Kanalrensning och OVK-besiktning

AB Gavlegårdarna

OVK-besiktning och kanalrensning

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-10. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-09.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-09 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-09)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: AB Gavlegårdarna
Nationellt registreringsnummer: 556487-5937
Postadress: AB Gavlegårdarna Box 456
Postort: Gävle
Postnummer: 801 06
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Erik Jansson
Telefon: +46 765189966 📞
E-post: erik.jansson@gavlegardarna.se 📧
Region: Gävleborgs län 🏙️
URL: http://www.gavlegardarna.se/ 🌏

Upphandlande myndighet (ytterligare)
Namn: Gavlefastigheter Gävle kommun AB
Nationellt registreringsnummer: 556009-9581
Postadress: Kungsbäcksvägen 54
Postort: Gävle

Upphandlande myndighet
Postnummer: 802 67

Upphandlande myndighet (ytterligare)
Kontaktperson: Johan Eisen

Upphandlande myndighet
E-post: johan.eisen@gavlefastigheter.se 📧
URL: http://www.gavlefastigheter.se 🌏

Upphandlande myndighet (ytterligare)
Namn: Gävle kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2338
Postadress: Gävle kommun Drottningatan 22

Upphandlande myndighet
Postnummer: 803 11

Upphandlande myndighet (ytterligare)
Kontaktperson: Avtal Gävle Drift och Service AB

Upphandlande myndighet
E-post: info@gavledriftservice.se 📧
URL: https://www.gavle.se/ 🌏
Information om gemensam upphandling
Kontraktet omfattar gemensam upphandling
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=25840 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=25840 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Kanalrensning och OVK-besiktning 13941
Produkter/tjänster: Installation av ventilation 📦
Kort beskrivning: OVK-besiktning och kanalrensning
Beräknat värde exklusive moms: SEK 20 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Installation av ventilation 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Inspektion av ventilationssystem 📦
Plats för genomförandet: Gävleborgs län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Gävleborgs län
Beskrivning av upphandlingen: OVK-besiktning och kanalrensning
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 20 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-01-01 📅
Slutdatum: 2024-12-31 📅
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Detta avtal kan förnyas
Beskrivning
Beskrivning av förnyelser: årsvis

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-10 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-03-31 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-11 12:00 📅

Kompletterande information
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Postort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 233830000 📞
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 📧
Fax: +46 233830080 📠
URL: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 219-689552 (2023-11-09)