Upphandlingar: Renova Aktiebolag

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Renova Aktiebolag

2023-11-10   Ramavtal för Reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon (Renova Aktiebolag)
Upphandling av ramavtal för reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon Visa upphandlingen »
2023-10-31   Materialåtervinning av plaster utan producentansvar (Renova Aktiebolag)
Mottagning, sortering och materialåtervinning av plaster utan producentansvar Visa upphandlingen »
2023-10-31   Sand till jordframställning samt sandfilter (Renova Aktiebolag)
Sand för jordframställning samt till sandfilter i lakvattenrening. Visa upphandlingen »
2023-10-03   Språklyft (Renova Aktiebolag)
Språklyft. Utbildning i svenska för invandrare. Visa upphandlingen »
2023-08-23   Sanering och spolning av av hetvattenEKO (Renova Aktiebolag)
I uppdraget ingår sanering/spolning av hetvattenEKO i Renovas avfallskraftsvärmeverk Sävenäs med en högtrycksanläggning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sand och Vattenbläst i Tyringe AB
2023-07-10   Renhållningsfordon 4-facksaggregat Stenungsund (Renova Aktiebolag)
Upphandling omfattar 4 stycken renhållningsfordon med 4-facksaggregat. Visa upphandlingen »
2023-07-07   Slamsugningsfordon Göteborg (Renova Aktiebolag)
Köp och leverans av tre fabriksnya slamsugningsfordon. Visa upphandlingen »
2023-06-11   Behållare till ÅVS Stenungsund (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen avser leverans av i upphandlingsdokumenten specificerade behållare för insamling av förpackningar till Renovas anläggning ÅVS Stenungsund. Visa upphandlingen »
2023-05-23   Renhållningsfordon 4-facksaggregat Lerum Partille Härryda (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar 4 stycken renhållningsfordon med 4-facksaggregat. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag
2023-05-05   Betongblock (Renova Aktiebolag)
Betongblock/legoblock leverans och montering Visa upphandlingen »
2023-04-28   Upphandling av utbildning C-körkort samt YKB (yrkeskompetensbevis) grund - Lastbil till Renovakoncernen (Renova Aktiebolag)
Var med och utbilda Renovas chaufförer! Vill ni utbilda våra blivande chaufförer med C- tung lastbil och grundutbildning 140 timmar för yrkeskompetensbevis? Renova avser att utbilda ungefär 18 personer årligen för att köra våra renhållningsfordon. Nu genomför Renovakoncernen en tjänsteavtalsupphandling för C-körkort och grundutbildning 140 h YKB. Välkommen att lämna anbud (offert) enligt anvisningar i detta upphandlingsdokument! Visa upphandlingen »
2023-04-26   Ramavtal för Reparationer tunga fordon inklusive växellådor samt fjädringssystem (Renova Aktiebolag)
Reparation av tunga fordon samt växellådor och fjädringssystem. Upphandlingen är ett komplement till Renovas egen fordonsverkstad. Visa upphandlingen »
2023-03-27   Personalbemanning av svets och grovsmidesarbeten för underhållsverkstad (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen avser extra bemanning till Renovas plåt- och maskinverkstad för arbeten inom svetsning, licenssvetsning, plåtslageri, ytbehandling, bläster, grovsmide och konstruktion. Arbetsmetoderna berör materialen aluminium, rostfritt och stål. Rengöring och underhåll av avfallsutrustning och behållare kan också förekomma. Arbetet kommer mestadels bestå av underhållsarbeten enligt ovan, som ersätts per timme. Renovas personal leder och fördelar arbetet. Arbetet kommer till största delen ske på Ringön, … Visa upphandlingen »
2022-12-26   Nätstation till Tagene (Renova Aktiebolag)
För att möta krav från en utökning av verksamheten och övergång till elektrifiering av maskinutrustning planeras en ny nätstation vid Renovas anläggning på Tagene. Kommande förfrågan avser en prefabricerad nätstation med isolerad byggnad på betongfundament med installationsgolv, för uppställning på markbädd. Brandklass EI60, korrosionsklass C4. Komplett utrustad med belysning, värme och ventilation. Torrisolerad transformator 1000kVA 10/0,4 kV. Högspänningsfördelning i utförande enligt IBH21. … Visa upphandlingen »
2022-12-19   Upphandling av Tunga fordon (Renova Aktiebolag)
Upphandling av tunga fordon inom olika viktklasser. Visa upphandlingen »
2022-12-16   Upphandling av skåpbilar (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar fordon inom 3 kategorier upp till 5 ton och avrop kommer att ske genom succesiva leveranser av skåpbilar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Din Bil Sverige AB Hedin Göteborg Bil Aktiebolag Veho Bil Sverige AB
2022-09-07   Slamsugningsfordon (Renova Aktiebolag)
Köp och leverans av tre (med option om ytterligare ett) fabriksnya slamsugningsfordon. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag
2022-07-18   Tekniska konsulter (Renova Aktiebolag)
Ramavtal avseende Tekniska konsulter med inriktning på avfall, avfallsbehandling och återvinning till Renovas avfallskraftvärmeverk och därtill hörande verksamheter/områden. 1. Ackrediterad kontroll för trycksatta anordningar, lyftanordningar samt säkerhetssystem 2. Automatisering 3. Avfallsutredningar 4. Brand, skydd och säkerhet 5. Bygg och anläggning samt arkitekter med inriktning på industriell verksamhet 6. Elkraft 7. Energiutredningar 8. Geoteknik, hydrologi och deponikonstruktion 9. Inert avfall … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ABEL-Gruppen Sverige Aktiebolag Actemium Engineering AB ÅF-Industry AB App Start-Up Aktiebolag Autopro Sverige AB Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Björnannamats! Projektstyrning AB Cit Industriell Energi Aktiebolag Cowi AB Dc, Deterministic Control Aktiebolag DEKRA Industrial AB DGE Mark och Miljö AB Elk i Göteborg Aktiebolag Energiprojekt E&S Aktiebolag Enrecon AB Eurocon Engineering AB Granitor Systems AB Hifab DU Teknik AB Ilema Miljöanalys Aktiebolag Jonsson, Pär Douglas Kiwa Sweden AB Landskaparen Vilhunen Liljewall Arkitekter Aktiebolag MCK Energiteknik AB Norconsult AB PE Teknik & Arkitektur AB pidab AB Proj.Inriktad Forskning o Utveckling i Göteborg Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Riskteknik Sverige AB Rördesign i Göteborg Aktiebolag Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Segerstorp Konsult AB Sweco Sverige AB Systra AB TRIG AB VA Drift Renare Vatten RV AB VBK Konsulterande ingenjörer AB WSP Sverige AB
2022-05-25   Upphandling av Ramavtal för Biltillbehör (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen avser successiva leveranser av Renovas behov av biltillbehör. Visa upphandlingen »
2022-05-10   Avfallsbehållare av plast (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen avser avfallsbehållare av plast med tillhörande lock och ingående komponenter. Dessa benämns även som sopkärl och avfallskärl av andra upphandlande myndigheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PWS Nordic AB San Sac AB
2022-04-11   Industristädning (Renova Aktiebolag)
Industristädning vid Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs. Visa upphandlingen »
2022-03-04   Ramavtal Hydrauliska komponenter (Renova Aktiebolag)
Upphandling av hydrauliska komponenter till tunga fordon för Renova AB Visa upphandlingen »
2022-03-04   Farligt avfallskåp liten och stor (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar inköp av Farligt avfallsskåp i två olika storlekar. Visa upphandlingen »
2022-02-04   Telfrar och traverser - Ny verkstad Bönekulla/Renova (Renova Aktiebolag)
Detta är en av delupphandlingarna i paketet "Utrustning för tung fordonsverkstad" till Renova Miljös nya verkstadsanläggning i Bönekulla, som tidigare förhandsannonserats. I upphandlingen ingående lyftanordningar: - Telfer till målerihallar (2st.) - Telfer till blästerhallar (2 st.) - Svängkran till hydraulrum (1 st.) - Traverser till verkstadslokaler (11 st.) - Lätt-traverser till verkstadslokaler (2 st.) - Svängkranar till verkstadslokaler (7 st.) Anslutningar för el och anpassningar av byggnaden för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Konecranes AB
2022-02-03   Fakturahanteringstjänst - utgående fakturor (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar fakturahanteringstjänster för effektiv och professionell hantering av utgående fakturor och försändelser. Upphandlingen innefattar följande delområden: Utgående fakturahantering Från mottagande av datafil från Renova säkerställa att kunder med EDI kan mottaga EDI flöde (E-fakturor) och för övriga kunder säkerställa utskrift, kuvertering och postutskick. Att aktivt bearbeta kunder att ställa om från pappersfakturor till e-faktura samt support av tillhandahållen tjänst samt arkivlösning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: K.G.M. Datadistribution Aktiebolag
2022-01-21   Oljeservicetorn - Ny verkstad Bönekulla/Renova (Renova Aktiebolag)
Renova Miljö AB inbjuder intresserade leverantörer att inkomma med anbud avseende leverans av åtta (8 st.) oljetorn för den tänkta verksamhetens behov samt ansvarar för leverans och installation av tankar samt distributionsledningar mellan tankar och oljetorn. Detta är en av delupphandlingarna i paketet "Utrustning för tung verkstad" till den nya verkstadsanläggningen i Bönekulla, som tidigare förhandsannonserats. Anslutningar för el och anpassningar av byggnaden för processutrustningen ansvarar Renova … Visa upphandlingen »
2021-11-18   Aktivt kol för lakvattenrening (Renova Aktiebolag)
Aktivt kol för lakvattenrening på Renovas deponier Fläskebo respektive Tagene. Visa upphandlingen »
2021-09-06   Hjullastare Kläpp (Renova Aktiebolag)
Långtidshyra av hjullastare typ 22.1517 till Renovas anläggning Kläpp, Ödsmål. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: CS Maskin i Göteborg AB
2021-09-01   Rökgasreningsanläggning (Renova Aktiebolag)
Modernisering och förbättring av rökgasrening för en av förbränningslinjerna i Renovas anläggning på Sävenäs. Totalentreprenad avseende leverans, installation och driftsättning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: LAB SA
2021-07-12   Slamsugningsfordon (Renova Aktiebolag)
Upphandling av två stycken fabriksnya slamsugningsfordon. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag
2021-06-29   Rökgasreningsanläggning (Renova Aktiebolag)
Modernisering och förbättring av rökgasrening för en av förbränningslinjerna i Renovas anläggning på Sävenäs. Totalentreprenad avseende leverans, installation och driftsättning. Visa upphandlingen »
2021-06-18   Förhyrning av hjullastare till Rödingen (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen avser förhyrning av en hjullastare typ 22.1514 exkl. drivmedel till Renovas anläggning Rödingen i Göteborg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Söderberg & Haak Maskin Aktiebolag
2021-05-28   Hjullastare Munkegärde (Renova Aktiebolag)
Långtidshyra av hjullastare typ 22.1517 till Renovas anläggning Mungegärde, Kungälv. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kewab Rental AB
2021-05-12   Vinterväghållning, snöröjning mm (Renova Aktiebolag)
Vinterväghållning, snöröjning, sopning m.m., vid Renovas olika anläggningar i Göteborgsregionen. Visa upphandlingen »
2020-12-21   Smörjoljor och smörjfetter (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar succesiva leveranser av smörjoljor och smörfetter till Sävenäs avfallskraftvärmeverks samt till Renovas fordons- och plåtverkstäder. Visa upphandlingen »
2020-10-27   Smörjoljor och smörjfetter (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar succesiva leveranser av smörjoljor och smörfetter till Sävenäs avfallskraftvärmeverks samt till Renovas fordons- och plåtverkstäder. Visa upphandlingen »
2020-10-27   Ny verkstad AOL, Bönekulla (Renova Aktiebolag)
Byggentreprenad gällande ny verkstadslokal för Renova Miljö AB. Nybyggnad av verkstad, kontor, lager och personalutrymmen. Byggnadsyta ca 8000 kvm. Byggnaden ska BREEAM-certifieras. I entreprenaden ingår servicebesök under garantitiden. Preliminär igångsättning Q1 2021 Entreprenaden ska vara klar för besiktning och överlämnande senast 2022-06-30. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Visa upphandlingen »
2020-10-19   Vinterväghållning, snöröjning m m (Renova Aktiebolag)
Vinterväghållning, snöröjning, sopning m m, vid Renovas olika anläggningar i Göteborgsregionen. Visa upphandlingen »
2020-09-07   Bergkross (Renova Aktiebolag)
Stenmaterial (grus/krossmassor: 018 – 0150 mm) för underhåll och stabilisering av vägar och tippytor på deponi. Visa upphandlingen »
2020-05-20   Slamsugningsfordon 3 stycken (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar köp och leverans av tre slamsugningsfordon, ADR, för tömning och spolning av slambrunnar, minireningsverk, fettavskiljare och reningsverk. Visa upphandlingen »
2020-04-15   Omhändertagande av farligt avfall (Renova Aktiebolag)
Ramavtal avseende omhändertagande av farligt avfall innefattande hämtning, transport och behandling för Borås Energi och Miljö AB, Renova AB med dotterbolag, SRV Återvinning AB, Sysav och Sysav Industri AB samt Vafab Miljö Kommunalförbund. Visa upphandlingen »
2020-04-06   Slamsugningsfordon tridem, ADR, cistern (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar köp och leverans av fabriksnytt slamsugningsfordon med tridem och ADR klassning. Visa upphandlingen »
2020-03-25   Svets- och Grovsmidesarbeten (Renova Aktiebolag)
Avtal avseende svets- och grovsmidesarbeten för underhållsverkstaden på Renova. Visa upphandlingen »
2020-03-02   Flistransporter (Renova Aktiebolag)
Flistransporter från Renovas anläggningar till kund - Mölndal och Halmstad Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Öxnevalla Åkeri Aktiebolag
2020-02-28   Containrar (Renova Aktiebolag)
Containrar av stål, för avfall. Visa upphandlingen »
2020-02-27   Besiktning av främst tunga fordon (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen avser kontroll- och efterbesiktning av främst tunga fordon. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Besikta Bilprovning i Sverige AB
2020-02-26   Bärgningstjänster (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen avser bärgning av Renovas fordon inom Göteborg och i angränsande kommuner. Fordonsparken består av såväl personbilar, lätta lastbilar som tunga fordon, (ca 100 lätta fordon samt 350 tunga fordon) stationerade främst i Göteborg, men även i Kungälv, Stenungsund och Lerum. Antalet kan komma att ändras under avtalsperioden. Bärgningen består främst av lätta och tunga fordon, men ett enstaka antal personbilar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bärgningstjänsten Sverige AB