Leverantör: Atea Sverige AB

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Atea Sverige AB nämns

2023-10-23   Ramavtal för persondatorer (Umeå universitet)
Umeå universitet inbjuder Ert företag att delta i ramavtalsupphandling av Persondatorer med produktnära tillbehör och tjänster. Upphandlingen omfattar ramavtal för persondatorer, produktnära tillbehör och tjänster. Upphandlingen delas in i två (2) produktområden och omfattar leverantörens hela sortiment inom produktområdet: 1. Enheter baserade på Mac OS/iOS inklusive produktnära tillbehör och tjänster 2. Enheter baserade på MS Windows, Android, m.fl. operativsystem (dock ej Mac OS/iOS) inklusive … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Advania Sverige AB Atea Sverige AB Dustin Sverige AB Foxway AB
2023-09-27   Strategisk Licenspartner (Marks kommun)
Upphandling av en licenspartner medsyfte att skapa en långsiktig avtalsrelation med en licenspartner som kan åta sig att tillsammans med kommunen skapa en effektiv licenshantering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-09-26   IT-kringutrustning (Region Västernorrland)
Region Västernorrland avser upphandla ramavtal gällande förbrukningsmaterial av IT-relaterade produkter, exempelvis bildskärmar, projektorer, datorkomponenter, nätverksprodukter etc. Upphandlingsföremål Upphandlingen avser inköp av kringutrustning till datorer och förbrukningsmaterial till IT-produkter till hela Region Västernorrlands organisation. Anbudet ska omfatta Leverantörens hela sortiment av . Region Västernorrland är fortsättningsvis benämnd Köparen och potentiella avtalsleverantörer är benämnd … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB Dustin Sverige AB
2023-08-23   Mobiltelefoner (Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet)
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet välkomnar leverantörer att lämna anbud i upphandlingen av Mobiltelefoner. Upphandlingen omfattar mobiltelefoner och tillbehör samt tillhörande tjänster. Avropsformen kommer vara kombinerad med förnyad konkurrensutsättning och en särskild fördelningsnyckel för en fördefinierad produktkorg. Upphandlingen avser ramavtal som kan nyttjas av alla statliga myndigheter, ett antal andra upphandlande myndigheter samt regioner och kommuner som lämnat bekräftelse. Sex (6) … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Advania Sverige AB Atea Sverige AB Foxway AB Techstep AB Tele2 Sverige Aktiebolag Telenor Sverige Aktiebolag
2023-08-22   Nätverksprodukter och support (Skellefteå kommun)
Nätverksprodukter Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-08-11   Strategisk licenspartner 2023 (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla en strategisk licens partner Med licenspartner avses en partner som vi kan avropa från, och som kan hantera alla typer av licenser, inom specificerade områden såsom användarlicenser, molntjänster, databaslicenser, serverlicenser, licenser för säker digital kommunikation, digital signering, samt certifikat etc. etc. I dom fall hårdvara och licens är knutna till varandra så skall även detta kunna i avropas gemensamt från licenspartnern Avtalstid: för en period av 24 månader, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-07-28   Skrivare 2023 (Lunds kommun)
Inbjudan Lunds kommun (Beställaren), genom Lunds kommuns upphandlingsenhet, inbjuder intresserade leverantörer att inkomma med anbud avseende upphandling av Ramavtal avseende multifunktionsskrivare (nedan benämnd som MFP) och nätverksskrivare med tillhörande tillbehör och tjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-06-22   Multifunktionsprinter - MFP (Borås kommun)
Borås Stad önskar upphandla multifunktionsprinter med tillhörande serviceavtal. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-06-12   Upphandling av server- och nätverksprodukter (Statens fastighetsverk)
Upphandling av ramavtal för produkter och tjänster för server- och nätverk. För mer information, se bifogade upphandlingsdokument. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-06-09   Skrivare (MFP) (Specialpedagogiska Skolmyndigheten)
Specialpedagogiska skolmyndigheten söker en leverantör som kan försäkra myndigheten en stabil och professionell leverans av skrivare med tillhörande tjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-06-09   Läkemedelsautomat (Västra Götalandsregionen)
Västra Götalandsregionen (VGR) inbjuder er att lämna anbud avseende regionens behov av läkemedelsautomat med tillhörande tjänst för patientens hemmiljö och för egenmonitorering med tillhörande förbrukningsartiklar, tillbehör och reservdelar till befintliga produkter i VGR i enlighet med detta avtal och dess bilagor samt med kommersiella villkor och föreskrifter i det upphandlingsunderlag som legat till grund för upphandlingen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB Evondos
2023-06-02   Läkemedelsrobot (Bjuvs kommun)
Upphandlingen avser läkemedelsrobotar till Bjuvs kommun, Perstorps kommun och Åstorps kommun Inbjudan Bjuvs kommunoch Åstorps kommun inbjuder er att inkomma med anbud enligt nedan. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-06-02   Köp av trådlösa accesspunkter och switchar för ett projekt inom vård, stöd och omsorg (Linköpings kommun)
Köp av trådlösa accesspunkter, switchar samt SFP:er för ett projekt inom Vård, Stöd och Omsorg. För att bygga ut Wifi nätverket inom Vård, Stöd och Omsorg behöver Linköpings kommun komplettera med extra switchar, det vill säga offererade produkter ska komplettera befintlig miljö, därav krävs samma programvara för konfiguration. Projektet syftar till att utöka befintligt trådlöst nätverk i äldreboenden för att uppnå full täckning i boenden inklusive brukarens rum. Installation ska ske med minimal … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-05-26   IT-partner (Arvidsjaurs kommun)
Arvidsjaurs Kommun inbjuder härmed till anbudsgivning i upphandling av en strategisk samarbetspartner, en IT-partner som levererar licenser, produkter och dess tillbehör, tjänster, kompetens och utveckling. Välkomna med ert anbud! Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-05-26   IT-Partneravtal 2022 (Nyköpings kommun)
Kommunerna Nyköping och Oxelösund har omkring 70 000 invånare, 5 700 anställda och 11 000 elever. Mellan kommunerna finns en samverkan, sedan mer än 10 år tillbaka, inom IT-området genom en gemensam servicenämnd, där Nyköping är så kallad värdkommun. Upphandlingen omfattar därför båda kommunerna. Vi avser att hitta en strategisk samarbetspartner som stödjer oss i utvecklingen mot en modern IT-organisation där leveranser mot verksamheterna kan ske både traditionellt i egen regi eller som funktionsleverans … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-05-25   Ramavtal IT-Arbetsplatsprodukter (Statens fastighetsverk)
Upphandlingen omfattar produkter till IT-arbetsplatsen (datorer, bildskärmar, konferensutrustning, surfplattor och tillbehör), konsulttjänster samt service och support, till Kundens enheter i enlighet med förfrågningsunderlaget med bilagor och villkoren i Ramavtalet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-05-22   Ramavtal licensförsörjning (Trafikverket Myndighet)
Syftet är att skriva kontrakt med en licenspartner, d.v.s. en oberoende leverantör som kan bistå med sakkunnighet inom licensområdet samt på uppdrag av Trafikverket köpa in merparten av myndighetens programvaror Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-05-16   Ramavtal licenser (Akademiska Hus Aktiebolag)
Beställaren har behov av att teckna ramavtal med en leverantör av licenser och tillhörande support och underhåll samt, vid behov, produktnära tjänster. Vidare ska rådgivning och sakkunnighet i licensrelaterade ärenden ingå samt uppföljning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-05-15   Datacenter (Jönköpings kommun)
Upphandling av hårdvara samt till viss del mjukvara och konsulter gällande servrar och lagring Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-05-12   Av- och Studioteknik (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget omfattar teknik för mötesrum och teknik för studio med tillhörande tjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-05-12   IT-upphandling (Riksarkivet)
Syftet med upphandlingen är att Kunden ska kunna avropa varor och tjänster på ett enkelt och effektivt sätt, för att därigenom generera tids- och kostnadsbesparingar, samt möjliggöra anskaffningar till fördelaktiga villkor. Målet med upphandlingen är att teckna ramavtal med en (1) leverantör (IT-partner inom IT-infrastruktur). Leverantören ska vara en strategisk samarbetspartner med bred och gedigen kunskap inom IT-området, ha en flexibel och kompetent organisation med kapacitet att leverera mot större … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-05-05   Licensförsörjning (Halmstads kommun)
Halmstads kommun och Region Halland genomför upphandlingen av Licensförsörjning gemensamt. Upphandlingen omfattar såväl förnyelse av befintliga licensavtal som anskaffning av nya licenser samt tjänster förknippade med licensutökning. Vilka tjänster som efterfrågas kommer att variera beroende på avropets typ och omfattning. Leverantören ska på ett flexibelt sätt anpassa tjänsteleveransen utifrån beställarens behov och det enskilda avropets förutsättningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-04-26   Datorer, skärmar, surfplattor samt tillbehör och tillhörande tjänster (Töreboda kommun)
Syftet med upphandlingen är att teckna ramavtal med en Leverantör som kan tillgodose kommunernas fortlöpande behov av produkter och tjänster inom området datorer, surfplattor, bildskärmar, tillbehör och produktnära tjänster. Leverans ska kunna ske successivt under avtalsperioden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-04-24   Dokumenthantering - Skrivare, Enheter, programvaror och tjänster (Arbetsförmedlingen)
Syftet med upphandling är att säkerställa att Arbetsförmedlingen har tillgång till en väl fungerande helhetslösning med skrivare för kopiering och digitalisering (skanning). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-04-05   IT-konsulter Drift (Sveriges Television Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar IT-konsulter för drift inom tre (3) olika anbudsområden. 1. Applikationspaketerare 2. Systemtekniker 3. Nätverkstekniker Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB B3 Consulting Group AB Castra Group AB Ip-Solutions AB Nexer AB Softronic AB
2023-04-04   PC, bildskärmar och tillbehör (Region Sörmland)
Upphandlingen avser Ramavtal av PC, bildskärmar och tillbehör i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten. Det totala värdet av efterfrågade varor/ tjänster under aktuell avtalsperiod inklusive eventuell/a option/-er beräknas uppgå till ca 41 MSEK per år. Uppgifterna baseras på föregående års inköpsvolymer samt en uppskattning av kommande behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-03-27   Licenspartner (Eskilstuna kommun)
Ramavtal för Eskilstuna kommun att köpa in programvarulicenser och konsulttjänster direkt kopplade till licensen. Beskrivning av upphandlingen Upphandling av strategisk licenspartner till Eskilstuna kommun, där licenspartnern levererar programvarulicenser, Programvara som tjänst (Software as a Service) samt tillhörande tjänster inom ramavtalsområdet till Kommunen och till dess IT-miljö. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-03-21   Ramavtal AV-utrustning samt närliggande produkter och tjänster 2023 (Lidingö kommun)
Lidingö stad, stadsledningskontoret, har fått i uppdrag att upphandla ramavtal avseende AV-utrustning samt närliggande produkter och tjänster till Lidingö stad (staden). Lidingö stad är en av Stockholmsregionens kommuner och har drygt 48 000 invånare. Staden innefattar ön Lidingö samt har ett antal kringliggande ögrupper och indelad i 18 stadsdelar där invånarantalet varierar från ett hundratal till drygt 5000. Lidingö stad har ca 2 500 anställda och består av fem förvaltningar: Stadsledningskontoret … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Advania Sverige AB Atea Sverige AB AudicomPendax AB Image Center Sverige AB
2023-03-10   Datorer, bildskärmar, mobiltelefoner, visningsmedia samt tillbehör 2023 (Skellefteå kommun)
Skellefteå kommun upphandlar produkter inom följande produktområden för uttag vid behov av Skellefteå kommun under avtalstiden. Malå kommun deltar på samtliga produktområden. Norsjö kommun deltar på produktområdena 2 (förutom iPhones), 4,5 och 6. Datorer, spelutvecklingsdatorer, bildskärmar, dator och mobiltillbehörAppleprodukterMobiltelefoner och surfplattor, AndroidVisningsmediaHörhjälpmedelKameraövervakning De leverantörer som lämnar anbud på något av ovanstående produktområden 1-4, ska även … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Advania Sverige AB Atea Sverige AB Sonova Nordic AB Techstep AB
2023-02-23   Nätverksprodukter (Umeå universitet)
Nätverksutrusting i form av switchar, routrar, brandväggar, Lastdelare, optik Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-02-23   Ramavtal klienter samt närliggande produkter och tjänster 2023 (Lidingö kommun)
Lidingö stad, stadsledningskontoret, har fått i uppdrag att upphandla ramavtal avseende Klienter samt närliggande produkter och tjänster till Lidingö stad (staden). Lidingö stad är en av Stockholmsregionens kommuner och har drygt 48 000 invånare. Staden innefattar ön Lidingö samt har ett antal kringliggande ögrupper och indelad i 18 stadsdelar där invånarantalet varierar från ett hundratal till drygt 5000. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Advania Sverige AB Atea Sverige AB Foxway AB
2023-02-15   IT-partner (Stockholmsmässan Aktiebolag)
Stockholmsmässan avser att teckna kontrakt med en (1) leverantör för successiva leveranser av servrar, lagring och nätverksprodukter med tillbehör samt tillhörande tjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-02-08   Konsulttjänster avseende säkerhet (Västra Götalandsregionen)
Västra Götalandsregionen upphandlar ramavtal omfattande konsulttjänster inom Riskanalys och Kontinuitetsplanering, Krishantering och förmåga, Totalförsvar, Säkerhetsskydd samt Informationssäkerhet och dataskydd. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: 4C Strategies AB Atea Sverige AB Combitech Aktiebolag Knowit Cybersecurity & Law AB Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Rote Consulting AB Svenska Ledargruppen AB
2023-02-07   Läkemedelsautomater för dosdispenserade läkemedel (Karlstads kommun)
Kommunen avser att upphandla läkemedelsautomater för dosdispensering av läkemedel till brukare i det egna hemmet. Automaten avses för brukare där det finns ett läkemedelsövertag och där kommunens sjuksköterska har tagit över ansvaret för brukarens läkemedelshantering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-02-02   AV-produkter och tjänster (Upphandlingskontoret)
Upphandling av AV-produkter och videokonferenser. hårdvara, programvara och tjänster för mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar samt videokonferenser vilket inkluderar projektorer, bildskärmar, ljudanläggningar och videokonferenstjänster. Även tillhörande konsulttjänster omfattas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-01-24   AV-utrustning och voteringssystem till sessionssalen (Umeå kommun)
Denna upphandling avser ny AV-utrustning samt tillhörande voteringssystem till sessionsalen i Umeå. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-01-16   Strategisk licenspartner (Karlstads kommun)
Upphandlingen avser Strategisk licenspartner för successiva beställningar och leveranser av licenser, underhållsavtal, certifikat samt specialistkompetens inom licensområdena Adobe och Microsoft. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-01-09   Trygghetsskapande teknik - vårdboende och äldreomsorg (Linköpings kommun)
Den nu aktuella upphandlingen av trygghetsskapande teknik avser nästa steg i projektet, Fas 3. Fas 3 innebär upphandling av traditionell larmhantering samt funktioner och tjänster som utan dröjsmål uppmärksammar om en individ är i behov av stöd och hjälp och vid behov eskalera eller hantera behovet av stöd och hjälp. Målet med upphandlingen och den kommande implementeringen är att ge brukare möjlighet att aktivt påkalla hjälp samt att fysiska tillsynsbesök minimeras och att det istället är den … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2022-12-14   Licenspartner (Falkenbergs kommun)
Upphandlingen avser ramavtal med en licenspartner gällande anskaffning, hantering och strategisk planering av Beställarens programvaror. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2022-12-13   Server och lagring (Region Östergötland)
Upphandlingen omfattar inköp av serverhårdvara och lagringslösningar samt tillhörande tjänster och produkter.  Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är för att behovet avser en samarbetspartner inom områdena server och lagring. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2022-12-09   Strategisk IT-partner (Vallentuna kommun)
Vallentuna kommun eftersöker, genom denna upphandling, en strategisk IT-partner inom välfärdstjänster, innovation, licenser m.m. Ytterligare information om upphandlingsföremålet framgår av upphandlingsdokumentet med tillhörande handlingar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2022-11-23   Citrix ADC (Luleå kommun)
Vill ni leverera två stycken nya Citrix ADC (Application Delivery Controllers) till Luleå kommun inklusive licens samt service- och supportavtal för dessa samt för befintliga licenser? Nu genomför Luleå kommuns inköp en upphandling för att tillgodose beställarens, Luleå kommuns och Luleå Miljöresurs AB (Lumire) behov av exempelvis två stycken nya Citrix ADC inklusive licenser, support och möjlighet till konsultresurser inom området. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2022-11-11   SERVER OCH NÄTVERK 2.0 (Täby kommun)
Detta är en upphandling av samarbetspartner som ska tillhandahålla server- och nätutrustning, tillbehör, tillhörande tjänster och konsulttjänster. Upphandlingen omfattar Täby kommuns samtliga verksamheter. Upphandlingens omfattning grundar sig i Täby kommuns behov och behov av flexibilitet. Anbud ska lämnas på avtalsområde A och / eller avtalsområde B. Anbudsområde A/Avtalsområde A avser produkter såsom server och nätutrustning med tillhörande tjänster. Anbudsområde B/Avtalsområde B avser … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB Certezza AB
2022-11-10   IT-partner 2022 (Halmstads Fastighetsaktiebolag)
Halmstads Fastighets AB är i behov av en IT-partner. IT-partnern kommer att vara en viktig del i HFAB:s framtida satsningar inom IT och Digitalisering och syftet med upphandlingen är att finna en partner som kan tillgodose HFAB:s hela behov av bland annat IT-konsulttjänster samt behov av viss hårdvara. Upphandlingen innehåller även en del fasta tjänster som ska kunna avropas om behov uppstår. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2022-11-09   2022 Effektiva utskrifter Region Norrbotten (Region Norrbotten)
Avser skrivare, Safecom-licenser samt förbrukningsmaterial till befintliga och nya skrivare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2022-11-08   IT Konsulttjänster (Tullverket)
Upphandlingen avser IT-konsulttjänster för Tullverket. Tullverket har idag ett ramavtal för IT-konsulttjänster främst till Tullverkets IT-avdelning som är lokaliserad till Luleå. Det befintliga ramavtalet upphör att gälla och denna upphandling avser ett nytt ramavtal för ändamålet. Tullverket har för avsikt att Ramavtal ska gälla i två (2) år med möjlighet till förlängning med ytterligare 1+1 år. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: A Society AB ÅF Digital Solutions AB Agio System och Kompetens i Skandinavien AB Alten Sverige Aktiebolag Arctic Group AB Atea Sverige AB BearingPoint Sweden Kommanditbolag Castra Group AB Centigo AB CGI Sverige AB Chas visual management AB Combitech Aktiebolag Consid AB Cordial AB Cygni Sverige AB Data Ductus AB Easit AB EDGE Associates AB eWork Group AB Experis AB Forefront Accelerate AB Frontit AB Frontwalker Sundsvall AB Hellman Dynamic AB Hiq International AB Implement Consulting Group Malmö AB Ip-Solutions AB IT Consulting Network Nordic AB Knowit Norrland Aktiebolag Kvadrat Sundsvall AB Magello Group AB Neava Technologies AB Netcompany A/S Nexer AB Novatrox Consulting AB Omegapoint Stockholm AB One Group Luleå AB Orange Cyberdefense Sweden AB Prevas Aktiebolag QCG Sweden AB Quality Sourcing Sverige AB Skylite Aktiebolag Softronic AB Sogeti Sverige AB Solita AB SOPRA STERIA SWEDEN AB Stakater AB Sweco Sverige AB SysPartner Consulting AB Telia Cygate AB Tromb AB twoday AB Unibase AB Viati Konsult AB XLENT Luleå AB
2022-11-07   Multifunktionprinters, MFP (Ale kommun)
Ale kommun upphandlar multifunktionsskrivare med tillbehör, tjänster och fullserviceavtal. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB