Ramavtal Entreprenadmaskiner

SRV återvinning AB

Upphandlingen avser ramavtal för köp av nya grävmaskiner/materialhanterare och hjullastare. mm. med olika drivmedelsval.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-11. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-09.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-09 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-09)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: SRV återvinning AB
Nationellt registreringsnummer: 556053-7515
Postadress: SRV återvinning AB Björkholmsvägen 16
Postort: Huddinge
Postnummer: 141 46
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Ali Jumisko
Telefon: +46 852223726 📞
E-post: ali.jumisko@srvatervinning.se 📧
Region: Stockholms län 🏙️
URL: www.srvatervinning.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75215 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75215 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Ramavtal Entreprenadmaskiner 2023/244
Produkter/tjänster: Gräv-, last- och gruvmaskiner 📦
Kort beskrivning:
“Upphandlingen avser ramavtal för köp av nya grävmaskiner/materialhanterare och hjullastare. mm. med olika drivmedelsval.”
Beräknat värde exklusive moms: SEK 3 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Hjullastare 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Schakt- och grävmaskiner samt tillhörande delar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Gräv-, last- och gruvmaskiner 📦
Plats för genomförandet: Stockholms län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Stockholms län
Beskrivning av upphandlingen:
“Upphandlingen avser ramavtal för köp av nya grävmaskiner/materialhanterare och hjullastare. mm. med olika drivmedelsval.”
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 3 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-01-01 📅
Slutdatum: 2027-12-31 📅

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-11 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-02-28 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-12 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 219-688979 (2023-11-09)