2023-10-23   TI 2023-1146 Insamling av förpackningsmaterial och returpapper Gnesta (Telge Inköp AB)
Upphandlingen avser tömning/insamling av förpackningsmaterial och returpapper på återvinningsstationer i Gnesta kommun och transport till avlämningsplats samt städning och renhållning på ÅVS. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Maskintjänster till Nykvarnsbostäder (Telge Inköp AB)
Maskintjänster för schakt-, och anläggningsarbeten inom gata, park, VA, Visa upphandlingen »
2023-10-18   TI 2023-1150 Övervakningskameror Hölö Skola (Telge Inköp AB)
I entreprenörens åtagande ingår det för detta projekt, leverans av materiel, installation, dokumentation och driftsättning av system åt Telge Fastigheter inom Södertälje Kommun. Telge Fastigheter AB har för avsikt att installera ett eget bildöverföringssystem med TV-övervakningssystem Hölöskolan i Södertälje Kommun. Systemlösning ska vara 100% kompatibelt med TF´s redan befintliga kameraplattform NUUO dit nyinstallationer ska anslutas mot. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Widesec AB
2023-10-12   TI 2023-1029 Välfärdsteknik - Trygghetslarm Södertälje, Salem, Katrineholm, Flen, Nykvarns och Gnesta kommun (Telge Inköp AB)
Upphandling av Välfärdsteknik - Trygghetslarm för kommunerna Södertälje, Salem, Katrineholm, Flen, Nykvarn och Gnesta. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sensio Care AB
2023-10-11   TI 2023-1099 Daglig verksamhet inom LSS 9 § 10 (Telge Inköp AB)
Daglig verksamhet inom LSS 9 § 10. Visa upphandlingen »
2023-10-06   TI 2023-1061 Drivmedel stationstankning och bulkleveranser (Telge Inköp AB)
Upphandling av drivmedel i form av stationstankning och bulkleveranser till Södertälje kommun, Telge Återvinning, Södertälje hamn, Gnesta och Vingåkers kommun Visa upphandlingen »
2023-09-29   Inköp, service och renovering av pumpar (Telge Inköp AB)
Upphandlingen avser behov hos följande kommuner/enheter: Södertälje, Telge, Salem, Gnesta och Nykvarn Upphandlingen är indelad i 3 avtalsområden: A- Renovering och ombyggnadsarbeten i pumpanläggningar B- Inköp, service och underhåll av pumpar C- Inköp och service av LTA- pumpar Visa upphandlingen »
2023-09-29   TI 2023-1113 Kärlskåp, rullcontainer och latrinkärl (Telge Inköp AB)
Ramavtal för kärlskåp för avfallskärl, rullcontainer för elektronikavfall samt latrinkärl. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: San Sac AB
2023-09-26   TI 2023-1082 Kopieringspapper (Telge Inköp AB)
Upphandlingen avser inköp av kopieringspapper via ett ramavtal för Gnesta-, Flens-, Vingåkers- och Salems kommun. Visa upphandlingen »
2023-09-21   TI 2023-1134 Elevadministrativt systemstöd för Gnesta och Nykvarn (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser en befintlig tjänst för ett elevadministrativt systemstöd för Gnesta Kommun och Nykvarns kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: IST Sverige AB
2023-09-18   TI 2023-1054 Järnhandelsvaror (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser järnhandelsvaror. Kategorier enligt nedan. Byggmaterial, Fästdon, Trädgård, Verktyg hand, Maskiner, Svets och löd utrustning, Verktyg, Hydraulik och Pneumatik, Drag, Lyft, Stängsel samt tillbehör maskinverktyg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swedol AB
2023-09-12   TI 2023-1042 underhåll av Vintervägar Gnesta (Telge Inköp AB)
Underhåll av Vintervägar i Gnesta för Delområde A. Kommunens vägar/områden Delområde B. Gnestahem AB Delområde C. Gnesta Förvaltnings AB Visa upphandlingen »
2023-09-12   TI 2023-1133 Tvåaxlad sopbil och Treaxlad sopbil (Telge Inköp AB)
Inköp av Tvåaxlad sopbil och Treaxlad sopbil åt Telge Återvinning. Båda ska vara baklastande, 1-fack och med vinsch. Begagnade. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Scania Sverige Aktiebolag
2023-09-05   TI 2022-1205 Lek- och Hobbymaterial (Telge Inköp AB)
Upphandlingen avser lek och hobbymaterial till Södertälje kommun, Salems kommun samt Tom Tits Experiment AB. Visa upphandlingen »
2023-09-04   TI 2023-1033 Vinterväghållning AB Vingåkershem & Vingåkers kommunfastigheter AB (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser Ramavtal för vinterväghållning åt AB Vingåkershem & Vingåkers kommunfastigheter AB i Vingåkers kommun. Beställarna avser att upphandla 1 leverantör för uppdraget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: M4 gruppen Aktiebolag
2023-08-22   TI 2023-1039 Rondering och syn av taksäkerhet (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser rondering av tak samt syn av taksäkerhet för samtliga fastigheter i beställarens bestånd. Visa upphandlingen »
2023-08-16   TI 2023-1036 Välfärdsteknik - Trygghetslås Hemtjänsten Södertälje kommun (Telge Inköp AB)
Upphandling av Välfärdsteknik - Trygghetslås Hemtjänsten Södertälje och Salems kommun. Visa upphandlingen »
2023-08-14   TI 2023-1100 Bemanningstjänster av interimschefer till Telgekoncernen (Telge Inköp AB)
Bemanning av interimschefer vid behov till samtliga bolag inom Telgekoncernen. Visa upphandlingen »
2023-08-01   Siktmaskin till Telge Återvinning i Södertälje (Telge Inköp AB)
En ny, alternativt lätt begagnad siktmaskin behövs för att sortera olika typer av avfall i en återvinningsanläggning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norditek AB
2023-07-31   TI 2023-1091 Lätta transportfordon till Södertälje kommun (Telge Inköp AB)
Södertälje kommun genom Telge Inköp AB kommer att genomföra en upphandling av transportfordon max 3,5 ton. Fordonsparken gällande transportbilar består förnärvarande av ca 150 fordon som nyttjas inom olika verksamheter. Inga frågor i upphandlingen kommer att besvaras före 16 augusti. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bilia Center Metro AB Skobes Bil Nord AB Volkswagen Group Sverige AB
2023-07-20   Lastbilar till Södertälje kommun (Telge Inköp AB)
2 st. lastbilar med tillhörande utrustning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Scania Sverige Aktiebolag
2023-07-18   Redskapsbärare till Södertälje kommun (Telge Inköp AB)
Tre (3) st. Redskapsbärare i olika storlekar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WilleCenter i Stockholm AB
2023-07-07   TI 2022-1167 Banktjänst för Södertälje kommunkoncern (Södertälje kommun och Telgekoncernen) (Telge Inköp AB)
Upphandlingen omfattar banktjänster avseende koncernkontosystem och andra finansiella tjänster för Södertälje kommun samt Telgekoncernen med dess bolag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordea Bank Abp, filial i Sverige
2023-07-04   TI 2023-1023 Årlig Markskötsel Salem (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser ramavtal för grönyteskötsel, och mindre anläggningsentreprenader på fastighets- och parkmark för Salems kommun. Visa upphandlingen »
2023-06-30   TI 2023-1068 Nybyggnation Lina Vård- och omsorgsboende, Södertälje (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser totalentreprenad gällande nybyggnation av vård- och omsorgsbyggnad samt tillhörande markarbeten i Lina, Södertälje kommun. Byggnaden omfattar bl.a. 72 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen och storkök. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad 4.0 betyg Silver. Visa upphandlingen »
2023-06-28   TI 2023-1058 Almnäs etapp 3 (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser objektet gällande Markentreprenad Almnäs Etapp 3, Södertälje. Södertälje kommun utvecklar, tillsammans med Nykvarns kommun, verksamhetsområdet Stockholm Syd som ett logistik- och verksamhetsområde i sydvästra Stockholm. Totalt beräknas området uppgå till ca 1 000 ha verksamhetsmark. Södertäljes del av området, Almnäs, består av det nedlagda kasern- och verkstadsområdet från regementstiden. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Visa upphandlingen »
2023-06-28   TI 2022-1177 Utförandeentreprenad Marenplan i Södertälje (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser upprustning av Marenplan i Södertälje med ny kaj, anläggning av ny fontän samt ledningsarbete. Visa upphandlingen »
2023-06-28   TI 2023-1053 Ljuskällor (Telge Inköp AB)
Upphandlingen avser ljuskällor till Södertälje-, Gnesta-, Katrineholms- och Salems kommun. Visa upphandlingen »
2023-06-21   Mät- och karttjänster, Katrineholms kommun (Telge Inköp AB)
Upphandlingen avser mät-, beräkning- och karttekniska tjänster för att tillgodose kommunens behov av aktuellt underlag i plan- och bygglovsprocessen samt drift och underhåll av kommunens primärkartverk. Underkonsulter I det fall underkonsulter avses att användas i någon del av uppdraget, redovisas företagsnamn, namn på konsulter/konsult och organisationsnummer samt vilken roll erbjuden underkonsult avses utföra i uppdraget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-06-21   TI 2022-1196 Skadedjursanering Södertälje och Salems kommun (Telge Inköp AB)
Upphandlingen omfattar skadedjurssanering inom beställarens ägda fastigheter/inhyrda fastigheter, förrådsbyggnader, garage och liknande byggnader. Bekämpning utomhus av skadedjur på fastigheter, tomt och parkmark, lekplatser, skolgårdar, vattenverk och liknande. Sanering av livsmedelshanterande verksamheter ingår också. Obs inga frågor kommer att besvaras under juli månad. Visa upphandlingen »
2023-06-19   TI 2023-1093 Lastbil - frontlastare till Telge Återvinning (Telge Inköp AB)
Lastbil i form av frontlastare till Telge Återvinning Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Scania Sverige Aktiebolag
2023-06-09   Trygghetsleverantörer Innovationsupphandling (Telge Inköp AB)
Innovationsupphandlingen är för att underlätta för äldre personer att vara självständiga, bibehålla förmågor, minska risken för ofrivillig ensamhet, bibehålla hälsa och möjliggöra kvarboende i det egna hemmet. Helhetslösningen syftar även till att sänka trösklarna för användande av digitala lösningar och välfärdsteknik hos målgruppen äldre med teknikovana. Tjänsten ska utvecklas i samverkan med den utveckling som sker inom Nära Vård i kommunens verksamhet. Visa upphandlingen »
2023-05-29   Två transformatorer 20/25 MVA, Södertälje kommun (Telge Inköp AB)
Två transformatorer 20/25 MVA till stationen H15 Ullängen i Järna, Södertälje kommun. Visa upphandlingen »
2023-05-24   TI 2023-1027 Skogsförvaltning Södertälje kommun (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser ramavtal för skogsförvaltning omfattande 1. Större planerade uppdrag gällande avverkningar inklusive köp av virke ca 500-4000 m3fub/år 2. Avverkningarbeten och serviceuppdrag (Mindre gallringar, blädningar, parkhuggningar samt rekreationshuggningar) ca 500 – 4000 m3fub/ år Visa upphandlingen »
2023-05-24   TI 2022-1132 Telekommunikationstjänst Salems kommun (Telge Inköp AB)
Upphandling av telekommunikationstjänst för Salems kommun. Visa upphandlingen »
2023-05-17   TI 2022-1180 e-Läromedel (Telge Inköp AB)
Upphandling av e- läromedel som omfattar digitala, interaktiva läromedel med tillhörande komponenter samt övrigt pedagogiskt material, verktyg och systemstöd. Visa upphandlingen »
2023-05-17   TI 2023-1052 Glass (Telge Inköp AB)
Glass till TomTits samt Södertälje kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Unilever Sverige AB
2023-05-17   TI 2023-1101 Färskt Bröd och Konditori (Telge Inköp AB)
Upphandlingen avser färskt bröd och konditorivaror Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bake My Day AB
2023-05-11   TI 2023-1007 Löpande Trädgårdsskötsel Södertälje (Telge Inköp AB)
Uppdragen avser löpande mark- och trädgårdsskötseltjänster. Löpande mark- och trädgårdsskötseltjänster finns i egen regi hos beställaren. Telge Tillväxt utför allmänna tjänster åt beställarna exempelvis, soptömning, rensa ogräs mm. Uppdragen avser arbeten utöver de arbeten som beställaren själv eller inom Telge koncernen inte klarar pga resurser inte räcker till. Uppdrag avser avrop för planerad drift och uppdrag vid hög arbetsbelastning och extraordinära händelser. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Junnifast Fastighetsförvaltning AB
2023-05-10   TI 2022-1134 IT-Partner Katrineholm kommun (Telge Inköp AB)
Upphandling av IT-Partner för Katrineholm kommun Visa upphandlingen »
2023-05-05   TI 2023-1074 Storköksservice Salem (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser förebyggande underhåll, service, köldmedierapportering, funktionskontroll och justering av Storköksutrustning. Visa upphandlingen »
2023-05-04   TI 2023-1010 Schemaläggningssystem för utbildningsverksamhet (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser Schemaläggningssystem i Katrineholms kommuns grundskolor och gymnasieskolor samt Södertälje kommuns grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Det beräknade värdet av upphandlingen, baserat på föregående årsförbrukning, uppgår till ca 6 000 000 SEK exklusive moms för Katrineholms kommun och 6 000 000 SEK för Södertäljes kommun under hela avtalstiden. Total volym för denna upphandling är ca 12 000 000 SEK. Beställaren garanterar dock ingen volym. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nova Software AB
2023-05-03   TI 2023-1015 Köksutensilier (Telge Inköp AB)
Upphandlingen omfattar köksutensilier Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Martin & Servera Restauranghandel AB
2023-05-03   TI 2023-1048 Vinterunderhåll Flens kommun (Telge Inköp AB)
Upphandling för vinterunderhåll inom två delområden i Flens kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Jan o Christin Larsson MR Sörmland
2023-05-03   TI 2023-1071 Vitvaror, service och installation Salem (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser behov av planerade och oplanerade installationer, reparationer och nyanskaffning av vitvaror och fastighetsmaskiner för Salems kommun. Visa upphandlingen »
2023-04-26   TI 2023-1043 Insamling av hushållsavfall Gnesta kommun (Telge Inköp AB)
Denna upphandlingen avser: • Hämtning av mat- och restavfall från hushåll och verksamheter samt transport till upphandlad avfallsanläggning • Hämtning av grovavfall från hushåll • Hämtning av trädgårdsavfall från hushåll • Hämtning och behandling av latrin från hushåll • Hämtning av elavfall och miljöfarligt avfall från hushåll (röd box) & FA- skåp från hyresfastigheter/bostadsrätter Visa upphandlingen »
2023-04-25   TI 2023-1083 Lastbil med kran till Flens kommun (Telge Inköp AB)
Flens kommun ska upphandla en lastbil med kran. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tage Rejmes i Örebro Lastvagnar Aktiebolag
2023-04-20   TI 2023-1018 vinterväghållning Salem (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser ramavtal för vinterväghållning och sandupptagning i Salems kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Markservice STHLM AB
2023-04-19   TI 2023-1016 Färskt bröd (Telge Inköp AB)
Upphandling gällande färskt bröd och konditorivaror. Visa upphandlingen »