Externt rekryteringsstöd

Polismyndigheten

Leverantören ska erbjuda en kvalificerad och strukturerad rekryteringsprocess där målet är att identifiera och attrahera rätt kompetens till aktuella befattningar samt genomföra rättssäkra rekryteringar. Rekryteringsuppdragens storlek kommer att variera, men med störst sannolikhet kommer uppdragen att bestå av 8-20 personer som ska anställas till samma sorts tjänst.

Sista ansökningsdag
Deadline 2024-01-31

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-12-01 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-12-01)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Polismyndigheten
Nationellt registreringsnummer: 202100-0076
Postadress: Polismyndigheten Box 122
Postort: Stockholm
Postnummer: 102 26
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Marie Björklund
Telefon: +46 761285813 📞
E-post: marie.bjorklund@polisen.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: www.polisen.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=6421 🌏
URL för deltagande: https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=6421 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://upphandling.polisen.se/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Externt rekryteringsstöd A518.568/2023
Produkter/tjänster: Rekryteringstjänster 📦
Kort beskrivning:
“Leverantören ska erbjuda en kvalificerad och strukturerad rekryteringsprocess där målet är att identifiera och attrahera rätt kompetens till aktuella...”    Visa mer
Beräknat värde exklusive moms: SEK 12 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Rekryteringstjänster 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Beskrivning av upphandlingen:
“Leverantören ska erbjuda en kvalificerad och strukturerad rekryteringsprocess där målet är att identifiera och attrahera rätt kompetens till aktuella...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 12 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-04-01 📅
Slutdatum: 2026-03-31 📅

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2024-01-31 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-07-31 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2024-02-01 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 235-739275 (2023-12-01)
Relaterade sökningar 🔍