Basunderhåll väg Enköping inom Uppsala län

Trafikverket Myndighet

Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Enköping inom Uppsala län
Möjlig option om 1 eller 2 år

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2024-02-19. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-14.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-14 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-14)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Trafikverket Myndighet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Trafikverket Fakturahantering
Postort: Borlänge
Postnummer: 781 89
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Kajsa Svanberg
Telefon: +46 34104 📞
E-post: kajsa.svanberg@trafikverket.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: https://www.trafikverket.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13745 🌏
URL för deltagande: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13745 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://upphandling.trafikverket.se/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Basunderhåll väg Enköping inom Uppsala län KOM-407757
Produkter/tjänster: Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar 📦
Kort beskrivning:
“Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Enköping inom Uppsala län Möjlig option om 1 eller 2 år”
Beräknat värde exklusive moms: SEK 1 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Underhåll av allmänna vägar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Sverige
Beskrivning av upphandlingen:
“Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Enköping inom Uppsala län Möjlig option om 1 eller 2 år”
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 1 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-09-01 📅
Slutdatum: 2028-08-31 📅
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Detta avtal kan förnyas
Beskrivning
Beskrivning av förnyelser: 1 + 1 år
Information om alternativen
Alternativ
Beskrivning av alternativen: 1 + 1 år
Information om elektroniska kataloger
Anbuden skall presenteras i form av elektroniska kataloger eller innehålla en elektronisk katalog

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2024-02-19 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-05-19 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2024-02-20 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Postort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 233830000 📞
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 📧
Fax: +46 233830080 📠
URL: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 222-700125 (2023-11-14)