Upphandlingar: Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning

8 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning

2023-11-30   Jour-/akutplatser barn för barn och ungdomar (Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning)
Jour-/akutplatser i abonnemangsform för barn och ungdomar 0–20 år som placeras med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga (LVU). Avtalsområden: Jour-/akutplatser för barn och ungdomar – Delområde – Barn 0–12 år. Jour-/akutplatser för barn och ungdomar – Delområde – Ungdomar 13–20 år. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Eldningsolja och drivmedel till depå (Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning)
Ramavtalet omfattar eldningsolja och drivmedel i bulk till depå av olika kvalitet enligt nedan delområden. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Teckenspråkstjänster (Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning)
Göteborgs Stad, Socialförvaltningarna och Funktionsstöd genomför en upphandling av teckenspråkstjänster är uppdelad i fyra olilka delområden; Teckenspråkstolkar, dövblindtolkar, skrivtolkar och dövtolkar. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Storköksutrustning - Varor (Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning)
Ramavtalet omfattar Storköksutrustning inklusive installation och reparation under garantitid. Ett storkök är hela produktionsdelen i ett storhushåll, det som framförallt skiljer storköket från det vanliga köket eller ett mindre tillagningskök är att man sällan använder lösa kokkärl. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Bergkrossprodukter (Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning)
Ramavtalet omfattar följande varor. Upphandlingen avser bergkrossprodukter såsom bärlager, slitlager, förstärkningslager och makadamprodukter m.m. Ramavtalet är ett avtal utan volymförpliktelser. Verksamhet som berör ramavtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Treasury system (Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning)
Detta är en upphandling av ett treasury system med tillhörande tjänster som ska användas för kommunkoncernens samlade skuldförvaltning (drygt 50 mdkr) i Göteborgs Stad.  Utöver nyttjanderätten till Systemet omfattar kontraktet i upphandlingen ett helhetsansvar för att anpassa, leverera och implementera Systemet i projektform (”Införandeprojektet”). Vidare innefattar upphandlingen även ett helhetsåtagande avseende Förvaltningstjänsten av drift, support och utveckling. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Solavskärmningsprodukter och relaterade tjänster (Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning)
Ramavtalet omfattar följande varor: Solavskärmningsprodukter och relaterade tjänster. Visa upphandlingen »