Upphandlingar: Luleå kommun

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Luleå kommun

2023-11-16   4 st insamlingsfordon till Luleå Miljöresurs AB (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar Luleå Miljöresurs AB behov av nedan insamlingsfordon: 1 st lastväxlande insamlingsfordon 2 st tvåfack-baktömmande insamlingsfordon 1 st spol & sug insamlingsfordon Visa upphandlingen »
2023-10-23   Vård och behandling vid beroenden och missbruk (Luleå kommun)
Upphandlingen avser beställarens behov av vård och behandling vid beroenden och missbruk till anställda på Luleå kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Utskrift som tjänst och köp av skrivare 2023 (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar beställarens behov av Ny utskriftsplattform Utskrift som tjänst Utenheter för köp i syfte att säkerställa behovet av utskrift, kopiering och scanning. Avtalet ska säkerställa att beställaren får en enhetlig, ändamålsenlig och kostnadseffektiv funktion för utskrift, kopiering och scanning och en leverantör som tillhandahåller och förvaltar hårdvara, mjukvara och efterfrågade tjänster. Avtalet ska också innehålla möjlighet för beställaren att köpa utenheter för speciella … Visa upphandlingen »
2023-10-16   Hjullastare (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar Kultur och Fritidsförvaltningens (Luleå kommun) behov av en hjullastare på maximalt 10 ton. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Systemstöd för förteckning av personuppgiftsbehandlingar (Luleå kommun)
Upphandlingen avser Luleå kommun koncerns behov av systemstöd för förteckning av personuppgiftsbehandlingar. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Kontors- och skolmaterial (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar Luleå kommun, Luleå Miljöresurs, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Energi AB, Luleå Hamn och Lulebo AB behov av kontors- och skolmaterial. Visa upphandlingen »
2023-09-29   Samtalsstöd (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar två (2) delområden: Delområde 1: Behandlande samtalsstöd Delområde 2: Icke behandlande samtalsstöd. Visa upphandlingen »
2023-09-28   Arbetskläder till Fastighet, Verkstad, Hantverk, Gator och Park (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar arbetskläder till personal inom fastighet, verkstad, hantverk, gator och park på Luleå Kommun och Luleå Lokaltrafik. Visa upphandlingen »
2023-09-21   Fordonsförsäkring LUMIRE (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar fordonsförsäkring för Luleå Miljöresurs AB:s hela fordonsflotta. Visa upphandlingen »
2023-08-31   Digitalt nyckelsystem (Luleå kommun)
E-nämnden i Norrbottens län avser att upphandla ett digitalt nyckelsystem där respektive deltagande kommun med ev. aktuella bolag ska kunna teckna avtal med leverantör av det digitala nyckelsystemet. Ett gemensamt digitalt nyckelsystem avses upphandlas för att kunna underlätta och möjliggöra effektiviseringar, samordningsvinster och flexibilitet för flertalet kommunala verksamheter i Norrbotten samt för att nå en minskad sårbarhet inom de kommunala verksamheterna. Ett digitalt nyckelsystem anses kunna … Visa upphandlingen »
2023-08-31   Arbetskläder till Lokalvård, kök och badverksamhet (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar arbetskläder till Luleå Kommuns personal inom lokalvård, kök och badverksamhet. Visa upphandlingen »
2023-08-28   Brandväggslösning inkl. service, support och underhåll (Luleå kommun)
Upphandlingen avser Luleå kommuns behov av en brandväggslösning inkl service, support och underhåll. Visa upphandlingen »
2023-08-24   Tolktjänster (Luleå kommun)
Upphandlingen avser kommunens behov av tolktjänster, distanstolk. Visa upphandlingen »
2023-08-01   Fordonsförsäkring LUMIRE (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar fordonsförsäkring för Luleå Miljöresurs AB:s hela fordonsflotta. Visa upphandlingen »
2023-07-31   Fast och trådlös nätverksinfrastruktur 2023 (Luleå kommun)
Upphandlingen avser Luleå kommuns behov av hård- och mjukvara, licenser, service, support, installation, konfiguration och konsulttjänster för avseende trådlösa nätverksinfrastruktur. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telia Cygate AB
2023-06-12   Support för IDM licenser (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar support av kommunens Micro focus IDM Site licenser, detta med årliga förnyelser. Visa upphandlingen »
2023-06-07   Underhållsarbeten Fuktteknik (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar Luleå Kommuns och Luleå Hamns behov av fuktutredning samt eventuell hantering av avfuktning. Visa upphandlingen »
2023-05-29   Säkra meddelanden, fax och videokommunikation (Luleå kommun)
Lösning för säkra meddelanden, fax och videokommunikation för att skicka material till medborgare, anställda och andra intressenter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Compodium International AB (publ)
2023-05-26   Resor och konferenser 2023 (Luleå kommun)
Luleå kommun ska genomföra en upphandling avseende rese och konferenstjänster. Syftet är att göra tjänsteresorna kostnadseffektiva, förenkla reseadministrationen och styra resandet mot mer hållbara alternativ. Samarbetet ska vara utvecklande för båda parter över hela avtalstiden och bidra till en effektivare reseprocess för upphandlande myndighet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nex Resebyrå Aktiebolag
2023-05-26   Upphandling containers till LUMIRE (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar Luleå Miljöresurs AB behov av containers. 10 delområden med möjlighet att lämna anbud på hela eller delar av behovet. Visa upphandlingen »
2023-05-25   System för gymnasieantagning samt system för regional interkommunal ersättning (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar beställarens behov av ett komplett gemensamt system för gymnasieantagning samt ett komplett gemensamt system för hantering av regional interkommunal ersättning (IKE). Upphandlat avtal omfattar Luleå kommun samt samtliga ingående parter (huvudmän) som ingår inom Gymnasieantagning Nord (i dag 8 huvudmän) samt regional interkommunalersättning (i dag 4 huvudmän). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: IST Sverige AB
2023-05-15   Drift och skötsel av yttremiljö (Luleå kommun)
Upphandlingen avser Luleå kommuns behov av drift och skötsel av kommunens fastigheter så som; skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden, bostäder och fritidsanläggningar etc. med tillhörande parkeringar samt snöröjning av enstaka mindre byavägar. Upphandlingen omfattar även Luleå Miljöresurs ABs behov av snöröjning kring VA-anläggningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Northern Transport Group AB
2023-05-12   Upphandling av utbildare inom yrkeshögskolan till järnvägstekniker med inriktningarna kontaktledningstekniker,... (Luleå kommun)
Luleå kommun genomför upphandling av utbildare till yrkeshögskolans utbildning järnvägstekniker med inriktningarna kontaktledningstekniker, signaltekniker och bantekniker Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bolandet i Heby AB
2023-05-10   Nya Hertsöskolan, Hertsön 11:748. Totalentreprenad (Luleå kommun)
Stadsbyggnadsförvaltningen bygger nya Hertsöskolan om 15260 m² BTA, med en BYA om 6890m² (byggnadsyta). I projektet ingår rivning och sanering av den befintliga skolan. Ett äldre skyddsrum inom befintlig skola för 200 personer kommer att rivas och ersättas med ett nytt. Detaljerade uppgifter enligt AFB.22. Visa upphandlingen »
2023-05-05   Arbetskläder Förskola, Fritidshem, Hemtjänst samt Hälsa och Sjukvård (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar Ytterkläder och skor till Luleå Kommuns personal inom förskola, fritidshem, hemtjänst samt hälsa och sjukvård. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ahlsell Sverige AB
2023-05-03   Maskintjänster till ÅVC för LUMIRE 2024 (Luleå kommun)
Upphandling av maskintjänster till Luleå Miljöresurs AB:s återvinningscentraler Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Northern Transport Group AB
2023-04-28   Utbildare till kurser inom yrkeshögskola inriktning tandsköterska (Luleå kommun)
Luleå kommun genomför upphandling av utbildare till yrkeshögskolans tandsköterskeutbildning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ackebrink AB Walsund Odontologisk Utbildning AB
2023-04-26   Rekryteringstjänster (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar beställarens huvudsakliga behov av konsulttjänster vid rekrytering. Dessa rekryteringstjänster är indelade i olika avtalsområden (delområden) enligt nedan: - Medarbetarrekrytering - Chefsrekrytering - Specialist samhällsutveckling - Specialist IT - Specialist generell - Kvalificerad search Målet med upphandlingen är att beställaren ska ha ett stärkt rekryteringsstöd i form av en leverantör som med skicklighet och kvalité och med en strukturerad process kan komplettera beställarens … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Experis AB StudentConsulting Sweden AB (publ)
2023-04-19   Reparation- och underhållsarbeten - Måleri (Luleå kommun)
Upphandlingen avser reparation- och underhållsarbeten måleri. Beställare är Luleå kommun samt Luleå Hamn AB. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sanfridssons Måleri Aktiebolag
2023-04-17   Drift och underhåll av Luleå kommuns gatu- och parkbelysningsanläggning 2023 (Luleå kommun)
Upphandlingen avser drift och underhåll av gatu- och parkbelysning på gator, vägar, gång- och cykelvägar, parkmark, tunnlar, broar och busshållplatser samt viss mindre om- och tillbyggnad av befintlig anläggning inom Luleå kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Infraservice Nord AB
2023-04-05   Industripark - Hertsöfält (Luleå kommun)
Luleå Industripark heter det nya området som består av det redan etablerade området Svartön och en ny del på Hertsöfältet som ansluts till varandra via Gräsörenbron. Totalt omfattar området 125 hektar mark och beräknas vara fullt utbyggd till 2030. Denna upphandling omfattar delen med Hertsöfältet. Denna entreprenad avser förberedande mark-, och gatuarbeten, VA-arbeten, ledningsdragning, belysning samt pumpstationer på Hertsöfältet inför fortsatt exploatering. Dessa förberedande arbeten på Hertsöfältet … Visa upphandlingen »
2023-04-03   Jord och Täckmaterial (Luleå kommun)
Ramavtal omfattar Luleå kommun huvudsakliga behov av jord och barkprodukter (anläggningsjord). Visa upphandlingen »
2023-03-29   Felavhjälpande underhåll av lekplatser (Luleå kommun)
Luleå kommun har behov av en leverantör som ska utföra felavhjälpande underhåll på lek- och aktivitetsutrustning på förskole- och skolgårdar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Vägsäk AB
2023-03-28   Konsultstöd för IDM och IGA (Luleå kommun)
Upphandling gäller Ramavtal för att säkra tillgång till konsulter med expertkompetens och lösningssupport gällande tekniska lösningar baserade på NetIQ Identity Manager och Identity Governance. Beställaren har för avsikt att teckna ramavtal med en (1) leverantör som tillhandahåller lösningssupport och 1-3 konsulter som tillsammans eller var och en för sig uppfyller i sektion 4 ställda krav. Visa upphandlingen »
2023-03-28   Bevakningstjänster avseende rondering och personlarm (Luleå kommun)
Syftet med upphandlingen är att upphandla en säkerhetspartner som genom sin erfarenhet och expertis kan bidra till att utveckla kommunens arbete kopplat till denna tjänst. Leverantören ska, utöver den fasta ronderingen, arbeta förebyggande och därigenom aktivt bidra till att minska skadegörelse på kommunens fastigheter samt öka tryggheten för de som bor, verkar och vistas i Luleå kommun. Visa upphandlingen »
2023-03-27   Storköks- & tvättstugeutrustning samt vitvaror (Luleå kommun)
Upphandlingen avser underhålls- och reparationsarbeten samt leverans av följande: Storköksutrustning, vitvaror och tvättstugeutrustning för Luleå kommun. Visa upphandlingen »
2023-03-21   Skolläkare (Luleå kommun)
Upphandling av beställarens behov av skolläkare till grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Stjärnholm Medical AB
2023-03-20   Drift och underhåll av Luleå Hamns järnvägsanläggning (Luleå kommun)
Drift och underhåll av Luleå Hamns järnvägsanläggning Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nåiden Infra AB
2023-03-20   Reparation, underhåll och installation av lås, larm och brandlarm (Luleå kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för tjänster och produkter inom tre delområden - Lås, låssystem, passage - Inbrottslarm, passagesystem - Brandlarm i Luleå kommuns, Luleå Energi samt Luleå hamns fastigheter och anläggningar som används av kvinnor och män samt flickor och pojkar, med successiva avrop. Visa upphandlingen »
2023-03-16   Optioner försäkringslösningar pensioner (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar tre (3) delområden. Delområde 1: Option på försäkring av förmånsbestämd ålderspension (FÅP) samt Option på försäkring av efterlevandepension. Delområde 2: Option på försäkring av intjänade pensionsrätter, där förmånstagare är yngre än 65 år. Delområde 3: Option på försäkring av intjänade pensionsrätter, där förmånstagare är äldre än 65 år Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
2023-03-15   BaaS, Backup som tjänst (Luleå kommun)
Luleå kommuns behov av tjänsten backup som tjänst Visa upphandlingen »
2023-03-13   Transporter med hälso- och sjukvårdsanknytning (Luleå kommun)
Upphandlingen avser den kommunala hälso- och sjukvårdens behov av transporter av blodprover och läkemedel. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Holmgren High Speed Logistics AB
2023-03-10   Mobila enheter med tillbehör och tjänster (Luleå kommun)
Upphandlingen avser ett heltäckande sortiment av mobila enheter samt tillbehör, där mobila enheter innebär mobiltelefoner och surfplattor. Luleå kommun utför upphandlingen på uppdrag av e-nämnden, tillsammans med kommunerna i Norrbottens län (utom Arvidsjaur och Jokkmokk). Avropsberättigade organisationer har ett kontinuerligt behov av mobila enheter och tillbehör med funktionsupprätthållande tjänster. Visa upphandlingen »
2023-03-08   Bokningssystem för konferenser och konserter Kulturenshus- Luleå Kommun 2023 (Luleå kommun)
Kultur och fritidsförvaltningen, Kulturens Hus har behov av ett system som kan hantera bokningar av konsert- och konferenslokaler, evenemangsytor, resurser, varor och tjänster samt utgöra ett verktyg för projektledning. Visa upphandlingen »
2023-03-06   Elevtransport buss (Luleå kommun)
Syftet med upphandlingen är att tillhandahålla trygga, säkra och hållbara elevtransporter med buss för elever i Luleå kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Alviks Buss Aktiebolag Brändöbussen AB Nobina Sverige AB
2023-02-28   Reparation och underhållsarbeten Solavskärmning (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar Luleå Kommuns, Luleå Energi och Luleå Hamns behov av Solavskärmning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Solar Shade AB
2023-02-28   Ramavtal hydraulslangar- och övriga slangar till tunga fordon, ledningskomponenter och mobil slangjour (Luleå kommun)
Upphandling av ramavtal avseende hydraulslangar- och övriga slangar (ex. brandslangar) till tunga fordon, ledningskomponenter och mobil slangjour för att tillgodose Luleå kommuns Räddningstjänst, Stadsbyggnadsförvaltning och Fritidsförvaltnings inköpsbehov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hydroscand Aktiebolag
2023-02-24   Skyltar med CMS verktyg (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar nya realtidsskyltar med tillhörande administrationssystem till Luleå lokal trafik (LLT). Visa upphandlingen »