Kommunal vuxenutbildning- Naturbruk

Kalmar kommun

Beställaren avser att upphandla Kommunal vuxenutbildning, yrkesutbildningar inom djurvård, lantbruk, skogsvård och trädgård.
Upphandlingen omfattar alla nationella kurser i ämnen som är relevanta för dessa yrkesområden, enligt naturbruksprogrammet och Skolverket.
Uppdraget omfattar även vuxenutbildningens lärlingskoncept inom naturbruk så som leverantör och beställare kommer överens om.
Anbud ska lämnas på hela uppdraget, alternativa anbud accepteras inte.
Beställaren uppskattar den totala inköpsvolymen per år till ca 2 000 000 SEK.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2024-02-13. Upphandlingen offentliggjordes den 2024-01-11.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2024-01-11 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2024-01-11)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Kalmar kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0746
Postadress: Box 611
Postort: Kalmar
Postnummer: 391 26
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Matilda Petersson
E-post: matilda.petersson@kalmar.se 📧
Region: Kalmar län 🏙️
URL: http://www.kalmar.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=affwnatmhu&GoTo=Docs 🌏
URL för deltagande: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=affwnatmhu&GoTo=Tender 🌏

Objekt

1️⃣
Upphandlingens omfattning
Titel: Kommunal vuxenutbildning- Naturbruk 2023-60
Produkter/tjänster: Utbildningstjänster 📦
Kort beskrivning:
“Beställaren avser att upphandla Kommunal vuxenutbildning, yrkesutbildningar inom djurvård, lantbruk, skogsvård och trädgård. Upphandlingen omfattar alla...”    Visa mer

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Vuxen- och annan undervisning 📦
Plats för genomförandet: Kalmar län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Kalmar
Beskrivning av upphandlingen:
“Inbjudan Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. I upphandlingsdokumentet...”    Visa mer
Varaktighet
Startdatum: 2024-06-01 📅
Slutdatum: 2028-05-31 📅

Förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2024-02-13 14:00 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️

Kompletterande information
Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/affwnatmhu
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten
Postort: Växjö
Land: Sverige 🇸🇪
Källa: OJS 2024/S 011-028813 (2024-01-11)