Ramavtal för Reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon

Renova Aktiebolag

Upphandling av ramavtal för reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-11-24. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-10.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-10 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-10)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Renova Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556108-3337
Postadress: Renova Aktiebolag Box 156
Postort: Göteborg
Postnummer: 401 22
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Lars Ekenbrunn
Telefon: +46 737443988 📞
E-post: lars.ekenbrunn@renova.se 📧
Region: Västra Götalands län 🏙️
URL: www.renova.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=74915 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=74915 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel:
“Ramavtal för Reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon 0344/23”
Produkter/tjänster: Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning 📦
Kort beskrivning:
“Upphandling av ramavtal för reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon”
Beräknat värde exklusive moms: SEK 5 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Specialfordon 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Begagnade transportfordon 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Karosser, släp- eller påhängsvagnar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Släp-, påhängsvagnar och fraktcontainrar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Släp- och påhängsvagnar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Släpvagnar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Släpvagnar för tankbilar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Tanksläpvagnar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Delar till släpvagnar, påhängsvagnar och övriga fordon 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Delar till släpvagnar och påhängsvagnar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Delar till andra fordon 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Reparation och underhåll av fordonsbromsar och bromsdelar 📦
Plats för genomförandet: Västra Götalands län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Västra Götalands län
Beskrivning av upphandlingen:
“Upphandling av ramavtal för reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon”
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 5 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2023-10-01 📅
Slutdatum: 2024-10-30 📅
Information om alternativen
Alternativ
Beskrivning av alternativen: Tidsförlängningar 1+1 år totalt 2 år
Information om elektroniska kataloger
Anbuden skall presenteras i form av elektroniska kataloger eller innehålla en elektronisk katalog

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-11-24 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-04-30 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-11-25 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Postadress: Sten Sturegatan 14
Postort: Göteborg
Postnummer: 41139
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 317327000 📞
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 📧
Fax: +46 317117859 📠
URL: www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 220-693749 (2023-11-10)