Företagshälsa

Polismyndigheten

Upphandlingen omfattar Polismyndighetens behov av Företagshälsa, leverans av tjänster och kompetenser inom området. Upphandlingen kommer resultera i ett ramavtal. Polismyndigheten avser att ingå ramavtal med en leverantör. För mer information se upphandlingsdokumentet.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2024-02-09. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-12-11.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-12-11 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-12-11)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Polismyndigheten
Nationellt registreringsnummer: 202100-0076
Postadress: Polismyndigheten Box 122
Postort: Stockholm
Postnummer: 102 26
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Sofia Braun
Telefon: +46 105616577 📞
E-post: sofia.braun@polisen.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: www.polisen.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=6437 🌏
URL för deltagande: https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=6437 🌏

Objekt

1️⃣
Upphandlingens omfattning
Titel: Företagshälsa A721.250/2022
Produkter/tjänster: Företagshälsovård 📦
Kort beskrivning:
“Upphandlingen omfattar Polismyndighetens behov av Företagshälsa, leverans av tjänster och kompetenser inom området. Upphandlingen kommer resultera i ett...”    Visa mer
Beräknat värde exklusive moms: SEK 250 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Hälso- och sjukvård samt socialvård 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Företagshälsovård 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Beskrivning av upphandlingen:
“Upphandlingen omfattar Polismyndighetens behov av Företagshälsa, leverans av tjänster och kompetenser inom området. Upphandlingen kommer resultera i ett...”    Visa mer
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 250 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-12-27 📅
Slutdatum: 2030-11-30 📅

Förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2024-02-09 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 242-758034 (2023-12-11)