E22 Bälö-Gladhammar, BPU

Trafikverket Myndighet

Projektet avser BPU för en sträcka på ca 16 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2024-01-19. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-15.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-15 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-15)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Trafikverket Myndighet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Trafikverket Fakturahantering
Postort: Borlänge
Postnummer: 781 89
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Bengt Wigernäs
Telefon: +46 101232318 📞
E-post: bengt.wigernas@trafikverket.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: https://www.trafikverket.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13769 🌏
URL för deltagande: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13769 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://upphandling.trafikverket.se/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: E22 Bälö-Gladhammar, BPU KOM-413700
Produkter/tjänster: Konsulttjänster för vägar 📦
Kort beskrivning:
“Projektet avser BPU för en sträcka på ca 16 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning.”
Beräknat värde exklusive moms: SEK 9 500 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Konsulttjänster för vägar 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Plats för genomförandet: Sydsverige 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Sverige
Beskrivning av upphandlingen:
“Projektet avser BPU för en sträcka på ca 16 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning.”
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 9 500 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-02-06 📅
Slutdatum: 2026-12-31 📅
Information om elektroniska kataloger
Anbuden skall presenteras i form av elektroniska kataloger eller innehålla en elektronisk katalog

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2024-01-19 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-04-18 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2024-01-20 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Postort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 233830000 📞
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 📧
Fax: +46 233830080 📠
URL: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 223-702939 (2023-11-15)