Upphandlingar: Jönköpings kommun

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Jönköpings kommun

2023-10-23   Livsmedel mejeri (Jönköpings kommun)
Upphandling av mejeriprodukter Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende mejeriprodukter till framförallt förskolor, skolor och äldreomsorg inom Jönköpings kommun. Jönköpings kommun har avtal med en distributör som utför samtliga leveranser av livsmedel mellan distributörens distributionscentral i Jönköping och Jönköping kommuns enheter. Det innebär att antagen anbudsgivare enbart leverera till en leveransadress. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Plantskoleväxter (Jönköpings kommun)
Upphandlingen avser plantskoleväxter såsom träd/fruktträd, barrväxter, buskar/bärbuskar, häckplantor, perenner/gräs och övrigt. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende plantskoleväxter såsom träd/fruktträd, barrväxter, buskar/bärbuskar, häckplantor, perenner/gräs och övrigt. Omfattning Upphandlingen avser ett heltäckande sortiment av växtmaterial, buskar och träd. Exempel på produkter som efterfrågas framgår av bifogad pris- och produktspecifikation. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Fönsterputsning och städning av höga höjder (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommuns Tekniska kontor ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastighetsbestånd där avdelning Städ och konferens har det operativa ansvaret för stora delar av kommunens städning och där fönsterputsning och städning av höga höjder ingår som en extern entreprenad. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Färg (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun handlar upp leverantör för tillförsel av färg, tapet och tillhörande utrustning. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende färg, tapeter och tillbehör. Omfattning Upphandlingen avser Jönköpings kommuns löpande behov av färg, tapeter, penslar och tillhörande verktyg. Målsättningen med avtalet är att Beställare ska bli en helhetskund på avtalsområdet och uppnå de allra bästa villkoren i alla sammanhang. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Flügger Sweden AB
2023-10-11   El-, tele- och hissprojektering till nya Rosenlundsbadet (Jönköpings kommun)
Uppdraget avser el-, tele- och hissprojektering för utförandeentreprenad av nybyggnation av simhall/badhus. Uppdraget omfattar projektering i skedena programskede, systemhandlingsskede, detaljprojekterings-/bygghandlingsskede och relationshandlingsskede och innebär leveranser av handlingar i samtliga av dessa skeden. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Konstruktör till nya Rosenlundsbadet (Jönköpings kommun)
Uppdraget avser konstruktionsprojektering för utförandeentreprenad av nybyggnation av simhall/badhus. Uppdraget omfattar projektering i skedena programskede, systemhandlingsskede, detaljprojekterings-/bygghandlingsskede och relationshandlingsskede och innebär leveranser av handlingar i samtliga av dessa skeden. Visa upphandlingen »
2023-10-11   VVS-konsult till nya Rosenlundsbadet (Jönköpings kommun)
Uppdraget avser VVS-projektering för utförandeentreprenad av nybyggnation av simhall/badhus. Uppdraget omfattar projektering i skedena programskede, systemhandlingsskede, detaljprojekterings-/bygghandlingsskede och relationshandlingsskede och innebär leveranser av handlingar i samtliga av dessa skeden. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Brandskyddskonsult till nya Rosenlundsbadet (Jönköpings kommun)
Uppdraget avser brandskyddsprojektering för utförandeentreprenad av nybyggnation av simhall/badhus. Uppdraget omfattar projektering i skedena programskede, systemhandlingsskede, detaljprojekterings-/bygghandlingsskede och relationshandlingsskede och innebär leveranser av handlingar i samtliga av dessa skeden. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Livsmedel grönsaker, frukt, potatis, ägg och äpplen (Jönköpings kommun)
Upphandling av färsk frukt och grönsaker, potatis, ägg och äpplen Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende grönsaker, frukt, potatis, ägg och äpplen till storköksverksamheter som har behov av regelbundna leveranser inom skolor, förskolor och äldreomsorg i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun har tecknat avtal med en distributör som ska utföra samtliga leveranser av livsmedel mellan distributörens distributionscentral i Jönköping och Jönköping … Visa upphandlingen »
2023-09-28   Laboratorietjänster (Jönköpings kommun)
Ramavtal för laboratorietjänster innefattande mikrobiologiska- och kemiska analyser av dricks- och avloppsvatten, deponier, recipientvatten, slam, badvatten och livsmedel m.m. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende laboratorietjänster. Omfattning Tjänsten avser laboratorietjänster innefattande leverans av det samlade behovet av mikrobiologiska- och kemiska analyser av livsmedel, dricks - och avloppsvatten, deponier, recipientvatten, slam, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eurofins Water Testing Sweden AB
2023-09-25   Bemanningspersonal sjuksköterskor (Jönköpings kommun)
Avsikten är att avropa sjuksköterskor för de tillfällen då ordinarie personal inte räcker till, främst under sommarmånaderna. Arbetstiden omfattar både, dag, kväll, natt och helg. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende bemanningspersonal i form av sjuksköterskor. Omfattning Avsikten är att avropa sjuksköterskor för de tillfällen då ordinarie personal inte räcker till, hvudsakligen under sommarmånaderna. Arbetstiden omfattar både, dag, kväll, … Visa upphandlingen »
2023-09-07   Konsulter för webbpubliceringsverktyget Sitevision (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende konsulttjänster i webbproduktion för kommunens externa webbplatser och intranät, för kontinuerligt avrop under hela avtalsperioden. Uppdragen är av både löpande karaktär och av utvecklingskaraktär och kan komma att handla om felsökning och teknisk support, mallutveckling och grafisk design, interaktionsdesign, systemintegrationer i produkten samt stödja beställaren i olika teknikval vid strategisk webbutveckling Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Consid AB
2023-09-06   Ölmstadskolan - nybyggnation (Jönköpings kommun)
Objektet avser nybyggnation av en F-6 skola avsedd för 225 elever, en förskola med 6 avdelninga och en sporthall. Markanläggning för verksamheten samt GC-passager på förbipasserande Bunnvägen. Total bruttoarea ca 6000 m2 Arbetsområde totalt ca 26 000 m2 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Wästbygg Entreprenad AB
2023-09-04   Hämtning och destruktion av sekretesshandlingar (Jönköpings kommun)
Löpande hämtningar av sekretesshandlingar från kommunens verksamheter för destruktion/strimling. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende Hämtning och destruktion av sekretesshandlingar. Omfattning Tjänsten avser hämtning av sekretessdokument för destruktion från kommunens olika verksamheter efter löpande avrop. Idag omfattar uppdraget ca 95 leveransadresser och 120 kärl. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PreZero Recycling AB
2023-08-30   Undersökning, drift och underhåll av VA-ledningar (Jönköpings kommun)
AFA.22 Objektets läge Jönköpings kommun Visa upphandlingen »
2023-08-29   Luftfilter inom fastigheter (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun handlar upp leverantör för luftfilter till byggnader. Inledning Jönköpings kommun och övriga deltagande myndigheter/bolag (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende luftfilter och filtertillbehör för ventilationsanläggningar i fastigheter. Omfattning Upphandlingen omfattar köp av luftfilter och filtertillbehör för ventilationsanläggningar i fastigheter för löpande behov samt teknisk support, rådgivning och utbildning inom området. Visa upphandlingen »
2023-08-28   Lastväxlare till Räddningstjänsten (Jönköpings kommun)
Räddningstjänsten i Jönköping upphandlar 2 st lastväxlare med leverans under 2024 och 2025. Inledning Räddningstjänsten i Jönköping (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende två lastväxlare. Omfattning Räddningstjänsten i Jönköping upphandlar två (2) st lastväxlare. Önskad leveranstid för Lastväxlare 1 är 2024. Önskad leveranstid för Lastväxlare 2 är under 2025. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Floby Rescue AB
2023-08-24   Rekryteringssystem (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder ansökande (Leverantör) att ansöka om att delta i upphandling avseende rekryteringssystem inklusive digital referenstagning och kandidatupplevelse. Syftet är att Jönköpings kommun ska ha ett digitalt stöd som effektivt stödjer hela rekryteringsprocessen. Systemet ska följa Malin Lindelöws kompetensbaserade rekryteringstrategi. Visa upphandlingen »
2023-08-21   Arbetskläder för personal inom omsorgen (Jönköpings kommun)
Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende arbetskläder för personal inom omsorgen. Omfattning Löpande beställning samt utprovning av arbetskläder. Artiklarnas kvalitet och utförande ska anpassas för nämnda yrkeskategori beträffande rörelsevidd, bekvämlighet och slitstyrka. Arbetskläder ska erbjudas i modeller anpassade för både kvinnor och män. Antalet anställda som ska erhålla arbetskläder är ca. 3000 st. Avtalet avser inte skydds- och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: HejMar AB
2023-08-08   Verkstadstjänster för Fordon (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun handlar upp leverantör för verkstadstjänster inom kategorin, fordon. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende verkstadstjänster för fordon. Omfattning Beställaren handlar upp leverantör för löpande verkstadstjänster av såväl lätta som tunga fordon. Beställaren har ca. 1 000 st lätta fordon, som till huvudsak består av personbilar och lätta lastbilar av märkena VW, Seat, Peugeot, Renault, Nissan och Ford.Beställaren har ca. 100 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Autoexperten i Sverige AB MaskinParken Sverige AB Motortrim Bilservice i Jönköping AB Persson & Andersson Bilservice Aktiebolag Skeppsbrons Jönköping AB
2023-07-11   Strandparken dagvattenledning (Jönköpings kommun)
Objektet avser utbyggnad av nytt dagvattensystem i Rosenlund och ombyggnation av gång- och cykelbanor Visa upphandlingen »
2023-06-29   Revisionstjänster (Jönköpings kommun)
Förvaltnings- och bolagsrevision för kommunrevisionen, Rådhus AB och dess dotterbolag. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende revisionstjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ernst & Young Aktiebolag Kpmg AB
2023-06-27   Medarbetarundersökning i form av pulsmätningar (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder ansökande (Leverantör) att ansöka om att delta i upphandling avseende medarbetarundersökning i form av pulsmätningar. Visa upphandlingen »
2023-06-26   Specialresor med taxi och minibuss för förskolan och anpassad grund- och gymnasieskola (Jönköpings kommun)
Uppdraget är att planera och transportera elever i förskoleklass och förskola samt grundskola och anpassad grund- och gymnasieskola med taxi och minibussar inom Jönköpings kommun. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende Specialresor med taxi för förskolan samt anpassad grund- och gymnasieskolan. Omfattning Uppdraget är att planera och transportera elever i förskolan samt anpassad grund- och gymnasieskola med taxi för Jönköpings … Visa upphandlingen »
2023-06-16   Bemanningspersonal socionomer för barn och unga (Jönköpings kommun)
Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende bemanning av socionomer inom myndighetsutövning för målgruppen barn och unga. Omfattning Uppdraget avser löpande uppdrag för socionomer som hyrs för arbete med myndighetsutövning för målgruppen barn och unga inom Jönköpings kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Alpha Sow consulting AB Cura Nord bemanning & rekrytering AB Dedicare Sverige AB LMO socionomkonsult AB RentalCare Sverige AB Socionomkraft AB Svensk Vårdsupport Socionom AB
2023-05-26   Entreprenadmaskiner med förare (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun handlar upp inhyrning av bemannade entreprenadmaskiner (grävmaskiner, lastmaskiner, mm). Inledning Jönköpings kommun inbjuder till anbudsgivning avseende ramavtal för löpande inhyrning av bemannade entreprenadmaskiner då Beställaren inte själv utför arbetet. Omfattning Inhyrning av bemannade entreprenadmaskiner med tillhörande utrustning omfattande maskintyper enligt Prisfilen. Aktuell inhyrning avser timinhyrning under kortare såväl som längre tid. Tjänster av entreprenadtyp är … Visa upphandlingen »
2023-05-25   VVS-projektering (Jönköpings kommun)
Upphandlingen avser VVS-projektering inkl. Styr & Övervakning (SÖE) samt projektering av sprinkler och kylanläggningar. AUA. 21 Översiktlig information om objektet Jönköpings kommun, bolag och övriga deltagande myndigheter (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument avseende VVS-projektering i Jönköpings kommun Planerad avtalsstart är 2023-12-01. AUA. 22 Objektets läge Jönköpings kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bengt Dahlgren Skövde AB Norconsult Sverige AB WSP Sverige AB
2023-05-15   Datacenter (Jönköpings kommun)
Upphandling av hårdvara samt till viss del mjukvara och konsulter gällande servrar och lagring Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2023-05-12   Landskapsarkitektur för fastighetsmark (Jönköpings kommun)
Inledning Beställaren inbjuder leverantörer att inkomma med anbudsansökan i upphandling avseende Landskapsarkitektur för fastighetsmark med referensnummer 23/81 enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. Upphandlingen kommer att ske i två steg. I första steget (som det här dokumentet avser) ansöker leverantörer om att delta i upphandlingen genom att lämna in en ansökan som innehåller kvalificeringskrav. I det andra steget bjuds ett antal leverantörer in till att lämna anbud i … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Billingham & Flygare AB Pontarius AB Topia Landskapsarkitekter AB
2023-05-12   Slättenskolan tillbyggnad idrottshall, matsal och storkök (Jönköpings kommun)
Slättenskolan tillbyggnad idrottshall, matsal och storkök Visa upphandlingen »
2023-05-12   Markprojektering för fastighetsmark (Jönköpings kommun)
Beställaren inbjuder leverantörer att inkomma med anbudsansökan i upphandling avseende Markprojektering för fastighetsmark med referensnummer 23/82 enligt nedanstående instruktioner och I första steget (som det här dokumentet avser) ansöker leverantörer om att delta i upphandlingen genom att lämna in en ansökan som innehåller kvalificeringskrav. I det andra steget bjuds ett antal leverantörer in till att lämna anbud i upphandlingen. Det andra steget innehåller förfrågningsunderlag med administrativa … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ciscon AB MEXL. AB Pontarius AB
2023-05-09   Lastbil (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun, Teknisk service, handlar en lastbil med kran och lastväxlare till egen verksamhet. Inledning Jönköpings Kommun Tekniska Kontoret, Teknisk Service avser att köpa in 1 st lastbil med kran och lastväxlare. Anbud ska lämnas på komplett bil enligt kravspecifikation. Den ska vara funktionell och trafikduglig. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Finnvedens Lastvagnar AB
2023-05-08   Systemintegratör av Desigo CC (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun upphandlar ett ramavtal som avser systemintegrationstjänster av Designo.CC. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende systemintegration i Desigo.CC. Upphandlingen syftar till att ge Beställaren möjlighet att avropa arbeten i Beställarens driftmiljö. Omfattning Upphandlingen omfattar ramavtal på 4 år för senare avrop för utförande av total systemintegration i Desigo CC. Leverantören ska erbjuda minst fyra systemintegratörer och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag
2023-05-08   Textilslöjdsmateriel (Jönköpings kommun)
Avtalet är främst till för Jönköpings kommuns syslöjdlärare men även andra verksamheter som har ett behov kan vara aktuella. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende textilslöjdsmateriel. Omfattning Upphandlingen avser inköp av ett brett sortiment av produkter som täcker behovet för att kunna driva bra textilslöjdsundervisning för Jönköpings kommuns skolor men även andra verksamheter såsom äldreboende och olika gruppboende. Detta innebär att … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Textilhuset Swelogent Handelsbolag
2023-05-04   Fastighetskonsulter (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun avser att teckna ramavtal med konsulter gällande Drift och underhåll samt Administration och fastighetsförvaltning till kommunens lokaler. AUA. 21 Översiktlig information om objektet Jönköpings kommun, bolag och övriga deltagande myndigheter (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende Fastighetskonsulter i Jönköpings kommun. Planerad avtalsstart är 2023-08-01. AUA. 22 Objektets läge Jönköpings kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Niras Sweden AB
2023-04-28   Specialresor med mindre bussar och handikappfordon (Jönköpings kommun)
Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende transporter av elever inom förskoleklass och grundskola samt anpassad grund-, och gymnasieskola med mindre bussar eller specialfordon. Visa upphandlingen »
2023-04-28   Specialresor med taxi och minibuss för förskolan och anpassad grund- och gymnasieskola (Jönköpings kommun)
Uppdraget är att planera och transportera elever i förskoleklass och förskola samt grundskola och anpassad grund- och gymnasieskola med taxi och minibussar inom Jönköpings kommun. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende Specialresor med taxi för förskolan samt anpassad grund- och gymnasieskolan. Omfattning Uppdraget är att planera och transportera elever i förskolan samt anpassad grund- och gymnasieskola med taxi för Jönköpings … Visa upphandlingen »
2023-04-24   Kontorsmaterial, skolmaterial samt ergonomiprodukter (Jönköpings kommun)
Inköp av kontorsmaterial, skolmaterial samt ergonomiprodukter Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende kontorsmaterial, skolmaterial, ergonomiprodukter och papper på pall. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kontorsspecial Förbrukning Småland AB Lyreco Sverige AB
2023-04-24   Arkitekter (Jönköpings kommun)
Ramavtal avseende arkitekter för ny-, om- och tillbyggnad. Uppdragen kommer i huvudsak gälla projekt med lokaler inom gruppboende, äldreboende, skola, förskola, kultur- och fritidsanläggningar och andra typer av offentliga lokaler. Uppdragen kan omfatta nyproduktion, tillbyggnation, ombyggnation, bostäder och trygghetsboenden. Inledning Jönköpings kommun, deltagande bolag och myndigheter (Beställaren) inbjuder ansökande (Leverantör) att ansöka om att delta i upphandling avseende ramavtal för … Visa upphandlingen »
2023-04-21   Däck och tillhörande tjänster (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun gör en ramavtalsupphandling för behovet av däck och servicearbeten kring området. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende däck, tillhörande service och kringutrustning. Uppskattat värde och takvolym Avtalets uppskattade värde för Jönköpings kommun exklusive bolag under hela avtalstiden inkl. ev. förlängningsklausuler uppgår till 9500000. Avtalets takvolym är 1,25 x uppskattat värde. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Däckia AB Euromaster Aktiebolag Vianor AB
2023-04-21   Slamsugarbil (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun, Teknisk service, handlar en lastbil med slamsug till egen verksamhet. Inledning Jönköpings Kommun Tekniska Kontoret, Teknisk Service avser att köpa in 1 st Slamsugarbil för tömning av i huvudsak rännstenbrunnar sommartid samt slamsugning vintertid. Chassiet skall vara anpassat för körning i lättare terräng (svensk landsbygd) samt att hela fordonet inklusive byggnation skall vara anpassat för nordiskt klimat och användas även vintertid. Anbud ska lämnas på komplett bil enligt … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Finnvedens Lastvagnar AB
2023-04-18   Digital lärplattform - förskola 2 (Jönköpings kommun)
Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder ansökande (Leverantör) att ansöka om att delta i upphandling avseende digital lärplattform för förskolans verksamheter. Syfte Syftet med upphandlingen är att införskaffa en digital lärplattform i ett sammanhållet användargränssnitt för förskolans verksamheter. Målet är att underlätta administrativa kärnprocesser så att utrymme för pedagogiskt arbete frigörs. Visa upphandlingen »
2023-04-06   Släck-/Räddningsbilar till Räddningstjänsten (Jönköpings kommun)
Räddningstjänsten för Jönköping, Vaggeryd, Habo och Tranås kommun avser att anskaffa 5 st Släck-/räddningsbilar. Inledning Jönköpings, Vaggeryds, Habos och Tranås kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende sammanlagt 5 st Släck-räddningsbilar till Räddningstjänsten i respektive kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Floby Rescue AB
2023-03-30   Gardiner och sömnad (Jönköpings kommun)
Gardiner, här ingår även sömnad, gardinstänger med tillbehör samt montage. Avrop kan innebära alltifrån enstaka gardiner till hela byggnader. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende gardiner med tillbehör. Omfattning Upphandlingen omfattar gardiner inklusive sömnad, gardinstänger med tillbehör samt montage. Även sömnad av andra typer av textilprodukter kan förekomma. Avrop kan innebära alltifrån enstaka gardinlängder till gardiner för hela … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Primetex AB Tyghuset i Taberg AB
2023-03-28   Dumper (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun handlar upp en ny dumper. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende dumper. Omfattning Jönköpings kommun handlar upp en ny dumper. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2023-03-27   Fastighetskonsulter inom CAD och BIM (Jönköpings kommun)
Upphandlingen avser fastighetskonsulter gällande förvaltningsinformation inom CAD och BIM. AUA. 21 Översiktlig information om objektet Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende Fastighetskonsulter inom CAD och BIM i Jönköpings kommun. Planerad avtalsstart är 2023-06-01. AUA. 22 Objektets läge Jönköpings kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Informationsbyggarna
2023-03-16   Pensionsadministration och försäkring (Jönköpings kommun)
Upphandling av pensionsadministration och försäkring till Jönköpings kommun och dess bolag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2023-03-15   Drift och underhåll av spåranläggning (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun handlar upp drift och underhåll av spåranläggningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Infranord AB
2023-03-10   Taklyftar (Jönköpings kommun)
Ramavtalet avser taklyftar, skenor, tillhörande delar samt kompletta installationer. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende taklyftar med tillbehör. Omfattning Beställaren inbjuder till att lämna anbud kring taklyftar. Beställaren har de senaste 20 åren utrustat och upphandlat ett stort antal taklyftar, främst inom socialförvaltning, där de flesta boendelägenheterna har takskena och lyftmotor, fördelade på ca 1800 skenor och ca 800 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Etac Sverige AB
2023-03-10   Landskapsarkitektur (Jönköpings kommun)
Upphandlingen avser ramavtal av konsulter för landskapsarkitektur. AUA. 21 Översiktlig information om objektet Jönköpings kommun och övriga deltagande myndigheter (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument avseende konsulter för landskapsarkitektur inom Jönköping och Habo kommun. Planerad avtalsstart är 2023-06-01. AUA. 22 Objektets läge Jönköping och Habo kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kragh & Berglund Landskapsarkitekter AB Pontarius AB Sydväst Arkitektur & Landskap AB