2023-11-17   Arrangerad skolskjuts Svalöv (Helsingborgs Stad)
Svalövs kommun, Sektor utbildning, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende fordon och trafikledning för arrangerad skolskjuts med tillhörande funktion för att kunna avropa extrabeställningar och lovresor i Svalövs kommun. Visa upphandlingen »
2023-11-06   Räkenskapsrevision Helsingborgs stad (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar räkenskapsrevision för granskning av Helsingborgs stad i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision. Granskning gäller delårsrapport och årsredovisning. Resultat av genomförd granskning ska, dels utgöra underlag för revisorernas prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, dels utgöra underlag för konkreta förslag till förbättringar av stadens verksamhet. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Oceanbadet totalentreprenad med partnering (Helsingborgs Stad)
Helsingborgs stad avser att utföra en nybyggnation av ett badhus i Oceanhamnen i Helsingborgs kommun. Beställaren har på grund av Projektets komplexitet beslutat att genomföra denna entreprenad som en totalentreprenad (ABT 06) med samverkan (s.k. partnering). Projektet kommer att bedrivas i två faser: Fas 1: Definiering av programhandlingar liksom projektering av systemhandlingar och bygglovshandlingar samt framtagande av kalkyl och riktkostnad. Fas 2: Detaljprojektering av bygghandlingar och … Visa upphandlingen »
2023-10-12   Hyrtvätt (Helsingborgs Stad)
Tvätt och hyra av arbetskläder till vårdpersonal Visa upphandlingen »
2023-10-12   Ramavtal-Trafikkonsulter inom trafikplanering (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar stadsbyggnadsförvaltningens behov av trafikkonsulttjänster inom 7 olika inriktningsområden, genom ramavtal för löpande avrop. Beräknad avtalsstart är den 15 januari 2024 och 2 år, med möjlighet till förlängning om 1+1 år. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Cyklar och el-cyklar (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar ramavtal avseende tjänstecyklar, transport, service och tillbehör, samt värdecheckar som minnesgåvor. Med tjänstecyklar avses cyklar och elassisterade cyklar och lastcyklar. Visa upphandlingen »
2023-10-05   Arktekttjänster (Helsingborgs Stad)
Ramavtal avseende arkitekttjänster för Helsingborgs stad. Uppdragen omfattar utredningar, ritningar och andra handlingar i ett byggprojekts olika skeden från förstudie till förvaltning och kan gälla ombyggnad, tillbyggnad, varsam renovering, nybyggnad Visa upphandlingen »
2023-09-27   Bemanningstjänster HSL-personal (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar inhyrning av HSL-personal (legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska). Visa upphandlingen »
2023-09-27   Läkemedelsmaskiner (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar läkemedelsautomater för dosdispensering till brukare i det egna hemmet. Automaten avses för brukare där det finns ett läkemedelsövertag och där kommunens sjuksköterska har tagit över ansvaret för brukarens läkemedelshantering. Visa upphandlingen »
2023-09-25   Upphandling Trygghetslarm (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar trygghetslarm med larmmottagning via mobilapplikation för samtliga vårdboende, korttidsboenden och nytillkomna boenden. Utöver detta ska även LSS-boende kunna avropa från detta avtal. Upphandlingen omfattar leverans, installation, support och utbildning. Upphandlingen omfattar även nedmontering och bortforsling av gammal larmutrustning och tillbehör på samtliga boenden. Visa upphandlingen »
2023-09-25   Anläggningsskötsel och underhåll av brandlarm och sprinkler (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar anläggningsskötsel av: automatiska brandlarm, utrymningslarm integrerade i automatiska brandlarm styrfunktioner och funktionskontroll av utrustningar kopplade till automatisk brandlarm som tex: brandgasventilation, rökluckor, rökfönster, brandgardiner, magnetuppställda branddörrar och brandventilatorer lokala utrymningslarm vilka ej är kopplade till SOS utrymningslarm med talat meddelande sprinkleranläggningar branddörrar med lokal stängning provning och felavhjälpande underhåll av … Visa upphandlingen »
2023-09-13   Personalfrukt (Helsingborgs Stad)
Komponerade lådor/ korgar med färsk ekologisk frukt till personal. Visa upphandlingen »
2023-09-12   Byggnadskonstruktör (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen avser ramavtal för konsulttjänster som byggnadskonstruktör. För ramavtalet gäller ABK 09. Uppdragen omfattar: - nybyggnationer - ombyggnationer - tillbyggnationer - underhåll av befintliga byggnader - varsam renovering Visa upphandlingen »
2023-09-07   Kylda måltidskomponenter till vårdboenden (Helsingborgs Stad)
Leverans av ca. 320 portioner mat/dygn till två nya vårdboenden i Helsingborg. Måltiderna ska vara färdiglagade, kylda och kunna värmas på plats av omvårdnadspersonal. Staden vill kunna påverka menyns innehåll och har krav på konsistensanpassade måltider. Visa upphandlingen »
2023-09-06   RESERVKRAFT TILL SOT-PUNKTER I HELSINGBORG (Helsingborgs Stad)
Fastighetsförvaltningen i Helsingborg Stad har ett uppdrag att bygga reservkraft till två service- och trygghetspunkter, SOT- punkter. Fastigheterna ska förses med reservkraftanläggningar som placeras i fristående byggnad respektive i befintligt pannrum/undercentral. Hyresgästen bedriver verksamhet på fastigheten och ska kunna bedriva sin verksamhet under byggtiden. Projekten omfattar uppförande av byggnader, markarbeten och installation av reservkraft och bullerdämpande åtgärder. Visa upphandlingen »
2023-09-01   Engångshandskar (Helsingborgs Stad)
Engångshandskar av främst nitril för användning inom vård och omsorg samt livsmedelshantering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Medea AB
2023-09-01   Städ- och engångsprodukter (Helsingborgs Stad)
Städredskap Rengöringsmedel Engångsmaterial för servering, matemballering, matförvaring Hygien- och torkpapper Sopsäckar och avfallspåsar Skyddsprodukter, såsom engångsförkläde och skoskydd Hygienprodukter, såsom tvål och handdesinfektion OBS! Upphandlingen omfattar ej engångshandskar Visa upphandlingen »
2023-08-31   Rivningar stenbrovägen 30 (Ramlösa 7:1) (Helsingborgs Stad)
Rivningsarbeten av fastigheter belägna på tomten Ramlösa 7:1 Visa upphandlingen »
2023-08-30   Presentkort som julklapp till personal (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar presentkort som julklapp till personal. Visa upphandlingen »
2023-08-28   Arrangerad skolskjuts med beställningsresor (Helsingborgs Stad)
Helsingborgs stad, stadsbyggnadsförvaltningen, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende fordon och trafikledning för arrangerad skolskjuts med tillhörande beställningsresor i Helsingborgs stad. Avtalet gäller i 5 år med möjlighet till förlängning om ytterligare 1+1 år. Avtalsstart är planerad till 1 juli 2024. Visa upphandlingen »
2023-08-23   Bevakningstjänster (Helsingborgs Stad)
Ramavtal för bevakningstjänster: stationär bevakning, ronderande bevakning och larmutryckning med mera till Helsingborgs stad och medverkande kommunala bolag. Visa upphandlingen »
2023-07-05   Fredriksdalsskolan - Byte av fönster och dörrar (Helsingborgs Stad)
Projektet omfattar fönster- och dörrbyte inom Fredriksdalsskolan, Helsingborg. Under 2018 skiftades flertalet fönster på huvudbyggnaden till aluminiumklädda träfönster. Nu avser Fastighetsförvaltningen gå vidare med fönsterbyte i matsalsbyggnaden och idrottshallen samt de resterande äldre fönsterna i huvudbyggnaden. Utöver fönsterskifte avser Fastighetsförvaltningen skifta ytterdörrar och partier i matsalsbyggnad, huvudbyggnad och idrottshall. I samband med fönster- och ytterdörrsbyten ska erforderlig … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Byggmästar'n i Skåne Aktiebolag
2023-06-28   Måleritjänster (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar måleritjänster vilket inkluderar målning och tapetsering inom beställarens fastighetsbestånd. Rådgivning och kalkyleringsarbete kan komma att efterfrågas. Visa upphandlingen »
2023-06-09   Upphandling av kommunikationsplattform i projekt Framtidens belysning och IoT i Helsingborgs stad, etapp 1 (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen och denna inbjudan till anbudsansökan omfattas av två (2) delar och avser en (1) kommunikationsplattform inom vardera delen enligt nedan: Del 1. Bårslöv (ca 700 st noder) och Del 2. Påarp (ca 700 st noder) Avsikten med en (1) kommunikationsplattform inom Del 1. Bårslöv och en (1) kommunikationsplattform inom Del 2. Påarp är bl.a. styrning av stadens, belysningsanläggning med tillhörande IoT-delar ingående i projektet Framtidens belysning och IoT inom orterna Bårslöv och Påarp. Eventuellt … Visa upphandlingen »
2023-06-09   Ramavtal för Arboristtjänster inom Helsingborgs stad (Helsingborgs Stad)
Avrop av Arboristtjänster för Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredriksdals Friluftsmuseum och Sofiero slott och Slottsträdgård Visa upphandlingen »
2023-05-16   Resebyråtjänster (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar avtal för Resebyråtjänster, vilket innebär bokning och utfärdande av resehandlingar till samtliga reguljära färdmedel såsom flyg, tåg, buss, båt, anslutningstransporter samt hotellbokningar in- och utrikes.​Tjänsten innefattar även hjälp med visum i de fall detta är nödvändigt med hänsyn till resmål. Bokningar ska kunna ske med personlig service (offline) och via självbokningssystem eller app (online). Anbudsgivaren ska tillhandahålla detaljerad resestatistik, miljöstatistik samt … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Dib Services AB
2023-05-15   Tillfälliga lokaler för röstning till EU-valet 2024, allmänna val 2026 samt eventuella extra val, omval och folkomröstningar (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar hyra av moduler som under förtidsröstningsperioden kan användas som röstningslokal. Upphandlingen ska omfatta både hyra, transport och etablering av modulerna samt återställande av etableringsyta. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lambertsson Sverige AB
2023-05-12   Service-, reparation- och utbyte av lekutrustning (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar service- reparation, ombyggnad och utbyte av lekutrustning som är fast monterad på fastighetsförvaltningens fastigheter, påfyllnad/utbyte av sand och träflis samt reparation av gummimattor gällande fallskyddsunderlag och konstgräs. Föregående års volym var cirka 750 000 kronor. UM kan inte garantera någon volym under avtalstiden utan anbudsgivaren ska leverera det verkliga behovet. Takvolym för avtalet är 10 000 000 kronor. Takvolym ska inte förväxlas med uppskattad volym för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Green Landscaping Helsingborg AB Peab Anläggning AB
2023-05-09   Sanering av klotter och otillåten affischering (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar sanering av klotter och otillåten affischering på ytor ägda/förvaltade av Helsingborgs stad samt angivna kommunala bolag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Color Off AB
2023-04-20   Fastighetstekniskdrift Helsingborg (Helsingborgs Stad)
Fastighetsteknisk drift. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Caverion Sverige AB
2023-04-13   Kontroll av brandsläckare och brandposter (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar underhåll och kontroll av brandsläckarutrustning utförd av fackman, vilket inkluderar följande - årligt underhåll, verkstadsgenomgång samt omladdning och reparationer av befintliga handbrandsläckare - årligt underhåll samt provtryckning enligt angivna riktlinjer av befintliga inomhusbrandposter - leverans samt montering av nya brandsläckare - brandfiltar Takvolym Takvolym för respektive UMs avtal är - Helsingborgs stad, 8 000 000 kronor - Helsingborgshem AB, 500 000 kronor - … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Göteborgs Brandservice Aktiebolag
2023-04-12   Konsultuppdrag som Beställarens projektledare inom Framtidens belysning och IoT (Helsingborgs Stad)
Konsultuppdrag som Beställarens projektledare i kvarvarande delar av delmoment 4 samt i det kommande delmomentet 5 inom Framtidens belysning och IoT i Helsingborgs stad. Ramavtal Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Indikatrix AB
2023-04-06   Digital telefonparkering (Helsingborgs Stad)
Beställaren ser att mobil parkeringslösning är en viktig del i utvecklingen av våra betalmedel. Beställaren vill öka möjligheter för kunden, öka driftsäkerheten och förenkla hanteringen av flera besökare vid samma tillfälle och betalstation. Kunden skall kunna välja att betala för endast den tid den parkerar. Det ska vara enkelt för kunden att välja ett nytt betalmedel. Beställaren förstår vikten av att driva betallösningar och möjligheterna framåt för kunderna. Det ska finnas ett bra alternativ till … Visa upphandlingen »
2023-04-06   Tillfälliga boende (Helsingborgs Stad)
Helsingborgs stad avser att upphandla tillfälliga boendeplatser avsedda för hyresgäster med akut boendebehov. Upphandlingen omfattar boendeplatser på vandrarhem, hotell, motell, pensionat eller likvärdigt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cityvandrarhemmet i Helsingborg AB First Camp Sverige AB Hotell Stadsparken i Helsingborg AB Linneahusen Services AB SDD International AB Tamira Tryggaboenden AB
2023-04-03   FF - OVK-besiktningar (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar ramavtal, konsult, avseende OVK-Besiktningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ovkservice Syd AB
2023-03-31   Ramavtal-Gjutning av Historiska belysningsstolpar (Helsingborgs Stad)
Gjutning av historiska belysningsstolpar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kulturbelysning AB
2023-03-30   Möbler till offentlig miljö (Helsingborgs Stad)
Möbler till offentlig miljö och biblioteksmöbler Visa upphandlingen »
2023-03-30   Byggprojektledare Oceanhamnen (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar byggprojektledning för en nybyggnation av ett badhus ”Oceanbadet”, Helsingborgs stad. UM har genomfört en arkitekttävling för badhuset. På grund av projektets komplexitet kommer projektering och den kommande entreprenaden att genomföras genom en särskild samarbetsform, så kallad partnering. Visa upphandlingen »
2023-03-21   Ramavtal Däck och däckservice (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar ramavtal avseende däck med tillhörande däckservice och tjänster såsom däckförvaring, säsongs skifte av däck med tillhörande service, jour av däckbyte och däckservice för fordonsparken inom Helsingborgs stad. Samt för Räddningstjänsten Skåne Nordväst, som hanterar fordon inom Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga och Bjuvs kommun. Visa upphandlingen »
2023-03-15   Entreprenad för drift- och underhållsarbeten på Vattenlek Drottninghög i Helsingborgs stad (Helsingborgs Stad)
Enligt Folkhälsomyndighetens ”vägledning om bassängbad” samt 38 § i FMH Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det tillståndspliktigt att driva denna typ av vattenlek som Vattenlek Drottninghög i entreprenaden omfattas av. Omfattningen består av 1.Driftsarbeten samt 2. Avhjälpande av händelser enligt vad som anges i följande handlingar: - handling 8. Vattenlek omfattning säsong 20231 - handling 9. Egenkontroll Vattenlek Drottninghög daterad 2023-03-09 1 här anges datum för … Visa upphandlingen »
2023-03-15   Mobilt vattenreningsverk-saltvatten (Helsingborgs Stad)
Mobilt vattenreningsverk med produktion från saltvatten till dricksvatten om kapacitet för > 1.500 l/h inklusive leverans, två (2) års service och underhåll, utbildning m.m. Leverans senast 30 november 2023. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Feros AB
2023-03-10   Upphandling av kommunikationsplattform inom projekt Framtidens belysning och IoT i Helsingborgs stad (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen avser en kommunikationsplattform för styrning av Helsingborgs stads, stadens, belysningsanläggning med tillhörande IoT-delar ingående i projektet Framtidens belysning och IoT inom Bårslöv, samt eventuellt del av och eller hela etapp 2 inom Framtidens belysning och IoT. Hela etapp 2 uppgår till ca 4500 styrnoder. Visa upphandlingen »
2023-03-08   Upphandling av kommunikationsplattform inom projekt Framtidens belysning och IoT i Helsingborgs stad (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen avser en kommunikationsplattform för styrning av Helsingborgs stads, stadens, belysningsanläggning med tillhörande IoT-delar ingående i projektet Framtidens belysning och IoT inom Bårslöv, samt eventuellt del av och eller hela etapp 2 inom Framtidens belysning och IoT. Hela etapp 2 uppgår till ca 4500 styrnoder. Visa upphandlingen »
2023-03-06   Sanering av klotter och otillåten affischering (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar sanering av klotter och otillåten affischering på ytor ägda/förvaltade av Helsingborgs stad samt de kommunala bolagen som ingår i denna upphandling. Visa upphandlingen »
2023-03-02   Webbutik för småinköp av livsmedel och hygienartiklar (Helsingborgs Stad)
Webbutik för småinköp av livsmedel och hygienartiklar Visa upphandlingen »
2023-02-23   Gymnasial vuxenutbildning, allmänna ämnen på distans (Helsingborgs Stad)
Utbildning i allmänna ämnen på distans för vuxenutbildningen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AU Utbildning AB
2023-02-23   Service av transformatorstationer (Helsingborgs Stad)
Beredskapstjänst till högspänningsanläggningar. Tjänsten omfattar lokalisering och vidtagande av åtgärder för återställning av anläggningsfunktion. • Högspänningsställverk • Transformator • Lågspänningsställverk i anslutning till transformatorn • Inom anläggning Kungshult vårdboende även reservkraftanläggning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Vattenfall Servies Nordic AB
2023-02-21   Exploateringsingenjörer inom mark och exploatering (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar konsulter i form av exploateringsingenjörer, förvaltare och fastighetsvärderare som bistår Stadledningsförvaltningen, Mark- och exploateringsenheten (MEX) som resurs och stöd i olika exploateringsprojekt i Helsingborg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forum Fastighetsekonomi Öresund AB Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB Svefa Aktiebolag Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2023-02-20   SFI- undervisning med yrkesspår (Helsingborgs Stad)
SFI- undervisning i Helsingborgs stad med yrkesspår. Visa upphandlingen »