Psykoterapitjänster

Region Jönköpings län

Uppdraget avser tjänsten psykoterapi hos privatpraktiserande legitimerade psykoterapeuter. Uppdraget består i att tillhandahålla och utföra regionfinansierad psykoterapi till invånare inom Region Jönköpings län. Behandlingen ska tillhandahållas och utföras i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och evidensbaserade metoder.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2024-03-04. Upphandlingen offentliggjordes den 2024-01-30.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2024-01-30 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2024-01-30)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Region Jönköpings Län
Nationellt registreringsnummer: 232100-0057
Postadress: BOX 1024
Postort: Jönköping
Postnummer: 551 11
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Lisa Björeling
E-post: lisa.bjoreling@rjl.se 📧
Region: Jönköpings län 🏙️
URL: https://www.rjl.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzjzjczrt&GoTo=Docs 🌏
URL för deltagande: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzjzjczrt&GoTo=Tender 🌏

Objekt

1️⃣
Upphandlingens omfattning
Titel: Psykoterapitjänster RJL 2024/246
Produkter/tjänster: Medicinska specialisttjänster 📦
Kort beskrivning:
“Uppdraget avser tjänsten psykoterapi hos privatpraktiserande legitimerade psykoterapeuter. Uppdraget består i att tillhandahålla och utföra...”    Visa mer

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Psykiatrisk eller psykologisk vård 📦
Plats för genomförandet: Jönköpings län 🏙️
Beskrivning av upphandlingen:
“Uppdraget avser tjänsten psykoterapi hos privatpraktiserande legitimerade psykoterapeuter. Uppdraget består i att tillhandahålla och utföra...”    Visa mer
Varaktighet
Startdatum: 2024-05-01 📅
Slutdatum: 2025-04-30 📅

Förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2024-03-04 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️

Kompletterande information
Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/afzjzjczrt
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten
Postort: Jönköping
Land: Sverige 🇸🇪
Källa: OJS 2024/S 024-069015 (2024-01-30)