Kolorektalkirurgi

Västra Götalandsregionen

Upphandlingen avser kolorektalkirurgi.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2024-02-12. Upphandlingen offentliggjordes den 2024-01-18.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2024-01-18 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2024-01-18)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Västra Götalandsregionen
Nationellt registreringsnummer: 232100-0131
Postadress: Regionens hus
Postort: Vänersborg
Postnummer: 462 80
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Kathe Mandorff
E-post: kathe.mandorff@vgregion.se 📧
Region: Västra Götalands län 🏙️
URL: http://www.vgregion.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsovacfpw&GoTo=Docs 🌏
URL för deltagande: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsovacfpw&GoTo=Tender 🌏

Objekt

1️⃣
Upphandlingens omfattning
Titel: Kolorektalkirurgi OSN 2023-01964
Produkter/tjänster: Kirurgiska specialisttjänster 📦
Kort beskrivning: Upphandlingen avser kolorektalkirurgi.

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Hälso- och sjukvård samt socialvård 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Beskrivning av upphandlingen: Upphandlingen avser kolorektalkirurgi.
Varaktighet
Startdatum: 2024-04-01 📅
Slutdatum: 2027-03-31 📅

Förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2024-02-12 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️

Kompletterande information
Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/afsovacfpw
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Postort: Göteborg
Land: Sverige 🇸🇪
Källa: OJS 2024/S 016-043732 (2024-01-18)