företagshälsovården inkluderar främjande, förebyggande och efterhjälpande tjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Falck Sverige AB
2023-04-23   Slagsta strand etapp 1 Grovplanering (Botkyrka kommun)
Den objektspecifika upphandlingen kommer omfatta mark- och VA-arbeten på kommunal mark inom detaljplanen Slagsta strand etapp 1. Entreprenaden bedöms överstiga högsta beloppsgränsen för Kommunens ramavtal gällande mark- och VA-arbeten. Entreprenaden handlas därför upp som en separat upphandling, sk objekspecifik upphandling, utanför ramavtal. Visa upphandlingen »
2023-04-19   Tolktjänster (Botkyrka kommun)
Samordnad upphandling av tolktjänster för Botkyrka kommun, Tyresö kommun samt Upphandling Södertörn. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Digital Interpretations Scandinavia AB
2023-03-31   Service och leverans av brandskyddsprodukter och tjänster 2023 (Botkyrka kommun)
Ramavtal avseende fastighetsägarens årskontroll av systematiskt brandskyddsarbete. Vilket innefattar service, leverans samt installation av utrymningsplaner, brandtätning, brandskyddstjänster samt tillhörande utrustning. Visa upphandlingen »
2023-03-03   Handikappanpassade bussar över 3,5 ton (Botkyrka kommun)
Upphandlingen avser köp av 5 st. handikappanpassade bussar klass B över 3,5 ton. Upphandlingen omfattar även option för beställaren att kunna avropa ytterligare 5 st. bussar av samma sort. Visa upphandlingen »
2023-02-14   Skadedjurssanering (Botkyrka kommun)
Botkyrka Kommun har för avsikt att teckna ramavtal Skadedjurssanering med en (1) leverantörer. Inköp på avtalet omfattar Beställarens, ägda fastigheter/inhyrda fastigheter, förrådsbyggnader, garage och liknande byggnader samt bekämpning utomhus av skadedjur på fastigheter, tomt och parkmark, samt lekplatser, skolgårdar, vattenverk och liknande. Visa upphandlingen »
2023-02-13   Spolning, slamsugning och TV-inspektion av brunnar och ledningar (Botkyrka kommun)
Slamsugning, tömning av brunnar, spolning av ledningar, TV-inspektioner och rotskärning m.m. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Foria AB
2023-02-09   Om- och tillbyggnad Tullinge Gymnasium, hus1 (Botkyrka kommun)
Upphandlingen avser ombyggnad av Tullinge gymnasiet Visa upphandlingen »
2023-02-08   Tredjeparts-/myndighetsbesiktningar (Botkyrka kommun)
Tredjepartsbesiktningar för fastigheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: DEKRA Industrial AB
2023-02-07   Upprustning och modernisering av Fittjabadet (Botkyrka kommun)
Upphandlingen avser upprustning av Fitja badhus. Visa upphandlingen »
2023-01-26   Drift av restaurang­ och caféverksamhet i Subtopia (Botkyrka kommun)
Drift av restaurang- och caféverksamhet med catering i Subtopia. Visa upphandlingen »
2023-01-24   Riskträd (Botkyrka kommun)
Botkyrka Kommun har för avsikt att teckna ramavtal Riskträd med två (2) leverantörer i rangordning. Inköp på avtalet omfattar omhändertagande av ej akuta riskträd. (Botkyrka kommuns Tekniska förvaltning har jouren för riskträd.) Visa upphandlingen »
2023-01-24   Mark- och VA arbeten i känslig miljö (Botkyrka kommun)
Upphandling avser Ramavtal som omfattar mark- och vattenarbeten i naturreservat och känslig miljö. Samtliga uppdrag kommer mer eller mindre att utföras i natur- och vattenområden av känslig karaktär eller i naturreservatsområden. Vilket kommer att kräva att den entreprenör som upphandlas har kunskap, kompetens och stor erfarenhet av att med personal och i många fall specialmaskiner, jobba i dessa miljöer. Visa upphandlingen »
2023-01-20   Lastbil för markservice (Botkyrka kommun)
1 st. lastbil för markservice till teknik- och fastighetsförvaltningen. Visa upphandlingen »
2023-01-20   Skogstjänster (Botkyrka kommun)
Botkyrka Kommun har för avsikt att teckna ramavtal Skogstjänster med minst (1) upp till två (2) leverantörer i rangordning om möjligt. Inköp på avtalet omfattar skogsskötsel inklusive röjning och gallring. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Trädkronan AB
2023-01-18   TK Besiktning Mark NY (Botkyrka kommun)
Tekniska konsulter Besiktning Mark Anbud kan lämnas för ett, flera eller samtliga anbudsområden. Anbudsområde 1 - Besiktningar av mark och anläggning - Besiktningar av konstbyggnader - Besiktningar av elanläggningar Anbudsområde 2 - Installationsbesiktningar av lekplats Anbudsområde 3 - Besiktningar av växter på land och i vatten Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Farmartjänst företagsservice i Katrineholm AB Konsultgruppen Röda Tråden Aktiebolag Pontarius AB Systra AB
2023-01-12   Mark- och exploateringsingenjör (Botkyrka kommun)
Denna ramavtalsupphandling avser Tekniska konsulttjänster Mark- och Exploateringsingenjörer. Tjänsterna avser olika typer av uppdrag i syfte att komplettera förvaltningens egen kompetens samt resursförstärkning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Torkel Öste Fastighetskonsulter AB WSP Sverige AB
2022-12-12   Logopedtjänster (Botkyrka kommun)
Upphandlingen omfattar logopedtjänster för kommunens skolor och förskolor. Visa upphandlingen »
2022-12-08   Webbpartner 2022 (Botkyrka kommun)
Upphandling avser teknisk webbutveckling och applikationsförvaltning inkluderandes tjänster för support och utveckling kopplade till Kommunens intranät och externa webbplatser. Arbetet handlar om att underhålla och trimma befintliga webbplatser, ta fram nya webbplatser, funktioner och tjänster, integrera olika tekniska plattformar med varandra, stödja kommunen i olika teknikval samt att fungera som digital rådgivare. Visa upphandlingen »
2022-11-30   Avhopparverksamhet (Botkyrka kommun)
Upphandlingen avser avhopparverksamhet avhopparverksamhet med syfte att ge stöd till personer som vill lämna kriminella eller våldsbejakande extremistiska miljöer och grupperingar. Visa upphandlingen »
2022-11-29   Drift av restaurang- och caféverksamhet i Subtopia (Botkyrka kommun)
Drift av restaurang- och caféverksamhet med catering i Subtopia. Visa upphandlingen »
2022-11-25   Skogstjänster (Botkyrka kommun)
Botkyrka Kommun har för avsikt att teckna ramavtal Skogstjänster med två (2) leverantörer i rangordning. Inköp på avtalet omfattar skogsskötsel inklusive röjning och gallring. Visa upphandlingen »
2022-11-09   Distribution av kylda matlådor (Botkyrka kommun)
Botkyrka kommun inbjuder anbudsgivare till att lämna anbud gällande distribution och produktion av kylda matlådor. Visa upphandlingen »
2022-11-02   Byggledning och extern granskning (Botkyrka kommun)
Upphandlingen omfattar tekniska konsulter inom byggledning och extern granskning för mark- och anläggningsentreprenader. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bjerking AB Infrakonsult Sverige AB Lektus Projekt- och byggledning i Stockholm AB
2022-10-31   Boende med stöd för vuxna (Botkyrka kommun)
Botkyrka kommun inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande Boende med stöd för vuxna. Upphandlingen omfattar boende med stöd för vuxna personer, från och med 21 år, med en missbruksproblematik, eventuellt i kombination med psykisk ohälsa, som inte kräver omfattande vårdinsatser. Visa upphandlingen »
2022-10-17   Presentkort (Botkyrka kommun)
Presentkort till kommunens medarbetare Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Huuray A/S
2022-10-14   Ledarutveckling, grupputveckling och organisationskultur (Botkyrka kommun)
Ramavtal avseende ledaskapsutveckling, grupputveckling, organisationskultur och ledarprogram. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Starck & Partner AB
2022-10-03   Datorer, Telefoner, tillbehör och klienter/it baserad utrustning (Botkyrka kommun)
Denna upphandling omfattar alla typer av Klienter/IT-baserad arbetsplats-utrustning så som; datorer, pekplattor och telefoner. Även rådgivning och tillbehör samt hantering av service, försäkring och garanti inom området ingår. Leverans av produkter, service och support. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2022-09-30   Kontroll och service av sprinklers och släcksystem (Botkyrka kommun)
Avtal avseende installation, kontroll och service/underhåll av sprinkler- och kökssläcksystem. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Assemblin VS AB
2022-09-30   Generalkonsult (Botkyrka kommun)
Denna ramavtalsupphandling avser tekniska konsulttjänster - Generalkonsult. Tjänsterna avser olika typer av uppdrag i syfte att komplettera förvaltningens egen kompetens samt resursförstärkning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ebab i Stockholm AB Frank Projektpartner AB Norconsult AB
2022-09-26   Tekniska konsulter Besiktning Mark (Botkyrka kommun)
Tekniska konsulter Besiktning Mark Visa upphandlingen »
2022-09-26   Nybyggnad Hallunda nya skola och idrottshall, omgång2 (Botkyrka kommun)
Upphandlingen avser byggnation Hallunda nya skola. Visa upphandlingen »
2022-09-22   Tekniska konsulter inom geoteknik (Botkyrka kommun)
Denna upphandling avser geotekniska konsulttjänster i anslutning till ny- och ombyggnation av infrastruktur, parker, kommunala byggnader och idrottsanläggningar inom Botkyrka Kommun. Exempelvis geoteknisk fältundersökning och utredning för diverse projekt gällande kommunala gatu- och vägnätet, allmänna VA-anläggningar, konstbyggnader, lekparker, skolor och utomhusarenor. Visa upphandlingen »
2022-09-02   Verksamhetssystem Socialtjänsten (Botkyrka kommun)
Verksamhetssystem Socialtjänsten Ett verksamhetssystem som följer de lagrum som berörda verksamheter inom Botkyrka kommun ansvarar för att följa och därmed vara ett stöd för användaren i de processer de arbetar i. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tieto Sweden AB
2022-08-31   Installation, kontroll och service av larm, passersystem och kameraövervakning (Botkyrka kommun)
Avtal avseende installation, kontroll och service/underhåll av bland annat passersystem, CCTV, rökluckor och olika typer av larmlösningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mysec Sweden AB
2022-08-19   Bibliotekssystem (Botkyrka kommun)
Upphandlingen avser ett bibliotekssystem för folkbibliotek och skolbibliotek i Kommunen, samt webblösning för folkbiblioteket, hädanefter Tjänst. Med bibliotekssystem menas ett system som ger bibliotek stöd för samtliga biblioteksfunktioner såsom hantering av låntagarregister, katalog, cirkulation, inköp, statistik, med mera, samt utgör datakälla för bibliotekets övriga system. Webblösningen är den som används gentemot bibliotekets besökare, som dels ska ge besökare tillgång till bibliotekets katalog, … Visa upphandlingen »