Liksäckar vid brottsmisstanke

Polismyndigheten

Ramavtalet omfattar olika varianter av liksäckar som Polisen använder vid brottsmisstanke.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-15. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-15.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-15 Meddelande om upphandling
2023-12-07 Ytterligare upplysningar
Meddelande om upphandling (2023-11-15)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Polismyndigheten
Nationellt registreringsnummer: 202100-0076
Postadress: Polismyndigheten Box 122
Postort: Stockholm
Postnummer: 102 26
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Amanda Hanell
E-post: amanda.hanell@polisen.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: www.polisen.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=6399 🌏
URL för deltagande: https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=6399 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://upphandling.polisen.se/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Liksäckar vid brottsmisstanke A123.072/2023
Produkter/tjänster: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar 📦
Kort beskrivning:
“Ramavtalet omfattar olika varianter av liksäckar som Polisen använder vid brottsmisstanke.”
Beräknat värde exklusive moms: SEK 1 600 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Utrustning och tillbehör för obduktion 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Likpåsar för transport 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Utrustning och tillbehör för transport och förvaring av lik och kadaver 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Beskrivning av upphandlingen:
“Ramavtalet omfattar olika varianter av liksäckar som Polisen använder vid brottsmisstanke.”
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 1 600 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-02-01 📅
Slutdatum: 2026-01-31 📅
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Detta avtal kan förnyas
Beskrivning
Beskrivning av förnyelser: 1 +1 år

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Information om ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem
Ramavtal med en enda operatör
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-15 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-03-15 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-16 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 223-702683 (2023-11-15)
Ytterligare upplysningar (2023-12-07)

Kompletterande information
Ursprunglig referens till meddelandet
Nummer på meddelandet i EUT S: 2023/S 223-702683

Ändringar
Text som skall rättas i det ursprungliga meddelandet
Avsnittets nummer: IV.2.2
Plats för den text som ska ändras: Sista datum för intresseanmälningar
Gammalt värde
Datum: 2023-12-15 📅
Nytt värde
Datum: 2023-12-22 📅
Källa: OJS 2023/S 239-751169 (2023-12-07)