Hedersbelöning Guldmedaljer

Serviceförvaltningen

Upphandlingen omfattar Guldmedaljer till stadens invånare. Staden uppskattar det till 40-80 medaljer om året inklusive tillbehör. Staden delar en gång per år ut hedersbelöningar till anställda och tidigare anställda som gått i pension under året. Därav varierar antalet kraftigt. Dessutom delar staden även ut guldmedaljer till "förtjänta Stockholmare".

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-12. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-09.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-09 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-09)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Serviceförvaltningen
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Serviceförvaltningen, Stockholms stad Box 7005
Postort: Stockholm
Postnummer: 121 07
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Anders Bjarnhage
Telefon: +46 850811852 📞
E-post: anders.bjarnhage@stockholm.se 📧
Region: Stockholms län 🏙️
URL: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeList.aspx 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=55004 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=55004 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/stockholm/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Hedersbelöning Guldmedaljer KS2023/1043
Produkter/tjänster: Medaljer 📦
Kort beskrivning:
“Upphandlingen omfattar Guldmedaljer till stadens invånare. Staden uppskattar det till 40-80 medaljer om året inklusive tillbehör. Staden delar en gång per...”    Visa mer
Beräknat värde exklusive moms: SEK 5 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Guld 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Medaljer 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Guldsmide 📦
Plats för genomförandet: Stockholms län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Stockholms län
Beskrivning av upphandlingen:
“Upphandlingen omfattar Guldmedaljer till stadens invånare. Staden uppskattar det till 40-80 medaljer om året inklusive tillbehör. Staden delar en gång per...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 5 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-01-01 📅
Slutdatum: 2026-01-01 📅
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Detta avtal kan förnyas
Beskrivning
Beskrivning av förnyelser: Avtalet kan förlängas 1+1 år alltså total avtalstid kan vara 2+1+1.
Information om elektroniska kataloger
Anbuden skall presenteras i form av elektroniska kataloger eller innehålla en elektronisk katalog

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-12 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-05-01 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-13 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 219-688677 (2023-11-09)