Upphandlingar: Region Östergötland

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Region Östergötland

2023-10-27   Ortodonti (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden/positioner. Varje anbudsområde och/eller position utvärderas och tilldelas var för sig enligt information i Kravspecen. Anbud kan lämnas på följande områden: Anbudsområde 1: Ortodontiska band Anbudsområde 2: Ortodontiska brackets & tuber Anbudsområde 3: Ortodontiska brackets & tuber, självligerande Anbudsområde 4: Bågar, rostfritt stål, preformerade Anbudsområde 5: Bågar, NiTi, preformerade Anbudsområde 6: … Visa upphandlingen »
2023-10-23   Rekryteringstjänster (Region Östergötland)
Anbud kan lämnas på följande områden: Anbudsområde A: Rekryteringstjänster av medarbetareAnbudsområde B: Rekryteringstjänster av cheferAnbudsområde C: Rekryteringstjänster av IT-kompetens Visa upphandlingen »
2023-10-18   Förbands- och antitrombosstrumpor och kompressionsbandage (Region Östergötland)
Region Östergötland avser med denna upphandling att upphandla följande produktområden: Kompressionslindor (lågelastiska, mellanelastiska och högelastiska), kompressionsset, skumgummipolster och förbands- och antitrombosstrumpor. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Endoskopidiskdesinfektorer och torkskåp samt TEE probediskdesinfektor (Region Östergötland)
Endoskopidiskdesinfektorer och torkskåp i olika storlekar med spårbarhetssystem samt TEE probediskdesinfektor. Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. Anbud kan lämnas på följande områden: Endoskopidiskdesinfektor - enkammare för ett endoskop, torkskåp och spårbarhetssystem (se avsnitt 4 och 5) Endoskopidiskdesinfektorer - dubbelkammare för två endoskop (ett endoskop i vardera kammare), med … Visa upphandlingen »
2023-10-16   Undersökningsmaterial till EEG (Sydöstra-Ö) (Region Östergötland)
Omfattning Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Östergötland, Region Kalmar län, Region Jönköpings län) inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av engångselektroder, tygmössor med inbyggda elektroder samt hudförberedande kräm, kontaktpasta och fastsättningscement/lera. Materialet ska användas tillsammans med olika typer av elektroencefalografiutrustning (EEG-utrustning). Upphandlingen omfattar fyra (4) anbudsområden, se mer under Upphandlingsföreskrifter. Avtalet förhindrar inte att … Visa upphandlingen »
2023-10-10   Bärbara läkemedelspumpar (PCA) (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. Anbud kan lämnas på följande områden: Anbudsområde 1. Avancerad läkemedelspump med läkemedelsbibliotek. Anbudsområde 2. Enkel bärbar läkemedelspump. Anbudsområde 3. Enkel bärbar läkemedelspump för Parkinsons sjukdom. Anbud ska avse samtliga ingående delar inom respektive anbudsområde. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud per anbudsområde … Visa upphandlingen »
2023-10-06   CVK och CDK (Region Östergötland)
De produkter som denna upphandling avser nyttjas inom Beställarens verksamheter inom sluten och öppenvård, Intensivvård, Onkologi, Dialys och omfattar produkter som ska nyttjas för injektion, infusion, nutrition och dialys. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Markentreprenader (Region Östergötland)
Upphandlingen omfattar ett anbudsområde, Region Östergötland. För markentreprenader med entreprenadkostnad om maximalt 30 MSEK kommer avrop göras enligt rangordning med volymfördelning. Ramavtal kommer att tecknas med två entreprenörer om möjligt. I ramavtalet kommer det att anges vilken rangordning ramavtalet innehar. Beställaren garanterar inte några volymer under avtalstiden. Uppdrag som kräver projektering och bygghandlingar för sitt genomförande och handläggs som ett projekt hos Regionfastigheters … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordisk Mark & Anläggning AB SM Entreprenad AB
2023-10-05   Cochleaimplantat med processor Sydöstra – Ö (Region Östergötland)
Upphandlingen avser cochleaimplantat med tillhörande ljudprocessor, tillbehör, reservdelar, förbrukningsmaterial och underhåll. Öron-, näs- och halskliniken i Linköping har ca 500 patienter med cochleaimplantat. Av dessa är ca 100 st. bilaterala. Per år inplanterar Region Östergötland ca 40 implantat, fördelat på barn och vuxna. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta max tre (3) leverantörer. Visa upphandlingen »
2023-10-04   SCS (Spinal cord stimulation) (Sydöstra - Ö) (Region Östergötland)
Samupphandling tillsammans med Region Jönköpings län. Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. Anbud kan lämnas på följande områden: - Primär SCS system - Återuppladdningsbart SCS system Anbud ska avse samtliga ingående delar inom respektive anbudsområde. Upphandlande myndighet kommer att anta fyra (4) anbud per anbudsområde under förutsättning att så många anbud lämnas samt att så många anbud … Visa upphandlingen »
2023-09-29   Dental CBCT (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Unident AB
2023-09-27   Dental stol/unit (Region Östergötland)
Dental stol/unit Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta tre (3) leverantörer under förutsättning att tre leverantörer uppfyller våra krav. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Allmänkemi- och immunokemiutrustning med tillbehör samt automationslösning (Region Östergötland)
Upphandling avseende Allmänkemi- och immunokemiutrustning med tillbehör samt automationslösning till Laboratoriemedicin sjukhus vid Diagnostikcentrum inom Region Östergötland. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen.Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud.Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att det skulle leda till alltför tekniska svårigheter med att ha flera parter att förhålla sig till. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Roche Diagnostics Scandinavia AB
2023-09-22   EEG-utrustning (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att det skulle leda till alltför tekniska svårigheter med att ha flera parter att förhålla sig till. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Värmevagnar/Matvagnar (Region Östergötland)
Upphandlingen avser köp av olika typer av värme/matvagnar med tillhörande service och reparationsavtal, underhåll, tillbehör och reservdelar till Universitetssjukhuset i Linköping (US), Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN), Vårdcentrum i Finspång (VCF) och Lasarettet i Motala (LiM). Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. Anbud kan lämnas på fyra (4) olika anbudsområden. Specifika krav på … Visa upphandlingen »
2023-09-22   IT-stöd för substratavdelningen (Region Östergötland)
Upphandling av system för hantering av recept och registrering av kontroller till egenframställda produkter, samt lagerföring av kemikalier och tillverkade produkter. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att upphandlande myndighet ser IT-stöd för substratavdelningen som ett strategiskt anbudsområde som behöver hållas ihop. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Rekvisitionsläkemedel inom ATC-kod L och M 2024 (Sydöstra-Ö) (Region Östergötland)
Sydöstra sjukvårdsregionen (regionerna Östergötland, Jönköping län och Kalmar län) bjuder in till upphandling avseende rekvisitionsläkemedel inom ATC-kod L. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Företagshälsovård (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att köparen ser samordningsvinster med att hålla innehållet i den efterfrågade leveransen samlat hos en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
2023-09-20   Hyra av skogsmaskiner (Region Östergötland)
Upphandlingen avser hyra av skogsmaskiner till Vreta utbildningscentrum. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är på grund av upphandlingens art. De efterfrågade produkterna har ett sådant samband att en uppdelning på separata anbudsområden inte är motiverat. Visa upphandlingen »
2023-09-14   Gipsprodukter (Region Östergötland)
Region Östergötland avser att upphandla gipsprodukter med tillbehör. Upphandlingen är indelad i 21 positionsgrupper och omfattar gipsprodukter i form av gipslindor i olika material, longuetter, gipsskor, gipsstrumpor, polstervadd, häftor, fästband, kantskydd och kantpolster. Visa upphandlingen »
2023-09-08   Förvaringssystem till medicinska förbrukningsmaterial och textilier (Region Östergötland)
Upphandlingen avser förvaringssystem samt inredning av dessa till medicinska förbrukningsartiklar och textilier. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att upphandling avser endast ett fåtal produkttyper som till sin art och användning har ett mycket nära samband med varandra. Visa upphandlingen »
2023-09-07   Ergonomiska IT-produkter (Region Östergötland)
Upphandlingen omfattar styrdon, datormöss och tangentbord med ergonomisk utformning samt underarmsstöd och musmatta med handledsstöd.  Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. Anbud kan lämnas på följande områden: Anbudsområde 1 - Ergonomiska IT-produkter Anbudsområde 2 - Ergonomi + diktering Anbud ska avse samtliga ingående delar inom respektive anbudsområde. Upphandlande myndighet kommer … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Corima AB Real Time Solutions AB
2023-09-06   IT-stöd för beställning av Servicetjänster och Godsspårning (Region Östergötland)
Upphandlingen avser ett beställningssystem för servicetjänster samt för försändelser och gods för godsspårning. IT-stödet kommer till övervägande del att användas för beställning av servicetjänster. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att det är ett strategiskt område och behöver hållas samman. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: BM System AB
2023-09-05   Tryckavlastande madrass upp till sårkategori 2 samt hygienöverdrag med handtag (Region Östergötland)
Tryckavlastande madrass upp till sårkategori 2 samt hygienöverdrag med handtag. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen och upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Visa upphandlingen »
2023-09-05   Hjärtklaffar och annuloplastikringar (Region Östergötland)
Region Östergötland avser att upphandla mekaniska och biologiska hjärtklaffar samt annuloplastikringar för verksamheten vid Thorax-kärlkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. Anbud kan lämnas på följande områden enligt nedan tabell: Anbudsområde nr Anbudsområde benämning Tilldelning av antal leverantörer Anbudsområde 1 Mekanisk … Visa upphandlingen »
2023-09-04   Ramavtal för projektgenomförande ny-, om- och tillbyggnationer (Region Östergötland)
Upphandling av ramavtal för Bygg, El, Rör och Vent för utförande- och totalentreprenader. Visa upphandlingen »
2023-09-01   MR-undersökningar som tjänst (Region Östergötland)
Leverantören ska leverera tjänsten MR-undersökningar i köparens lokaler. Uppdraget avser undersökningar med magnetkamera, nedan kallat MR. Tjänsten innefattar såväl arbetsledning som personal som genomför undersökningar. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Soodia AB
2023-08-25   Eventrecorder/Långtids EKG (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på både Anbudsområde 1 (14 dygn långtids EKG). Anbudsområde 2 (21-30 dygn långtids EKG). Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud för både område 1 och område 2. Visa upphandlingen »
2023-08-16   Testverktyg för matchning, urval och personlig utveckling (Region Östergötland)
Testverktyg för matchning, urval och personlig utveckling Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att upphandlingen avser en specifik tjänst. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aon Assessment (Sweden) AB
2023-08-15   Hyra av skogsmaskiner (Region Östergötland)
Upphandlingen avser hyra av skogsmaskiner till Vreta utbildningscentrum. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är på grund av upphandlingens art. De efterfrågade produkterna har ett sådant samband att en uppdelning på separata anbudsområden inte är motiverat. Visa upphandlingen »
2023-08-14   Diktafoner (Region Östergötland)
Upphandlingen avser diktafoner och tillbehör till diktafoner. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att upphandling avser endast ett fåtal produkter som till sin art och användning har ett mycket nära samband med varandra. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ricoh Sverige AB
2023-08-11   Extern granskning av radiologiskt bildmaterial (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta tre (3) anbud. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Doctors Of Competence Diagnostics Sweden AB European Telemedicine Clinic S.L. Teleconsult
2023-08-08   Positionering av patient vid operation (Region Östergötland)
Positioneringskudde, benrem, armrem, antiglidmadrass Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på en eller flera prismatriser. Varje prismatris utvärderas och tilldelas var för sig.En leverantör per prismatris tilldelas. Anbud kan lämnas på följande områden: AntiglidmadrassBenremArmremLårremStödkuddePositionering av huvudBenlyftbandBuklägeskuddarNasotracheal tubhållareArmskydd one-stepAvlastningskudde Anbud ska avse samtliga ingående delar inom respektive prismatris. Upphandlande … Visa upphandlingen »
2023-07-07   Röntgenutrustning för endovaskulär kärlkirurgi och interventionell radiologi (Region Östergötland)
Röntgenutrustning för endovaskulär kärlkirurgi och interventionell radiologi till lab 3 och 4, Seldinger, US Linköping. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet avser att anta ett (1) anbud. Visa upphandlingen »
2023-06-30   Mediaberedare och plattgjutningskarusell (plattgjutningsutrustning) (Region Östergötland)
Upphandling avseende Mediaberedare och plattgjutningskarusell (plattgjutningsutrustning). Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet avser att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att det skulle leda till alltför tekniska svårigheter med att ha flera parter att förhålla sig till. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: VWR International AB
2023-06-30   Operations- och undersökningshandskar (Region Östergötland)
Undersökningshandskar, operationshandskar Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje prismatris utvärderas och tilldelas var för sig. En leverantör per prismatris kommer att tilldelas. Anbud kan lämnas på följande områden: Operationshandskar Undersökningshandskar Laboratoriehandskar Bomullsvantar Anbud ska avse samtliga ingående delar inom respektive anbudsområde. Visa upphandlingen »
2023-06-27   Diabeteshjälpmedel - Sydöstra-Ö (Region Östergötland)
Upphandlingen omfattar följande anbudområde: Avancerad mätare med E-funktion Upphandlande myndighet kommer anta ett anbud , under förutsättning att så många anbud lämnas samt att så många anbud uppfyller alla obligatoriska krav. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ascensia Diabetes Care Sweden AB
2023-06-22   MALDI-TOF (Sydöstra - Ö) (Region Östergötland)
Denna upphandling avser utrustning för MALDI-TOF. Upphandlingen genomförs av Region Östergötland som en samordnad upphandling tillsammans med Region Jönköpings län. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet avser att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att det skulle leda till alltför tekniska svårigheter med att ha flera parter att förhålla sig till. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bruker Nordic AB
2023-05-31   Kornealmikroskop (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. Anbud kan lämnas på följande områden: Anbudsområde 1. Kornealmikroskop Avancerat, option 1 - Digitalkamera, option 2 - Svängbart bordAnbudsområde 2. Kornealmikroskop Bas Anbud ska avse samtliga ingående delar inom respektive anbudsområde. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud per anbudsområde under förutsättning att så många anbud lämnas … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: InnZ Medical
2023-05-29   Ärendehanteringssystem (Region Östergötland)
Upphandling av Ärendehanteringssystem till Region Östergötland. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att ärendehantering är ett strategiskt område. Visa upphandlingen »
2023-05-25   Munvårdsprodukter (Region Östergötland)
Region Östergötland avser att upphandla munvårdsprodukter för inneliggande patienter så som: Munsvabbar/muntorkar, munvårdsset, munspray, munfuktare på tub, munfuktgel och bitstöd. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AST Medical AB Mediplast AB
2023-05-25   Digital tandavtrycksscanner (Region Östergötland)
Upphandlingen avser digital tandavtrycksscanners till specialisttandvården, käkkliniken i Region Östergötland samt till allmäntandvården inom regionen. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Unident AB
2023-05-24   Immunohistokemiutrustning (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet avser att anta ett (1) anbud. Visa upphandlingen »
2023-05-23   Hyra av skogsmaskiner (Region Östergötland)
Upphandlingen avser hyra av skogsmaskiner till Vreta utbildningscentrum. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är på grund av upphandlingens art. De efterfrågade produkterna har ett sådant samband att en uppdelning på separata anbudsområden inte är motiverat. Visa upphandlingen »
2023-05-23   Profilprodukter (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att upphandlade myndigheten ser profilprodukter och presentartiklar som ett strategiskt anbudsområde som behöver hållas ihop. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Voky AB
2023-05-19   Narkos IVA (Region Östergötland)
Upphandlingen omfattar till största delen produkter av engångskaraktär inom anestesi och IVA samt övriga luftvägsprodukter som inte blev tilldelad i den Narkos IVA upphandling som annonserades i januari 2023 såsom: andningsblåsa, narkosmask, narkos-/ ventilatorblåsa, larynxmask, trakealtub, microlaryngealtub, bronkblockare, nästub, svalgtub, bougieledare, CPAP produkter, syrgas- mask och grimma, timdiures, fekal slang, filter, adapter, mätare, nebulisering, läkemedelsdistribution, kapnograf, dyna för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ambu A/S Bröderna Berner AB ConvaTec (Sweden) AB Dräger Sverige AB Fisher & Paykel Healthcare AB Infiniti Medical AB Intersurgical AB Masimo International Sarl (Filiaal Nederland) Mediq Sverige AB Observe Medical Nordic AB Smiths Medical Sverige AB Steripolar AB Swereco AB Timik AB Unoquip GMBH
2023-05-17   LC-MS/MS (Region Östergötland)
Upphandling av LC-MS/MS-utrustning. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet avser att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att det skulle leda till alltför tekniska svårigheter med att ha flera parter att förhålla sig till. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Thermo Electron Sweden AB
2023-05-16   Fastighetsnät (Region Östergötland)
Detta är ett ramavtal som ska användas vid genomförande av service- respektive installationsuppdrag. Förutsättningar specificeras mer detaljerat i samband med avrop av uppdrag (entreprenad). Serviceuppdrag; - Servicearbeten så som felsökning och felavhjälpande åtgärder. - Korskoppling, patchning, anslutning och provning av apparater. - Kompletteringar av upp till 25 nya nätverksuttag. - Mindre kompletteringar i Regionens optofibernät. - Komplettering av primär och sekundärkanalisation. - Märkning, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eddima Teknik AB Lincom AB
2023-05-12   Lönesystem (Region Östergötland)
Region Östergötland avser att upphandla ett Systemstöd för Löneadministration. Systemstödet ska så långt som möjligt baseras på standardsystem som vid anbudstillfället ska vara utvecklat och driftsatt hos andra kunder. Visa upphandlingen »