Protective helmet for vehicular use

Polismyndigheten

This procurement includes the provision of protective helmets for vehicular use in mountain environments.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2024-01-15. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-24.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-24 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-24)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Polismyndigheten
Nationellt registreringsnummer: 202100-0076
Postadress: Polismyndigheten Box 122
Postort: Stockholm
Postnummer: 102 26
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Carina Linder
Telefon: +46 11414 📞
E-post: carina.linder@polisen.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: www.polisen.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=6414 🌏
URL för deltagande: https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=6414 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://upphandling.polisen.se/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Protective helmet for vehicular use A652.745/2023
Produkter/tjänster: Hjälmar 📦
Kort beskrivning:
“This procurement includes the provision of protective helmets for vehicular use in mountain environments.”
Beräknat värde exklusive moms: SEK 2 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Hjälmar 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Beskrivning av upphandlingen:
“This procurement includes the provision of protective helmets for vehicular use in mountain environments.”
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 2 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-03-01 📅
Slutdatum: 2026-02-28 📅
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Detta avtal kan förnyas
Beskrivning
Beskrivning av förnyelser: 12+12 månader
Information om alternativen
Alternativ
Beskrivning av alternativen: Förlängningsoption

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Information om ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem
Ramavtal med en enda operatör
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2024-01-15 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: engelska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-07-15 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2024-01-16 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 230-723565 (2023-11-24)