Upphandlingar: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd i Sverige

2023-11-17   Upphandling av webbaserade juridiska tjänster (Serviceförvaltningen)
Staden har identifierat ett behov av webbaserade juridiska tjänster och det finns sen tidigare inget gemensamt avtal inom detta område. Ett nytt avtal inom området behöver därmed upphandlas. Syftet med upphandlingen är att samordna stadens inköp. I och med att det är en stor variation på stadens olika behov krävs det ett avtal som möjliggör för en stor bredd av tjänsten samt flexibilitet för beställaren att kunna ev. avropa från mer än en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
2023-11-13   Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik (Trafikverket Myndighet)
Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik Option 2 + 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-10   IT Consultancy Tender (Vattenfall AB)
RFI IT Consultancy Visa upphandlingen »
2023-10-30   Head End System - Vattenfall Heat Sweden (Vattenfall AB)
This tender relates to the commissioning of a Head End System (HES) within Vattenfall BA Heat within Sweden. Vattenfall Heat Sweden has more than 17.000 district heating and district cooling metering points in Sweden. All metering points communicate point-2-point over mobile communication network to be able to send meter data to Vattenfall. Vattenfall Heat Sweden need a HES (Head End System) to be able to collect the meter data from all metering points. Tender package describes the requirement that needs … Visa upphandlingen »
2023-10-23   E-arkiv (Stenungsunds kommun)
E-arkiv till Stenungsund och Tjörns Kommun Visa upphandlingen »
2023-10-23   Upphandling av ruttoptimering till Region Skånes fordon (Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning)
Detta är en upphandling av ett kart- och ruttoptimeringssystem som i första hand kan integreras med den digitala IBM-plattformen Maximo där arbetsorders idag registreras och/eller mot andra uppdragsaviseringskällor (t.ex. interna beställningssystem, externa leverantörers order-/leveranssystem). Kart- och ruttoptimeringssystem ska ta emot dessa uppdragsaviseringar och sen ge stöd till dynamisk planering, omplanering och ruttoptimering av transporter samt transportledning. Visa upphandlingen »
2023-10-23   IT-stöd för publicering av handlingar till förtroendevalda samt förtroendemannaregister (Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning)
Upphandling avser ett digitalt stöd för att förse förtroendevalda i samtliga politiska organ i Region Skåne med handlingar till politiska sammanträden och eventuella förmöten. Region Skåne vill också upphandla ett förtroendemannaregister; ett digitalt stöd för att på ett strukturerat sätt kunna upprätthålla en förteckning över samtliga förtroendevalda i Region Skåne, nu och historiskt. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Marknadsövervakningssystem (Finansinspektionen)
Upphandlingen omfattar ett marknadsövervakningssystem. FI behöver effektivisera och förbättra övervakningen av handeln på de svenska marknadsplatserna Nasdaq, NGM samt Spotlight Stock Market. Ett nytt marknadsövervakningssystem med fullständig information om orderläggningen och handeln kommer ge FI större möjligheter att verka självständigt och effektivt i arbetet med att motverka marknadsmissbruk. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Upphandling av mediabevakningstjänster (Finansinspektionen)
Avsikten med avtalet är att samordna FI:s behov av mediebevakning av dagspress, tidskrifter, radio, tv och webbaserade källor i svensk media och webbaserade källor i internationell media. Bevakningen ska göras av det som skrivs om FI men även andra sökningar görs gällande t.ex. bransch, politik och myndighetens verksamhetsområden. Syftet med upphandlingen FI har ett stort genomslag i media och behöver kunna göra en snabb och kvalitativ uppföljning av detta och det är anledningen till att vi upphandlar … Visa upphandlingen »
2023-10-20   IT-stöd för hantering och underhåll av fordonsresurser (Lunds kommun)
IT-stödet ska på ett enkelt och överskådligt sätt hantera delar i verksamheten såsom administration, inköp, kostnadsfördelning, skadehantering, verkstadsbokningar, schemaläggning, körjournaler, bokning av fordonspooler, statistik. Denna upphandling kommer att ligga till grund för ett avtal med en (1) leverantör. Avtalet kommer att ha en första avtalstid om fyra (4) år. Beställaren har därefter rätt att, på i övrigt oförändrade villkor, förlänga avtalet i ytterligare fyra (4) år, med två (2) års … Visa upphandlingen »
2023-10-20   Kontaktcenter- och ärendehanteringssystem (Mölndals stad)
Upphandlingen omfattar ett ärendehanteringssystem med integrerad telefonlösning ett så kallat kontaktcentersystem som ska innehålla funktioner för ett kommunalt kontaktcenter. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Mediebevaknings- och medieanalystjänster (Region Örebro län)
Denna upphandling avser mediebevaknings- och medieanalystjänster till Region Örebro län. Leverantören ska tillhandahålla mediebevakning inom områdena traditionella medier, webbmedier/nyhetsbyråer och sociala medier i en sammanhållen applikation, samt analysverktyg. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Produktionsplanering (Trafikverket Myndighet)
Produktionsplanering inom två projekt: Mötesplats Nacka respektive E4/E20 Hallunda- Fittja. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Strategisk webpartner (MKB Fastighets Aktiebolag)
Upphandling av strategisk webpartner till MKB Fastighets AB. Visa upphandlingen »
2023-10-20   IT-system för utbildningsadministration (Region Örebro län)
Denna upphandling avser ett IT-system för utbildningsadministration. Målet med upphandlingen är att Regionen ska ha en utbildningsportal för att kunna skapa, administrera, organisera, distribuera och följa upp olika typer av kurser. Systemet ska ge ökad delaktighet och tillgänglighet för Regionens medarbetare och externa målgrupper.  Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Grade AB
2023-10-19   IT-lösning för lager- & logistikflöden till hjälpmedelsverksamhet för medicintekniska produkter (Uppsala kommun)
IT-lösning för medicintekniska produkter som ska användas av hjälpmedelsverksamheten i Uppsala län och som omfattar bland annat lagerhantering, orderhantering och varudistribution samt arbetsflöden inom dessa områden. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Systemutvecklare inom oceanografi och meteorologi (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut)
SMHI söker en (1) konsult med kompetens i systemutveckling och med erfarenhet av internationellt samarbete.Konsulten ska ha erfarenhet inom systemutveckling och vara väl insatt i datainsamling av stora griddade datamängder i internationella projekt. Konsulten ska ha god kompetens i gränslandet mellan systemutveckling och modellutveckling och ha förståelse för dessa båda världar. Kortfattad beskrivning av efterfrågad tjänst SMHI söker en (1) konsult med kompetens i systemutveckling och med erfarenhet av … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hartman Simulators AB
2023-10-19   IT-stöd för mobilitetsdata (Visit Skåne AB)
Vist Skåne genomför upphandling av en tjänst för mobilitetsdata som används inom turistnäring. Visa upphandlingen »
2023-10-18   E-arkiv (Västerås stad)
Upphandlingen avser leverans av ett e-arkiv med tillhörande tjänster. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Systemlösning för BIM (Västerås stad)
Upphandlingen avser en lösning för hantering av information om den byggda miljön i form av dokument, objektmodeller och objektinformation i såväl projekt- som i förvaltningsskedet. Däremot omfattas inte lösningen ett projektverktyg. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Brandväggsfunktion (Örebrobostäder Aktiebolag)
Avtalet omfattar brandväggar med tillhörande tjänster Visa upphandlingen »
2023-10-17   Konsultstöd inkl. licensförsörjning Qlik Sense (Landskrona kommun)
Upphandlingen avser konsultstöd inklusive licensförsörjning för beslutsstödsystemet Qlik Sense. Qlear MyInsight (dashboard) eller likvärdigt ska också kunna tillhandahållas. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Upphandling av verksamhetssystem för individ- och familjeomsorg (Arboga kommun)
Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar enbart för översiktlig orientering. Upphandlingen omfattar verksamhetsstödjande IT-tjänster för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen. Tjänsteleveransen omfattar driftsättning, integrationstjänster, verksamhetsinförande, drift, incidenthantering och utveckling samt utbildning av beställarnas personal. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Nätverk- och brandväggsutrustning med tillhörande tjänster (Sundbybergs kommun)
Upphandling avseende nätverk - och brandväggsutrustning men kringhörande tjänster. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Verksamhetssystem till utbildningsförvaltningen (Olofströms kommun)
Upphandlingen avser ett verksamhetssystem till utbildningsförvaltningen. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Upphandling av IT-stöd för projektstyrning (Statens fastighetsverk)
Upphandlingen omfattar ett IT-stöd för Projektstyrning, Portfölj och Portal (IT-stödet) enligt upphandlingsdokumenten, där Leverantören ska tillhandahålla erforderliga licenser och ta ett helhetsansvar för nödvändiga åtgärder för utveckling och anpassning, samt service, support och underhåll. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Projectcompanion
2023-10-16   Fastighetssystem (lokalbolag) (VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning Aktiebolag)
System:System som används idag i Vöfab Flera fastighetssytem, två olika Incit Xpand och ett Momentum Lime field Raindance Mestro och Momentum Energi Integrationer:Inga integrationer finns Figur: Systemkarta Vöfab Visa upphandlingen »
2023-10-16   DR-lösning (disaster and recovery) 2023 (Karlstads universitet)
Upphandling av DR (Disaster and Recovery) lösning till Karlstads universitet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Proact IT Sweden AB
2023-10-13   Mathematical Modelling and Economic Evaluation (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Scientific Methods and Standards (SMS))
The scope of this call is: • to conduct analyses of infectious diseases and related special health issues; • to develop programming code (primarily in R) to interpret data on infectious diseases and other important input data (such as social contact mixing) to inform mathematical models for infectious diseases that fall within the mandate of ECDC; • to prepare scientific outputs for dissemination such as peer-reviewed journal papers and abstracts for presentation at conferences of applied epidemiology. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Tjänsteleverantör Hexagon EAM (Göteborg Energi Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar Ramavtal avseende leverans av Tjänsteleverantör EAM till GE-koncernen. Göteborg Energi avser att upphandla konsulttjänster för utförande av ett antal tjänster kopplade till EAM. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Rental of Equipment and analysis of long-term ECGs in a population study (Lunds universitet)
This procurement includes. 1 to provide the necessary equipment (hardware) for the ECG-registrations 2 to provide individual reports from on-line analysis of individuals ECGs with alarms for potential incidental findings. 3 to provide a research database with a) raw ECGs from all individuals registrations and b) a research database including all ECG reports. Visa upphandlingen »
2023-10-13   verktygsstöd för projekt, objekt-och portföljstyrning (Huddinge kommun)
Upphandlingssektionen i Huddinge kommun planerar en upphandling av ett nytt verktygsstöd för projekt-, objekt och portföljstyrning Visa upphandlingen »
2023-10-13   Resurskonsult Specialist slussteknik och dammsäkring projekt Slussar Trollhätte kanal (Trafikverket Myndighet)
Specialist slussteknik och dammsäkring till projekt Slussar i Trollhätte kanal. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Elevadministrativt register 2024 (Östersunds kommun)
Östersund kommun upphandlar elevregister. Upphandlingen omfattar ett elevregister som molntjänst för att hantera information på två anbudsområden: 1. Skola med förskola, anpassad grundskola, grundskola, fritidshem 2. Komvux och Komvux som anpassad utbildning Visa upphandlingen »
2023-10-13   Systemstöd för förteckning av personuppgiftsbehandlingar (Luleå kommun)
Upphandlingen avser Luleå kommun koncerns behov av systemstöd för förteckning av personuppgiftsbehandlingar. Visa upphandlingen »
2023-10-13   e-ID (Haninge kommun)
Omfattning Initialt omfattar tjänsten funktionalitet för inloggnings- och signeringsmetoderna BankID Login BankID Sign Telia Login Telia Sign BankID SPAR (Prosona) FrejaeID+ (Login) Avtalstid Avtalet träder i kraft vid tidpunkt för undertecknande av Parterna (beräknat nov 2023) Parter och gäller initialt i trettiosex (36) månader från Avtalad leveransdag. Avtalad leveransdag är bestämd till 2024-01-31. Kommunen har rätt till fem (5) förlängningsoptioner på respektive tolv (12) månader. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Sektor Omsorg Systemstödsupphandling (Östhammars kommun)
Östhammars kommun behöver upphandla ett verksamhetssystem för verksamheter inom individ­ och familjeomsorg samt vård­ och omsorg. Idag har kommunen ett traditionellt system med klienter och databas för att hantera all handläggning runt en brukare och utförare. I framtida process behöver myndighet – utförare såväl interna som externa – kund och andra aktörer kunna samarbeta mycket närmare varandra än vad som är fallet i dagens verksamhetssystem. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Request for proposal – Integrated Market Intelligence, Data, Analytics and Research platform for Alternative Assets (Andra AP-fonden)
Request for proposal – Market Intelligence, data, analytics, and research platform for Alternative assets Visa upphandlingen »
2023-10-12   Upphandling av konsultstöd för vidareutveckling, nyutveckling och förvaltning av egenutvecklade system (Sveriges riksbank)
Riksbanken behöver konsultstöd av ett självgående agilt team som kan vidareutveckla, förvalta, supportera och vid behov nyutveckla egenutvecklade system i .NET-plattformen med SQL Server och i förekommande fall Azure-tjänster. Det är idag 14 system. Vi har idag ett avtal med en leverantör för ett sådant team, men det avtalet löper ut i maj 2024 och Riksbanken behöver upphandla ett nytt avtal. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Konsultmäklare IT 2023 (Landskrona kommun)
Upphandlingen omfattar IT-konsultmäklartjänst. När ett behov uppstår får säljaren i uppdrag att stödja köparen i att hitta lämpliga utförare/konsulter (underleverantörer). UM kommer utefter sitt behov göra löpande avrop under avtalstiden. Vid varje avrop konkurrensutsätter säljaren konsultmarknaden för att kunna ta fram och erbjuda den för köparen mest fördelaktiga IT-konsulten. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Learning Management System (LMS) (Solna stad)
Behovet är en komplett leverans av ett LMS som en tjänst, inklusive drift, service och support samt tillkommande konsultinsatser. Systemet ska vara en molntjänst och på ett enkelt och användarvänligt sätt ska det gå att skapa egna kurser för att stärka kompetensutvecklingen hos medarbetare. Statistik ska kunna tas ut på medarbetare, organisation och utbildningsinsats Visa upphandlingen »
2023-10-11   Treasury system (Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning)
Detta är en upphandling av ett treasury system med tillhörande tjänster som ska användas för kommunkoncernens samlade skuldförvaltning (drygt 50 mdkr) i Göteborgs Stad.  Utöver nyttjanderätten till Systemet omfattar kontraktet i upphandlingen ett helhetsansvar för att anpassa, leverera och implementera Systemet i projektform (”Införandeprojektet”). Vidare innefattar upphandlingen även ett helhetsåtagande avseende Förvaltningstjänsten av drift, support och utveckling. Visa upphandlingen »
2023-10-10   Skolskjutssystem (Malmö kommun)
IT system för skolskjuts. Visa upphandlingen »
2023-10-10   Terminal Operating System (Hallands Hamnar Varberg AB)
The Contracting authority has the intention of procuring a Terminal Operating System (TOS) for Wood Products and General Cargo for Storage and Terminal Handling within the port area such as Warehouses and Yards. Visa upphandlingen »
2023-10-10   Utveckling och förvaltning av digitala tjänster (Vetenskapsrådet)
Se upphandlingsdokument med samtliga bilagor Visa upphandlingen »
2023-10-10   Kommunikationsplattform för utskrivningsprocess (Region Gotland)
Region Gotland genomför upphandling av en Kommunikationsplattform för utskrivningsprocessen (Tjänsten). Upphandlingen omfattar en i grunden, färdigutvecklad tjänst som driftas som en molntjänst, samt nödvändiga tjänster som ska säkerställa en framgångsrik implementation och löpande systemförvaltning. Upphandlingen ska resultera i ett avtal, som möjliggör kostnadseffektiv vidareutveckling av Tjänsten i linje med verksamhetens behov. Målet med Tjänsten är följsamhet till Lag (2017:612), Lagen om samverkan … Visa upphandlingen »
2023-10-10   Konsulttjänster avseende IFS Applications (Mälarenergi AB)
Upphandlingen avser CRIM (IFS terminologi fritt översatt: konfiguration, rapporter, integration, anpassningar) samt Användarsupport av IFS Applications. Upphandlingen sker i 2 steg varav detta steg är steg 1. Upphandlande enhet Mälarenergi AB Organisationsnummer: 556448-9150 I upphandlingsdokumenten kallade Beställare eller Mälarenergi. Omfattning Upphandlingen avser ett tjänstekontrakt i enlighet med vad som beskrivs i ansökningsinbjudan. Anbudssökande kan i ansökningsinbjudan benämnas som Leverantör. … Visa upphandlingen »
2023-10-10   Service and Support Avionics AW139 (Sjöfartsverket)
Service and Support Avionics AW139 Object of the procurement Service and Support Avionics AW139 Visa upphandlingen »
2023-10-09   Framställning av taktil bild (Reliefbild) (Myndigheten för Tillgängliga Medier)
Framställning av taktil bild (Svällpapper) Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Annica Norberg Design S G Access AB
2023-10-09   Upphandling av Googlemiljö (stöd i att ansluta elever och lärare till plattformen Google Workspace for Education) (Tranemo kommun)
Avsikten med upphandlingen är att ge beställaren stöd i att ansluta elever och lärare till plattformen Google Workspace for Education och skapa en optimal administrativ miljö, samt underhåll och administration aGoogle-domän. Köp av licenser för att hantera Chromebooks i Chromebook Management Console ingår i upphandlingen. Målet är att ge beställarens skolor tillgång till Google Workspace for Education med en optimal anpassning och användning för sin verksamhet. Tranemo kommun tillsammans med Ulricehamns … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eventful AB