2023-11-09   Kanalrensning och OVK-besiktning (AB Gavlegårdarna)
OVK-besiktning och kanalrensning Visa upphandlingen »
2023-06-16   Trapphusstädning på Nordost (AB Gavlegårdarna)
Regelbunden trappstädning på Nordost Visa upphandlingen »
2023-04-19   Låsarbeten för ABG, GFAB, GDS och GK (AB Gavlegårdarna)
Låsarbeten för AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle Drift & Service AB samt Gävle kommun. Arbetena består i både fysiska och elektroniska låssystem. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Certego AB Jt Security i Sverige AB K.U.J AB Lås & Nyckel i Gävle Aktiebolag LåsCity i Gävle AB psst ab
2023-04-17   Ansökningsinbjudan CRM-system (AB Gavlegårdarna)
Upphandlingen omfattar ett CRM-system med huvudfokus på ärendehantering. Gavlegårdarna står inför utbyte av hela sitt fastighetssystem vilket medger möjlighet att omgruppera tidigare processer och systemstöd. Utöver standardflöden läggs stor vikt vid är hur väl kommande system kan kommunicera med vår dataplattform. Vi söker lösningar med möjligheter till fullständig integration för att sömlöst kunna knyta ihop samtliga system i framtiden. Visa upphandlingen »
2023-02-16   Arbetskläder (AB Gavlegårdarna)
Beställaren upphandlar ramavtal för yrkeskläder och arbetskläder för sina anställda. Tidigare avtalsperiod har beställaren handlat för cirka 1 miljon kr per år. Upphandlingen omfattar även skyddsskor och handskar. Den övergripande tanken med kläderna är att skapa igenkänning, att vi upplevs som varma och professionella samt ge brukarna skydd vid arbetet. Hyresgäster och alla andra skall känna igen personalen från Gavlegårdarna oavsett vilken yrkeskategori personen tillhör Visa upphandlingen »
2023-02-06   Trapphusstädning Öster/Gävle Strand (AB Gavlegårdarna)
Upphandlingen avser trapphusstädning på Öster och Gävle Strand. Visa upphandlingen »
2023-01-13   Sandupptagning (AB Gavlegårdarna)
Sandupptagning inom beställarens fastighetsbestånd Visa upphandlingen »
2022-12-21   Trapphusstädning Norr (AB Gavlegårdarna)
Upphandling av städning på dagtid i AB Gavlegårdarna fastigheter i bostadsområdet Norr gällande trapphus, tvättstugor och övriga utrymmen. Visa upphandlingen »
2022-12-01   Kabel-tv för AB Gavlegårdarna (AB Gavlegårdarna)
Kabel-tv till AB Gavlegårdarnas hyresgäster med returtrafik. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tele2 Sverige Aktiebolag
2022-11-14   Fuktskadehantering (AB Gavlegårdarna)
Förfrågan avser: Besiktning/inspektion av konstaterad fukt, röta, mögel eller vattenskada och i förekommande fall rivning samt sanering av denna skada. Besiktning/inspektion innehållande (fuktindikering, fuktmätning) av misstänkt vattenskada och sanering samt eventuell rivning vid upptäckt skada. Avfuktning/torkning efter konstaterad vattenskada. Utredning av diffusa luktproblem. Utredningsuppdrag vid upplevd ohälsa hos hyresgäst. Visa upphandlingen »
2022-11-02   Trapphusstädning Öster och Gävle Strand (AB Gavlegårdarna)
Upphandlingen avser trapphusstädning på Öster och Gävle Strand. Visa upphandlingen »
2022-10-20   Fastighetsservice (AB Gavlegårdarna)
Upphandlingen avser inre och yttre skötsel inom beställarnas fastighetsbestånd Visa upphandlingen »
2022-09-09   Byggservice (AB Gavlegårdarna)
AB Gavlegårdarna, Gävle kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle Drift & Service AB, Gävle Energi AB, Gävle Kraftvärme AB och Gästrike återvinnare upphandlar byggservice. Uppdragen består av planerade och oplanerade byggarbeten inom aktuellt fastighetsbestånd. Visa upphandlingen »
2022-06-17   Tillsyn och skötsel - utemiljö AB Gavlegårdarna (AB Gavlegårdarna)
AB Gavlegårdarna emotser anbud för utemiljö omfattande tillsyn och skötsel i enlighet med förfrågnings-underlag och däri förtecknade handlingar. Områden i fråga är Brynäs, Bomhus och Hemsta Visa upphandlingen »
2022-04-28   Upprustning efter brandskada, N Fiskargatan 1A, Gävle (AB Gavlegårdarna)
Upprustning efter brandskada, N Fiskargatan 1A, Gävle Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sehed Bygg Gävleborg AB
2021-10-29   Inkassotjänster för AB Gavlegårdarna (AB Gavlegårdarna)
AB Gavlegårdarna upphandlar ramavtal för inkassotjänster. Inkassohantering, inkassobevakningstjänst, delgivningsservice, juridiskt biträde samt kreditupplysningar av företag och privatpersoner. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Intrum Sverige AB
2021-05-21   Löpande måleriarbeten ABG, GFAB och GDS (AB Gavlegårdarna)
Upphandlingen avser löpande måleri arbeten för AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB och Gavle Drift & Service AB. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KH Måleri Aktiebolag Sandå Sverige AB
2021-03-12   Gräsklippning inom AB Gavlegårdarnas fastighetsbestånd (AB Gavlegårdarna)
Entreprenaden är en funktionsentreprenad vilket innebär att entreprenören initierar erforderliga åtgärder och väljer arbetsmetod och frekvens för att uppfylla de acceptanskriterier, som är kopplade till funktionskraven. Anbudsgivare kan lämna in på alla tre områden men kommer maximalt få ett område. Visa upphandlingen »
2021-03-02   Städning för AB Gavlegårdarna i Sätra (AB Gavlegårdarna)
Fastighetstädning av objekt i Sätra Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: J M Städservice Aktiebolag
2021-01-26   Funktionsservice av hissar och portar samt ombyggnationer av hissar (AB Gavlegårdarna)
Förfrågan avser periodisk tillsyn samt reparation av hissar och portar inom köparens fastighetsbestånd. (Gavlefastigheter, Gavle Drift & Service AB och Gävle Parkeringsservice AB upphandlar portar på option) Gävle parkeringsservice AB har cirka 10 portar. Byggnaderna hyrs ut till bostäder, servicehus, dagcentraler, samlingslokaler, kontor, förråd, garage, p-platser m m. Köparen kommer att efter avtalsstart meddela felanmälningsrutiner dessa kan komma att förändras under avtalstid. Förfrågan avser även … Visa upphandlingen »
2021-01-08   Drift av fastighetsmark Bomhus, Brynäs och Hemsta (AB Gavlegårdarna)
Upphandlingen omfattar tre delentreprenader. 1. Drift av fastighetsmark på av Gavlegårdarna ägda och inhyrda objekt i Bomhus. Denna delentreprenad avser såväl barmarksskötsel som vinterväghållning. 2. Drift av fastighetsmark på av Gavlegårdarna ägda och inhyrda objekt i Brynäs. Denna delentreprenad avser såväl barmarksskötsel som vinterväghållning. 3. Drift av fastighetsmark på av Gavlegårdarna ägda och inhyrda objekt i Hemsta. Denna delentreprenad avser såväl barmarksskötsel som vinterväghållning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Höga Kusten Skog & Fastighet AB
2020-12-08   Städning av AB Gavlegårdarnas huvudkontor med tillhörande tjänster (AB Gavlegårdarna)
Entreprenaden omfattar daglig städning, storstädning, golvvård, periodiskt golvunderhåll, samt fönsterputsning med återkommande kvalitetskontroller enligt SS-INSTA 800-1:2018 (INSTA800). Uppdraget omfattar även frukosthantering för personalen, hantering av livsmedel vid besök, höghöjdstädning och garagestädning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mellansvenska Städ Aktiebolag
2020-11-18   Lönehanteringstjänster för AB Gavlegårdarna (AB Gavlegårdarna)
AB Gavlegårdarna är i behov av löneadministrationstjänst av extern part. Hos AB Gavlegårdarna finns det sju stycken kollektivavtal. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: HR Huset Fastighetsbranschens...
2020-10-27   Lägenhetsstädning samt städning av källare, vindar och tvättstugor etc (AB Gavlegårdarna)
Städning lägenheter och källare, vindar tvättstugor etc. på avrop Visa upphandlingen »
2020-10-09   Lönehantering för AB Gavlegårdarna (AB Gavlegårdarna)
AB Gavlegårdarna är i behov av löneadministrationstjänst av extern part. Hos AB Gavlegårdarna finns det sju stycken kollektivavtal. Visa upphandlingen »
2020-05-12   Godisfabriken, Gävle. Nyproduktion av bostäder, livsmedelsbutik och lokaler (AB Gavlegårdarna)
Godisfabriken, Gävle. Nyproduktion av bostäder, livsmedelsbutik och lokaler, i Kv. 1 och 3 Kv. 1 15-våningshus, ca 6000 kvm bruttoarea Kv. 3 7-våningshus, ca 7000 kvm bruttoarea Visa upphandlingen »
2020-04-28   Saneringsarbeten för AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB och Gavle Drift & Service AB (AB Gavlegårdarna)
Uppdragen består av sanering vid brand, vattenskador, asbestsanering, städning och rengöring efter brand, inbrott och vandalisering, rivning i samband med sanering samt övriga saneringstjänster. Beställaren har avtal för fuktskadehantering, skadedjurhantering, måleriarbeten och städning som kompletterar detta avtal. Entreprenören skall utföra alla delar av uppdraget i enlighet med bestämmelserna i upphandlingsdokumenten samt med den skicklighet, snabbhet och omsorg som Beställaren har anledning att … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Probaco i Gävle AB Relita Industri & Skadeservice AB SSG Nordic AB
2020-04-24   Städning för AB Gavlegårdarna (AB Gavlegårdarna)
Städning för AB Gavlegårdarna på bestånden i Bomhus, Brynäs, Söder samt Bergby/Norrsundet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hushållstjänst i Sverige AB J M Städservice Aktiebolag Mellansvenska Städ Aktiebolag Samhall Aktiebolag
2020-02-10   Drift av fastighetsmark Hedesunda och Norrsundet/Bergby (AB Gavlegårdarna)
Upphandlingen omfattar två delentreprenader. 1. Drift av fastighetsmark på av Gavlegårdarna ägda och inhyrda objekt i Hedesunda. Denna delentreprenad avser såväl barmarksskötsel som vinterväghållning. 2. Drift av fastighetsmark på av Gavlegårdarna ägda och inhyrda objekt i Bergby/Norrsundet. Denna delentreprenad avser såväl barmarksskötsel som vinterväghållning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Triennium Fastighetsentreprenad AB
2020-01-13   Läkerolbyggnaden och Garveriet Samverkan/partnering, Godisfabriken i Gävle (AB Gavlegårdarna)
Totalombyggnation av befintliga byggnader. Omfattar bl.a. kontor, restauranger, butiker, bed & breakfast Visa upphandlingen »
2019-12-18   Besiktning lyft- och tryckanodningar för AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB och Gavle Drift & Services AB (AB Gavlegårdarna)
Upphandlingen omfattar återkommande besiktning i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter av Beställarens hissar och tryckkärl. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: DEKRA Industrial AB
2019-12-11   Städning för AB Gavlegårdarna (AB Gavlegårdarna)
Städning för AB Gavlegårdarna på bestånden i Bomhus, Brynäs, Söder samt Bergby/Norrsundet. Visa upphandlingen »
2019-11-21   Kärltvätt och rengöring av golv i återvinningsrum inom AB Gavlegårdarnas fastighetsbestånd (AB Gavlegårdarna)
Upphandlingen avser tvätt av avfallskärl, även underjordsbehållare samt rengöring av golv i återvinningsrum. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kärltvätt i Norr Aktiebolag
2019-06-28   Snöröjning Tomtmark AB Gavlegårdarna område 10, 13 och 18 (AB Gavlegårdarna)
Snöröjning område 10, 13 och 18. Denna upphandling kompletterar 8214. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Gavle Drift & Service AB
2019-04-26   Upphandlings konsulter med tillhörande administrativa tjänster (AB Gavlegårdarna)
Avtalet omfattar upphandlings konsulter som helt eller delvis genomför upphandling åt beställarna. Övriga tjänster som kan avropas är avtalsuppföljning, omvärldsbevakning, spökskrivning etc. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AffärsConcept i Stockholm Aktiebolag B3 Advise AB Colligio AB E-Avrop AB Ecenea Procurement AB EPIS AB Infra Action Legal AB Karlsson, Thomas Projectel Gävleborg AB Socab Swedish Office Consulting AB Upphandlingsbyrån i Hälsingland AB
2019-03-29   Gräsklippning inom AB Gavlegårdarnas fastighetsbestånd (AB Gavlegårdarna)
Gavlegårdarnas gräsytor är en viktig del på gården och ska skötas för att kunna användas för aktiviteter eller gynna den biologiska mångfalden. Gräsytorna ska vara friska, gröna och ha ett högt estetiskt värde. Ytorna som skall klippas omfattar 470 129 m2 bruksgräsmatta Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Gavle Drift & Service AB
2019-02-28   Städning av AB Gavlegårdarnas bestånd Nordost (AB Gavlegårdarna)
Städning av trapphus, tvättstugor samt andra utrymmen Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Clean Quality i Sverige AB
2019-02-08   Renovering av 170 lägenheter på Gråstensvägen och Jökelvägen i Sätra (AB Gavlegårdarna)
Ombyggnad av 6st. lamellhus i Sätra med adresser Gråstensvägen 1-3, 5-11, 13-17, 23-29, Jökelvägen 2-12, 14-22. Renoveringen omfattar totalt 170 lägenheter och sker med kvarboende. Ombyggnad avser installation av nytt vent.system -FTX, stambyte, badrumsrenovering, köksrenovering, elbyte, nytt fläktrum på taken.Tilläggsisolering av fasader och tak. Byte av fönster och fönsterdörrar, nya balkongräcken. Markarbete i anslutning till husen, nya cykelställ, sittplatser, planteringar m.m. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: BF Stambytesentreprenad AB
2018-11-21   Ramavtal AB Gavlegårdarna - Arbets-, skydds- och varselkläder (AB Gavlegårdarna)
AB Gavlegårdarna bjuder in till upphandling av arbets-, skydds- och varselkläder. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Klövenäs Profil AB
2018-10-22   Bevakningstjänster för AB Gavlegårdarna (AB Gavlegårdarna)
Bevakningstjänster för AB Gavlegårdarna i form av rondering, stationär bevakning, larmryck, trygghetstjänster etc. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Avarn Security Services AB
2018-06-29   Ramavtal Fastighetsservice (AB Gavlegårdarna)
Entreprenaden omfattar fastighetsservice som avropas löpande. Omfattningens storlek kan idag inte bestämmas och entreprenören kan därför inte tillgodoräkna sig någon mängd. Avrop sker fortlöpande under kontraktstiden av respektive förvaltare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Co-Fi Allservice AB Triennium Fastighetsentreprenad AB
2018-06-27   Fuktskadehantering för AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle Drift & Service AB samt Gävle kommun (AB Gavlegårdarna)
Uppdraget omfattar t.ex. — Besiktning/inspektion av konstaterad fukt, röta, mögel eller vattenskada och i förekommande fall rivning samt sanering av denna skada. — Besiktning/inspektion innehållande (fuktindikering, fuktmätning) av misstänkt vattenskada och sanering samt eventuell rivning vid upptäckt skada. — Avfuktning/torkning efter konstaterad vattenskada. — Utredning av diffusa luktproblem. — Utrednings uppdrag vid upplevd ohälsa hos hyresgäst. — Utföra städning och luktsanering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Anticimex Aktiebolag Corvara Skadesanering AB
2018-02-20   Ramavtal AB Gavlegårdarna - Inkassotjänster (AB Gavlegårdarna)
AB Gavlegårdarna bjuder in till upphandling av Inkassotjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Intrum Justitia Sverige Aktiebolag
2018-02-01   Ramavtal AB Gavlegårdarna - Trädgårdsmaskiner (AB Gavlegårdarna)
AB Gavlegårdarna upphandlar trädgårdsmaskiner inklusive reservdelar och förbrukningsmaterial samt för vissa produkter tillhörande service och reparation. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bernö Trädgårdscentrum AB
2018-01-10   Ramavtal AB Gavlegårdarna - Barmarksrenhållning och sandupptagning (AB Gavlegårdarna)
AB Gavlegårdarna bjuder in till upphandling av Sandupptagning och barmarksrenhållning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MaserFrakt Anläggning Aktiebolag
2017-12-19   Ramavtal AB Gavlegårdarna - Lackering av skåpsluckor (AB Gavlegårdarna)
AB Gavlegårdarna bjuder in till upphandling av lackering av skåpsluckor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rhm i Hållnäs AB
2017-04-11   Ombyggnation av Jökelvägen 24, 26, 28 (AB Gavlegårdarna)
Projektet omfattar in- och utvändig ombyggnad av 3 punkthus i Sätra, Jökelvägen 24, Jökelvägen 26 och Jökelvägen 28 med totalt 75 lägenheter. 3 nya lägenheter tillkommer, en lägenhet per hus. Renoveringen sker med kvarboende. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Byggtec Gävleborg AB
2017-01-11   OVK besiktning och kanalrensning (AB Gavlegårdarna)
Kanalrensning och OVK besiktning av AB Gavlegårdarnas fastighetsbestånd. Visa upphandlingen »