Transport av grot (grenar, toppar, stubbar m.m.) och stockar

Sollentuna kommun

Löpande transporttjänster av grot (grenar, toppar, stubbar m.m.) och stockar från väggräns till Sollentunas uppsamlingsplats.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-18. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-15.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-15 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-15)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Sollentuna kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0134
Postadress: Sollentuna kommun Turebergs torg 1
Postort: Sollentuna
Postnummer: 191 47
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Tomas Näslund
Telefon: +46 702356926 📞
E-post: tomas.naslund@sollentuna.se 📧
Region: Stockholms län 🏙️
URL: http://www.sollentuna.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75302 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75302 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Transport av grot (grenar, toppar, stubbar m.m.) och stockar SK2023-0508
Produkter/tjänster: Transporter (utom avfallstransport) 📦
Kort beskrivning:
“Löpande transporttjänster av grot (grenar, toppar, stubbar m.m.) och stockar från väggräns till Sollentunas uppsamlingsplats.”
Beräknat värde exklusive moms: SEK 2 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Transporter (utom avfallstransport) 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Uthyrning av fordon för godstransport med förare 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Skogstjänster 📦
Plats för genomförandet: Stockholms län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Stockholms län
Beskrivning av upphandlingen:
“Löpande transporttjänster av grot (grenar, toppar, stubbar m.m.) och stockar från väggräns till Sollentunas uppsamlingsplats.”
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 2 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-02-12 📅
Slutdatum: 2026-02-01 📅

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-18 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-03-18 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-19 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 223-702189 (2023-11-15)