Upphandlingar: Trafikverket Myndighet

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Trafikverket Myndighet

2023-11-20   Ramavtal konsulttjänster inom tunnelsäkerhet- nationellt (Trafikverket Myndighet)
Uppdragen omfattar området tunnelsäkerhet granskning och expertstöd vid framtagning av rap- porter och normer, stöd till investeringsprojekt, utföra utredningar och beräkningar, framtagande av säkerhetsdokumentation, planera/genomföra utbildning eller övning inom tunnelsäkerhet, brandskyddsbeskrivningar och säkerhetsanalyser samt granskning av externa rapporter. Visa upphandlingen »
2023-11-17   För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inklusive BPU för väg 225 Slättmalm inom Botkyrka kommun (Trafikverket Myndighet)
För upprättande av förfrågningsunderlag inklusive BPU för utförandeentreprenad väg 225 Slättmalm inom Botkyrka kommun Visa upphandlingen »
2023-11-17   ÅVS Tillgänglighets-, kapacitets- och miljöbrister, E18 Nordost, Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
Upphandling gäller uppdraget att utföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för E18 från Stocksundsbron t.o.m. tpl Arninge i Danderyd och Täby kommun. ÅVS:en syftar till att tillsammans med Trafikverket, berörda kommuner och Region Stockholm, identifiera en gemensam behovs- och bristbild samt identifiera åtgärdsförslag för att lösa problem gällande kapacitet, tillgänglighet och miljö i stråket. Visa upphandlingen »
2023-11-17   Entreprenad E10 Otterhällan inom projekt Haga, Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Byggnation av bergtunnel samt servicetunnel inom projekt Haga, Västlänken. Ny annonsering efter tidigare avbruten upphandling. Visa upphandlingen »
2023-11-15   Väg 26 trafikplats Stallsiken, Skövde kommun (Trafikverket Myndighet)
Totalentreprenad för byggnationa av trafikplats på väg 26, Skövde Kommun. Visa upphandlingen »
2023-11-15   E22 Bälö-Gladhammar, BPU (Trafikverket Myndighet)
Projektet avser BPU för en sträcka på ca 16 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning. Visa upphandlingen »
2023-11-15   Delprojektledare produktion trimning av vägsystem samt trafikutrustning (Trafikverket Myndighet)
Delprojektledare produktion trimning av vägsystem samt trafikutrustning Visa upphandlingen »
2023-11-14   Basunderhåll väg Enköping inom Uppsala län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Enköping inom Uppsala län Möjlig option om 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-14   Basunderhåll väg Söderköping inom Östergötlands län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Söderköping, inom Öster-götlands län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-14   Basunderhåll väg Järna inom Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Järna, inom Stockholms län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-13   Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik (Trafikverket Myndighet)
Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik Option 2 + 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-10   Expertstöd till uppdrag REMM – resfria/digitala möten i myndigheter (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget avser en resurs motsvarande en halvtidstjänst till uppdrag REMM – resfria/digitala möten i myndigheter. Visa upphandlingen »
2023-11-10   PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Planläggningsprocess, Bygghandling (Trafikverket Myndighet)
Projektering omfattar framtagande av bygghandling inkl vägplan (planläggningsprocess) för ny Faunabro på E4:an vid Håknäskälen. Skede samrådsunderlag har genomfört internt av Trafkverket, uppdraget startar med samrådshandling. Projekteringen sker paralellt med vägplanen. Väg: E4 Kommun: Nordmaling Kommun Län: Västerbottens län. Annonsering : V46 eller V47 Visa upphandlingen »
2023-11-10   Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum (Trafikverket Myndighet)
Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum. Visa upphandlingen »
2023-11-09   FSE705 Gestaltning av tunnelrum, E4 Förbifart Stockholm (Trafikverket Myndighet)
Gestaltningen ska förenkla för trafikanter att känna igen sig i tunnelsystemen, förstärka känslan av trygghet samt förhindra monotoni och trötthet. Utförande av entreprenad FSE705 omfattar bland annat tillverkning och montage av stål- och betongkonstruktioner samt belysningsinstallationer för konstnärlig gestaltning avseende fem konstverk samt belysningsinstallationer vid fem luftutbytesstationer. Projektet E4 Förbifart Stockholm har den 6 maj 2022 arrangerat en marknadsdag i Stockholm avseende … Visa upphandlingen »
2023-11-09   Projektledare inom väg med placering i Göteborg (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget avser att tillhandahålla en resurskonsult för investering inom vägprojekt i region väst investeringsenhet IVväv3 med stationeringsort i Göteborg. I uppdraget ingår även vid behov att även bistå andra enheter inom investering Väst. Visa upphandlingen »
2023-11-08   Lagerhanterare, fyra (4) konsulter. Konsultstöd för leverans av TGM-material (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket är i behov av fyra (4) stycken konsulter för tillfällig resursförstärkning inom verksamhets-området IL. Rollen är lagerhanterare. Omfattningen för uppdraget är 100% under upp-dragstiden. Visa upphandlingen »
2023-11-08   Operatörer, fem (5) stycken. Konsultstöd för leverans av TGM-material (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket är i behov av fem (5) stycken konsulter för tillfällig resursförstärkning inom verksamhets-området IL. Rollen är operatör. Omfattningen för uppdraget är 100% under uppdragstiden. Visa upphandlingen »
2023-11-08   Projektstöd El Infrateknik för Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län (Trafikverket Myndighet)
I uppdraget ingår att stödja Trafikverkets projektledare med bearbetning av anläggningsdata mm. Grundprincipen är att utförande konsult ska kunna utföra uppdraget utan att besöka anläggningar ute i fält. Beställaren vill främja återväxten av konsulter inom teknikområdet. Leverantör ska därför upprätthålla en organisation för uppdraget bestående av en Ordinarie Projektstödsresurs (OrdProj) samt Biträdande Projektstödsresurs (BitrProj) som ska dela på uppdraget. Visa upphandlingen »
2023-11-07   Utförande av underhållsbeläggning halvvarm i Stockholms (AB) län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av underhållsbeläggning halvvarm i Stockholms (AB) län. Visa upphandlingen »
2023-11-07   Utförande av underhållsbeläggning tank i Uppsala län (C län) (Trafikverket Myndighet)
Utförande av underhållsbeläggning tank i Uppsala län (C län) Visa upphandlingen »
2023-11-06   E1 Utförandeentreprenad mark- och anläggningsarbeten, Projekt Lundbyleden inom Göteborgs stad, Västra Götalands län (Trafikverket Myndighet)
Mark- och anläggningsarbeten gator, ledningar, järnvägsmark och broar, projekt Lundbyleden. Entreprenaden omfattar arbeten som ligger norr om Lundbyleden. Visa upphandlingen »
2023-11-06   E2 Utförandeentreprenad Mark och anläggningsarbeten Lundbyleden, Projekt Lundbyleden inom Göteborgs stad, Västra... (Trafikverket Myndighet)
Anläggningsarbeten för väg, järnvägsmark, broar. Entreprenaden omfattar ombyggnad av Lundbyleden mellan Branting-Ringömotet, samt arbeten med järnvägsmark mellan Lundbyleden och Kville bangård. Visa upphandlingen »
2023-11-06   Upprättande av samhällsekonomiska kalkyler och analyser, samt samlade effektbedömningar inom ramen för Trafikverkets... (Trafikverket Myndighet)
Objektspecifik upphandling avseende Upprättande av samhällsekonomiska kalkyler och analyser, samt samlade effektbedömningar inom ramen för Trafikverkets underlag till ny infrastrukturplan. Visa upphandlingen »
2023-11-06   För utförande av Spänningsomläggning från 11kV till 22kV på hjälpkraftlinjerna” inom Västerås C – Arboga... (Trafikverket Myndighet)
Upphandlingen avser utförande av entreprenad spänningsomläggning 11kV till 22kV. Entreprenadarbetena omfattar bland annat kanalisations- och markarbeten, förberedande arbeten på linjerna tex utbyte av transformatorer m.m. Byggande av stolpställverk i Frövi. Arbeten med hjälpkraftsutmatningar i Frövi och Eskilstunas omformarstationer. Byggande av ny yta för utmatningstransformatorer. Rivning av gamla transformatorer och splitterskydd i betong. Visa upphandlingen »
2023-11-03   Specialist stöd till verksamhet inom underhållsdistrikt nord. Alléer och solitära träd (Trafikverket Myndighet)
1 resurskonsult för specialiststöd till verksamhet inom un-derhållsdistrikt nord. Alléer och solitära träd. Visa upphandlingen »
2023-11-03   Byggledare vägunderhåll Skaraborg (Trafikverket Myndighet)
En byggledare för baskontrakt Distrikt Väst Visa upphandlingen »
2023-11-01   Byggledning Vägmarkering inom Västerbottens län (Trafikverket Myndighet)
Byggledning vägmarkering Västerbottens län. Avser en (1) byggledare ca 600 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid 1+1+1+1 år. Visa upphandlingen »
2023-11-01   Byggledare Installation station Centralen (Trafikverket Myndighet)
Resurskonsult avseende Byggledare Installation E02 Centralen inom program Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-31   Delprojektledare för projekt E10 delen Morjärv-Svarbyn i Norrbottens län (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget som delprojektledare innebär att bistå projektledaren i genomförandet av projektet E10 Morjärv-Svartbyn. Det ingår i delprojektledarens uppgift att se till att projektet genomförs, följs upp och avslutas utifrån beslutad omfattning och inom beslutad tids- och kostnadsram. Visa upphandlingen »
2023-10-30   Projekteringsledare Byggnadsverk till Västlänken etapp Haga (Trafikverket Myndighet)
Konsultuppdrag, resurskonsult Avseende Projekteringsledare Byggnadsverk projekt Haga, program Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-30   Utförandeentreprenad OLE1110 Gerstaberg, Ostlänken (Trafikverket Myndighet)
Anläggnings- och BEST-entreprenad med flertalet broar. Ostlänken ansluter här till befintlig stambana i Gerstaberg utanför Järna med bl.a. en flyoverbro över befintlig stambana samt anläggande av en ca 3 km lång komplett dubbelspårig järnvägsanläggning på bro, i skärning och på bank samt ställverksbyte i Järna. Visa upphandlingen »
2023-10-30   Biltvätt till förarprov (Trafikverket Myndighet)
Biltvätt till förarprovskontoren Uppsala, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Linköping, Norrköping, Göteborg-Syd, Skövde, Örebro, Eskilstuna och Södertälje. Visa upphandlingen »
2023-10-27   Utredning av Vattenskyddsåtgärder, Hultsfred, Kalmar län (Trafikverket Myndighet)
Utredning av vattenskyddsåtgärder på väg 23/24 samt väg 129, Hultsfred, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Visa upphandlingen »
2023-10-27   Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalmar, Kalmar län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalmar, Kalmar län Visa upphandlingen »
2023-10-26   Ramavtal Bergåtgärder (Trafikverket Myndighet)
Upphandlingen avser ett nationellt ramavtal för bergåtgärder. Arbetena handlar främst om arbeten i tunnlar och bergslänter i väg- och järnvägsmilljö. Visa upphandlingen »
2023-10-26   Resurskonsult delprojektledare installation för projekt Haga, program Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Delprojektledare installation för projekt Haga, program Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-26   Konservator inom projekt Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Upphandling Konservator inom projekt Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-25   Basunderhåll väg Hallsberg inom Örebro län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Hallsberg, inom Örebro län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-10-25   Säkerhetsprojekt väg (Trafikverket Myndighet)
Säkerhetsprojekt väg (i fortsättningen kallat projektet) är ett Trafikverksgemensamt projekt som drivs av verksamhetsområde Underhåll i syfte att stärka den anläggningsnära säkerheten i väganläggningen. Visa upphandlingen »
2023-10-25   Basunderhåll väg Värmdö inom Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Värmdö inom Stockholms län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-10-24   Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK (Trafikverket Myndighet)
Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK Visa upphandlingen »
2023-10-24   Tankbeläggning och väglinjemålning BD-län 2024 (Trafikverket Myndighet)
Tankbeläggning och väglinjemålning BD-län 2024 Visa upphandlingen »
2023-10-24   Tankbeläggning och väglinjemålning AC-län 2024 (Trafikverket Myndighet)
Tankbeläggning och väglinjemålning AC-län 2024. Visa upphandlingen »
2023-10-24   Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK (Trafikverket Myndighet)
Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK Visa upphandlingen »
2023-10-23   Biträdande projekteringsledare till Västlänken etapp Haga (Trafikverket Myndighet)
Biträdande projekteringsledare till Västlänken etapp Haga Visa upphandlingen »
2023-10-20   v583 Iggesund-Hudiksvall GCM-väg, Bygghandling (Trafikverket Myndighet)
Åtgärden omfattar framtagande av bygghandling för en belyst gång-, cykel- och mopedväg längs väg 583 mellan Iggesund och Hudiksvall. GCM-vägen ska ansluta till den kommunala GCM-vägen vid korsningen Simbadsvägen/Stora vägen i Iggesund och avslutas vid Idenorsvägen i Hudiksvall. Visa upphandlingen »
2023-10-20   ÖVB Belysning - Sammansatt tekniskt system (Trafikverket Myndighet)
Upphandling av centraler för vägbelysning med tillhörande kommunikationsskåp, inklusive montage av aktiv utrustning för kommunikation som tillhandahålls av Trafikverket. Upphandlingen avser leverans av centraler och skåp för kommunikationsutrustning som tillsammans kommer innebära en helhetslösning av sammansatt tekniskt system för övervakning och styrning av vägbelysning (ÖVB Belysning) enligt Trafikverkets krav. Avtalet innebär att försörja Trafikverket med utrustning för ÖVB belysning. Detta … Visa upphandlingen »
2023-10-20   Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo, inom Skåne län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo, inom Skåne län Visa upphandlingen »