Upphandlingar: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

>20 arkiverade upphandlingar

Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar har anskaffats av organisationer som t.ex Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Koncerninköp och Region Östergötland.

Nyligen genomförda upphandlingar av medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar i Sverige

2024-01-05   Tandtekniska tjänster (Region Jönköpings län)
Uppdraget avser tandtekniska tjänster i form av specialanpassade produkter avseende avtagbar protetik, tandstödd och implantatstödd protetik, bettfysiologi och ortodonti. Uppdraget gäller såväl tillverkning av specialanpassade produkter som de tjänster från det tandtekniska laboratoriet som krävs för fullgod kvalitet och säkerhet. Visa upphandlingen »
2023-11-15   Liksäckar vid brottsmisstanke (Polismyndigheten)
Ramavtalet omfattar olika varianter av liksäckar som Polisen använder vid brottsmisstanke. Visa upphandlingen »
2023-10-27   Ortodonti (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden/positioner. Varje anbudsområde och/eller position utvärderas och tilldelas var för sig enligt information i Kravspecen. Anbud kan lämnas på följande områden: Anbudsområde 1: Ortodontiska band Anbudsområde 2: Ortodontiska brackets & tuber Anbudsområde 3: Ortodontiska brackets & tuber, självligerande Anbudsområde 4: Bågar, rostfritt stål, preformerade Anbudsområde 5: Bågar, NiTi, preformerade Anbudsområde 6: … Visa upphandlingen »
2023-10-24   Dentala förbrukningsartiklar 2023 (Folktandvården Gävleborg AB)
Dentala förbrukningsartiklar till Folktandvården Gävleborg Visa upphandlingen »
2023-10-23   Manuella rullstolar 2023 (Region Kalmar Län)
Denna upphandling avser successiva leveranser av manuella rullstolar till Region Kalmar län enligt beskrivning och villkor i upphandlingsdokumenten. Denna upphandling kommer att ligga till grund för ett ramavtal. Upphandlingen av manuella rullstolar är indelad i åtta (8) produktgrupper. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Vård och behandling vid beroenden och missbruk (Luleå kommun)
Upphandlingen avser beställarens behov av vård och behandling vid beroenden och missbruk till anställda på Luleå kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Mjukpapper, säckar, påsar, plast-och engångsartiklar, städkemikalier och städmaterial m.m (Habo kommun)
Håbo kommun upphandlar en (1) Leverantör för två (2) anbudsområden: ​Anbudsområde 1; Papper, plast och engångsmaterial omfattar mjukpapper, plastpåsar, säckar och plast­ och engångsartiklar m.m. Anbudsområde 2; Städkemikalier och material omfattar städkemikalier och städmaterial. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Ultraljud hjärta till Fysiologenheten (Region Jämtland Härjedalen)
Upphandlingen omfattar: - Leverans av fyra (4) ultraljudsmaskiner inkl installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick. - Utbildning av klinisk och teknisk personal. - Option på ytterligare två (2) ultraljudssystem under två år. Ultraljudsmaskinerna ska användas för ekokardiografi på Fysiologimottagningen i Östersund. Undersökningar görs företrädesvis på vuxna, men även på barn. Utrustningen kommer att användas av kvalificerade BMA/sjuksköterskor samt läkare som är specialutbildade … Visa upphandlingen »
2023-10-20   Multifaktoriellt test för prostatadiagnostik (Karolinska Institutet)
Karolinska Institutet inbjuder er härmed att lämna anbud avseende Multifaktoriellt test för prostatacancerdiagnostik. Testet är ett blodprov som ska inkludera klinisk information, proteinnivåer och ett genetiskt test. Studieform för att ta fram observationell så kallad ”real world data” som kan påvisa om resultaten från de randomiserade studierna står sig i den faktiska screeningsituationen i populationen. Inbjudan till upphandling Karolinska Institutet inbjuder er härmed att lämna anbud avseende … Visa upphandlingen »
2023-10-20   Engångsmaterial, dialysbehandling (Region Västerbotten)
Denna upphandling avser ramavtal av engångsmaterial avsedd för dialysbehandling inom Region Västerbotten. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Dialysmaterial (Varuförsörjningen)
Upphandling av dialysmaterial. Upphandlingen Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2022-00041 Dialysmaterial Upphandlingen avser ramavtal och innefattar t ex Avflödespåsar, dialysfilter, fistelkanyler, CDK-set, kärlkatererlås, PD-katetrar, dialys tvättset, A-, B- och centralkoncentrat mm. Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:24 000 000 SEK, dock kan inga volymer garanteras. Varuförsörjningen beräknar takvolymen i kommande ramavtal till 192 000 000 SEK. Takvolymen värderas med … Visa upphandlingen »
2023-10-19   DBS - Deep Brain Stimulation (Karolinska Universitetssjukhuset)
DBS 2+1+1 år DBS (Deep Brain Stimulation) är en vetenskapligt väldokumenterad metod för behandling av ett flertal neurologiska tillstånd, främst rörelserubbningar. Neurokirurgiska verksamheten, Karolinska universitetssjukhuset, utför årligen implantation av 40-50 nya kompletta DBS system samt lika många ingrepp som syftar till att ersätta komponenter som tidigare inopererats, främst IPG:er (Implantable Pulse Generators). Majoriteten av de implanterade systemen görs på vuxna patienter. Endast i enstaka … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Ramavtal Disk- och spoldesinfektorer (Uppsala kommun)
Succesiva avrop av desinfektorer för köparens verksamhet inklusive installation, handhavande- och repetitionsutbildning, teknisk genomgång, idrifttagning och validering samt förebyggande underhåll och validering under garantitiden. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Förbands- och antitrombosstrumpor och kompressionsbandage (Region Östergötland)
Region Östergötland avser med denna upphandling att upphandla följande produktområden: Kompressionslindor (lågelastiska, mellanelastiska och högelastiska), kompressionsset, skumgummipolster och förbands- och antitrombosstrumpor. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Proteser (Region Västernorrland)
Upphandlingen omfattar ett ramavtal för köp av proteser, proteskomponenter och tillbehör. Upphandlingsföremål Denna upphandling omfattar köp av Proteser och proteskomponenter enligt beskrivning i Kravspecifikation och Mall för upphandlingskontrakt. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Alzheimerdiagnostik (Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning)
Upphandling avser instrument för alzheimerdiagnostik samt förbrukningsmaterial. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Kirurgiska Stapler och Clips (Region Jämtland Härjedalen)
Region Jämtland Härjedalen avser att upphandla stapler och clips för endoskopisk och öppen kirurgi, samt Laparoskopiportar, engångsutrustning som behövs för att kunna bedriva titthålskirurgi. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Mobil datortomograf (Region Örebro län)
Denna upphandling avser 1 st. mobil datortomograf för leverans till Verksamhetsområde neurokirurgi, Område specialiserad vård med placering på Universitetssjukhuset Örebro. Upphandlingen omfattar även option på teknisk serviceutbildning samt option på underhållsavtal. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Radiofarmaka - 2024 (Sydöstra-J) (Region Jönköpings län)
Radioaktiva läkemedel i form av generatorer, radioaktiva läkemedel och beredningssatser. Används främst av Klin Fys. Denna upphandling genomförs som en samordnad upphandling mellan Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar län. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Luppar och prismaglasögon (Västra Götalandsregionen)
Prismaglasögon och luppglasögon till personal inom ex tandvård och sjukvård. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Endoskopidiskdesinfektorer och torkskåp samt TEE probediskdesinfektor (Region Östergötland)
Endoskopidiskdesinfektorer och torkskåp i olika storlekar med spårbarhetssystem samt TEE probediskdesinfektor. Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. Anbud kan lämnas på följande områden: Endoskopidiskdesinfektor - enkammare för ett endoskop, torkskåp och spårbarhetssystem (se avsnitt 4 och 5) Endoskopidiskdesinfektorer - dubbelkammare för två endoskop (ett endoskop i vardera kammare), med … Visa upphandlingen »
2023-10-17   Dental röntgenutrustning 2023 (Folktandvården Stockholms län AB)
Upphandlingen omfattar intraoral röntgenutrustning, röntgensensorer, och panoramaröntgen. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Rekvisitionsläkemedel - Allmänna sortimentet 2024 (Sydöstra-J) (Region Jönköpings län)
läkemedel inom ATC-koderna A, B, C, J, H, N och V . Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och i Bilaga Produktspecifikation. Denna upphandling genomförs som en samordnad upphandling mellan Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar län. Avtalsperiod Avtalet gäller i fyra (4) år från avtalets startdatum. Avtalets beräknade startdatum är 2024-03-01 och gäller till och med 2028-02-28. För ATC-kod J01XA01 är avtalsstart tidigast … Visa upphandlingen »
2023-10-17   Förbrukningsvaror inom Städ, kem, papper och plastprodukter Dalslandskommunerna + Säffle (Färgelanda kommun)
Kommunerna Säffle, Åmål, Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors med tillhörande bolag inbjuder Er att lämna anbud på lokalvårdsprodukter till kommunernas lokalvård och i viss mån kök. Upphandlingen är uppdelad i åtta (8) olika kategorier. För samtliga kategorier kan man välja att lämna anbud per kategori och per kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Undersökningsmaterial till EEG (Sydöstra-Ö) (Region Östergötland)
Omfattning Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Östergötland, Region Kalmar län, Region Jönköpings län) inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av engångselektroder, tygmössor med inbyggda elektroder samt hudförberedande kräm, kontaktpasta och fastsättningscement/lera. Materialet ska användas tillsammans med olika typer av elektroencefalografiutrustning (EEG-utrustning). Upphandlingen omfattar fyra (4) anbudsområden, se mer under Upphandlingsföreskrifter. Avtalet förhindrar inte att … Visa upphandlingen »
2023-10-16   Anestesiapparater 2023 (Region Dalarna)
Upphandlingen avser inköp av nya anestesiapparater Visa upphandlingen »
2023-10-16   Synhjälpmedel IKT-produkter inkl tillbehör (Västra Götalandsregionen)
Upphandlingen avser IKT-produkter (punktdisplay/punktskrivare/OCR och programvaror ) som förskrivs till patienter inom synverksamheten. Upphandlingen är återkommande. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Engångsartiklar, hygien- och städmaterial (Habo kommun)
Engångsartiklar, hygien- och städmaterial Inledning Habo kommun är en växande kommun. I hela kommunen bor ca 12 500 invånare, varav ca 8 700 i Habo tätort. Habo tätort ligger ca 2 mil norr om Jönköping och har goda kommunikationer i form av järnväg, väg och cykelbana. Det tar ca 11 minuter med tåg från Habo station till resecentrum i Jönköping. Omfattning Habo kommun (Beställaren) bjuder in anbudsgivare (Leverantör) till att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende Engångsartiklar, … Visa upphandlingen »
2023-10-16   Rekvisitionsläkemedel 2024 (Region Västernorrland)
Upphandling av läkemedel som beställs via rekvisitionsförfarande. Upphandlingen sker i samverkan mellan regionerna i Norra sjukvårdsregionen; Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Norrbotten. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Läkemedel 2024 del 1 (Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning)
I denna upphandling ingår rekvisitionsläkemedel ur 13 olika kategorier bl.a. Onkologi, Anestesi och Psykofarmaka. Upphandlingen avser inköp av läkemedel för successiva leveranser efter avrop för Region Skåne och för andra juridiska personer där Region Skåne har ett dominerande ägarinflytande, samt de förvaltningar eller vårdgivare som är offentligt finansierade med vilka regionen har avtal med samt betalningsansvar för. Visa upphandlingen »
2023-10-13   3D-avbildning, navigation och robotassisterad implantatinsättning vid ryggoperation (Region Uppsala)
System för röntgenavbildning i 3D, navigation, robotassisterad skruvsättning och planering vid ryggoperation. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-11-27 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Operationshandskar (2) (Västra Götalandsregionen)
regionens kompletterande behov av operationshandskar Visa upphandlingen »
2023-10-13   Blåsvolymmätare (Region Stockholm - Serviceförvaltningen)
Upphandling av handhållen resp stationära blåsvolymmätare. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Rental of Equipment and analysis of long-term ECGs in a population study (Lunds universitet)
This procurement includes. 1 to provide the necessary equipment (hardware) for the ECG-registrations 2 to provide individual reports from on-line analysis of individuals ECGs with alarms for potential incidental findings. 3 to provide a research database with a) raw ECGs from all individuals registrations and b) a research database including all ECG reports. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Insulinpumpar och Sensorbaserad kontinuerlig glukosmätning, SLL426 (Region Stockholm - Serviceförvaltningen)
Upphandlingen består av fem avtalsområden: 1. Insulinpump (som kopplas till infusionsset) utan och med rtCGM (även Hybrid Closed Loop) 2. Insulinpump (Patchpump/Slanglös pump) utan och med rtCGM (även Hybrid Closed Loop) 3. Fristående system för Sensorbaserad kontinuerlig glukosmätning, isCGM 4. Fristående system för Sensorbaserad kontinuerlig glukosmätning, rtCGM 5. Fristående system för Sensorbaserad kontinuerlig glukosmätning, Långtids-rtCGM Visa upphandlingen »
2023-10-13   Nutrition Förbrukningsmaterial (Region Halland)
Förbrukningsartiklar kopplade till Nutrition Visa upphandlingen »
2023-10-13   NrFit (Region Jönköpings län)
Förbrukningsartiklar inom regional anestesi, nu med Neuroaxiala kopplingar, NrFit. Omfattning Uppdraget avser Förbrukningsartiklar inom regional anestesi, nu med Neuroaxiala kopplingar, NrFit. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och i Bilaga Produktspecifikation. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Benledda hörselimplantat och ljudprocessorer (Västra Götalandsregionen)
Benledda ljudprocessorer inklusive implantat och tillbehör. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Kontrollmaterial Laboratoriemedicin (Region Jönköpings län)
Kontrollmaterial till Laboratoriemedicin. Omfattning Uppdraget avser Kontrollmaterial till Laboratoriemedicin. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och Bilaga Produktspecifikation. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Kompressions- och antitrombosprodukter (Region Gävleborg)
Region Gävleborg avser att upphandla kompressions- och antitrombosprodukter. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Antihalkstrumpor (Region Kronoberg)
Upphandlingen avser antihalkstrumpor till Region Kronoberg samt Region Blekinge Visa upphandlingen »
2023-10-10   System för Videolaryngoskop Öron (Region Jämtland Härjedalen)
Region Jämtland Härjedalen har för avsikt att upphandla 5 st flexibla Videolaryngoskopsystem till Öronmottagningen. Systemen ska bestå av Videoprosessor, ljuskälla, videoskärm, inspelningsenhet och apparat vagn. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Olympus Sverige Aktiebolag
2023-10-10   Bärbara läkemedelspumpar (PCA) (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. Anbud kan lämnas på följande områden: Anbudsområde 1. Avancerad läkemedelspump med läkemedelsbibliotek. Anbudsområde 2. Enkel bärbar läkemedelspump. Anbudsområde 3. Enkel bärbar läkemedelspump för Parkinsons sjukdom. Anbud ska avse samtliga ingående delar inom respektive anbudsområde. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud per anbudsområde … Visa upphandlingen »
2023-10-09   Sjukvårdsmaterial Skövde m. fl (Skövde kommun)
Uppdraget avser ramavtal gällande sjukvårdsprodukter av förbrukningskaraktär för successiva avrop till köparens samtliga enheter. Leverantören åtar sig att anskaffa, lagerhålla och distribuera köparens verkliga behov av sjukvårdsmaterial enligt fastställd avtalslista. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: OneMed Sverige AB
2023-10-09   Hematologiska analyser (Karolinska Universitetssjukhuset)
Upphandlingen omfattar ett funktionsavtal för hematologiska analyser inklusive sänkningsreaktion innehållande instrument, reagens, kontroller, övrigt förbrukningsmaterial samt service och underhåll till samtliga sex (6) sjukhuslaboratorier inom verksamhetsområdet klinisk kemi i region Stockholm. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Externt Ultraljudsmodulssystem (Region Sörmland)
Region Sörmland inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud i upphandlingen av ett Externt Ultraljudsmodulssystem till mödravården i Region Sörmland. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Muskel- och Nervstimulatorer (Västra Götalandsregionen)
Muskel- och Nervstimulatorer: Stimulator för smärtlindring, NMES(neuromuskulär elektrisk stimulering) och elakupunktur samt Stimulator vid Inkontinens Visa upphandlingen »