Analystjänst för miljögiftsövervakning – PFAS i ytvatten

Miljöförvaltningen

Stockholm stads miljö- och hälsoskyddsnämnd genom miljöförvaltningen (nedan benämnt beställaren), inbjuder till att inkomma
med anbud i upphandling av ramavtal avseende analystjänst för miljögiftsövervakning – organiska ämnen i ytvatten.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-11-26. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-13.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-13 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-13)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Miljöförvaltningen
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Miljöförvaltningen, Stockholms stad Box 8136
Postort: Stockholm
Postnummer: 104 20
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Melanie Lindqvist
Telefon: +46 850828887 📞
E-post: melanie.lindqvist@stockholm.se 📧
Region: Östra Sverige 🏙️
URL: www.stockholm.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=54892 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=54892 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/stockholm/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Analystjänst för miljögiftsövervakning – PFAS i ytvatten MF 2023/48
Produkter/tjänster: Analystjänster 📦
Kort beskrivning:
“Stockholm stads miljö- och hälsoskyddsnämnd genom miljöförvaltningen (nedan benämnt beställaren), inbjuder till att inkomma med anbud i upphandling av...”    Visa mer
Beräknat värde exklusive moms: SEK 3 200 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Teknisk provning, analys och konsulttjänster 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Analystjänster 📦
Plats för genomförandet: Östra Sverige 🏙️
Plats för genomförandet: Stockholms län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Östra Sverige
Beskrivning av upphandlingen:
“Stockholm stads miljö- och hälsoskyddsnämnd genom miljöförvaltningen (nedan benämnt beställaren), inbjuder till att inkomma med anbud i upphandling av...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 3 200 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2023-12-09 📅
Slutdatum: 2024-11-30 📅

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-11-26 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-02-01 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-11-27 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 222-698292 (2023-11-13)