Upphandlingar: Hudiksvalls kommun

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Hudiksvalls kommun

2023-11-15   Omhändertagande av avfall - Hudiksvalls kommun (Hudiksvalls kommun)
Hudiksvalls Kommun upphandlar omhändertagande av: * Invasiva växter för förbränning (emballerade) * Restavfall från kärl och mindre brännbart avfall * Större brännbart inklusive komplicerat avfall * Osorterat avfall från verksamheter * Deponirest * Asbestavfall Visa upphandlingen »
2023-10-16   Hämtning av avfall - Nordanstigs kommun (Hudiksvalls kommun)
Nordanstigs kommun upphandlar Entreprenaden för • Hämtning av kärl- och säckavfall i container. • Hämtning av kärl- och säckavfall i underjordsbehållare. Visa upphandlingen »
2023-07-11   sidlastande sopbil med 4-fack (Hudiksvalls kommun)
Hudiksvalls kommun upphandlar en ny eller lätt begagnad sidlastande sopbil med 4-fack. Visa upphandlingen »
2023-06-01   Skolskjuts Hudiksvall kommun (Hudiksvalls kommun)
Hudiksvalls kommun upphandlar skolskjuts med syftet att få en trygg, säker, pålitlig, effektiv och hållbar skolskjuts utöver hela kontraktstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hudiksvalls Taxi Aktiebolag
2023-04-07   Verksamhetssystem Elevhälsa - Hälsingland (Hudiksvalls kommun)
Hälsingekomunernas organisationer upphandlar verksamhetssystem med journalföring för Elevhälsa. Visa upphandlingen »
2023-04-01   Höjdfordon - Norrhälsinge Räddningstjänst (Hudiksvalls kommun)
Norrhälsinge räddningstjänst, Hudiksvalls kommun, upphandlar ett höjdfordon Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sala Brand Aktiebolag
2023-02-14   Fordon Kranväxlare - hudiksvall (Hudiksvalls kommun)
Hudiksvalls kommuns enhet för Avfall och återvinning upphandlar en lastbil med kranväxlare Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Scania Sverige Aktiebolag
2023-01-31   Iggesunds skola, ny byggnad hus T - Hudiksvalls kommun (Hudiksvalls kommun)
Iggesunds skola, ny byggnad hus T - Hudiksvalls kommun Visa upphandlingen »
2023-01-23   Hjullastare med maskinklassning 22.1516 (15t­-20t) till Hudiksvalls kommun (Hudiksvalls kommun)
Hudiksvalls kommun upphandlar hjullastare med maskinklassning 22.1516 (15t­-20t) till tekniska förvaltningen Visa upphandlingen »
2022-11-03   Hämtning av hushållsavfall 2024 - Hudiksvalls kommun (Hudiksvalls kommun)
Hudiksvalls kommun avser att under en övergångsperiod upphandla Entreprenad som omfattar • Hämtning av avfall i kärl och säck. • Hämtning av kärl- och säckavfall i underjordsbehållare. Entreprenaden omfattar hela Hudiksvalls kommun utom öarna. Visa upphandlingen »
2022-09-21   Beläggnings- och markarbeten Hudiksvalls kommun (Hudiksvalls kommun)
Beläggnings- och markarbeten Hudiksvalls kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Industry Aktiebolag
2022-09-14   Kylservice (Hudiksvalls kommun)
Upphandling av ramavtal gällande service av kylanläggningar och värmepumpar. Uppdraget gäller dels återkommande läckagekontroll och förebyggande underhåll samt att vara behjälplig vid besiktning och akutservice. Visa upphandlingen »
2022-03-04   Ramavtal - Fiberläggning för Fiberstaden AB, Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommun (Hudiksvalls kommun)
Uppdragen består av schakt och förläggning av fiber inom Hudiksvalls och Nordanstigs kommun, främst avseende nybyggnation av fiberkanalisation i mark inkl. skarvning och blåsning av fiberkabel. Blåsfiber från Kabelskåp till fastighet kommer dock inte omfattas av detta avtal. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: E Karlströms AB Hälsingeschakt AB Micke Svenssons Entreprenad & Verkstad AB NCC Industry Aktiebolag Stamnäs Entreprenad / Stamnäs Invest AB
2022-02-11   Utbildningar på fordons- och transportprogrammet - Bromangymnasiet Hudiksvalls kommun (Hudiksvalls kommun)
Utbildningar på fordons- och transportprogrammet - Bromangymnasiet Hudiksvalls kommun Visa upphandlingen »
2022-02-07   Ledningsansvisning, Fiberstaden AB (Hudiksvalls kommun)
Ledningsansvisning och kundtjänst Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atritec AB
2022-01-17   Generalkonsultuppdrag – Tillbyggnad Iggesunds skola, Hudiksvalls kommun (Hudiksvalls kommun)
Generalkonsultuppdrag – Tillbyggnad Iggesunds skola, Hudiksvalls kommun Visa upphandlingen »
2021-11-17   Mekaniska Underhållstjänster (Hudiksvalls kommun)
Upphandlingen omfattar mekaniska underhållstjänster innefattande reparationsarbeten och underhåll främst inom områdena VA-anläggningar och Värmeverk. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Caverion Sverige AB Hälsinge Rostfria AB Xylem Water Solutions Sweden AB
2021-10-13   Chromebooks till Hudiksvalls kommun (Hudiksvalls kommun)
Hudiksvall avser att köpa Chromebooks för skolbruk. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Advania Sverige AB
2021-09-24   Telefoni och kommunikation med tillhörande tjänster, Hälsingland 6011 (Hudiksvalls kommun)
Telefoni med tillhörande tjänster, Hälsingland 6011: Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Söderhamns kommuner och bolag enligt bifogad lista. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telia Sverige AB
2021-09-20   Boende och daglig verksamhet enligt LSS (Hudiksvalls kommun)
Beställaren upphandlar ramavtal för insatser för vuxna, (från 18 år) i följande anbudsområden: A. Grupp- eller servicebostad i kombination med daglig verksamhet enligt LSS. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Föreningen Staffansgården Nytida Öjebo AB
2021-09-15   Omhändertagande av farligt avfall - Hälsinglands kommuner. 7062 (Hudiksvalls kommun)
Omhändertagande av farligt avfall - Hälsinglands kommuner. 7062: Hämtning, transport och destruktion av farligt avfall inklusive bulkolja. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PreZero Recycling AB
2021-07-07   Städmaskiner Hudiksvalls Kommun (Hudiksvalls kommun)
Upphandlingen avser funktionshyra av städmaskiner till verksamheterna inom Hudiksvalls Kommun Visa upphandlingen »
2021-03-17   Utbildningar på fordons- och transportprogrammet - Bromangymnasiet Hudiksvalls kommun (Hudiksvalls kommun)
Utbildningar på fordons- och transportprogrammet - Bromangymnasiet Hudiksvalls kommun Visa upphandlingen »
2020-12-08   Boende och daglig verksamhet enligt LSS (Hudiksvalls kommun)
Hudiksvalls kommun upphandlar boende och daglig verksamhet enligt LSS Visa upphandlingen »
2020-11-06   Avfallskärl Hälsingland (Hudiksvalls kommun)
Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun, Söderhamn NÄRA, Ljusdals Renhållning AB och BORAB upphandlar ramavtal gällande avfallskärl med tillbehör och reservdelar Visa upphandlingen »
2020-11-06   Avfallsmaterial - Hälsingland (Hudiksvalls kommun)
Hudiksvalls kommun, Söderhamn NÄRA, BORAB och Ljusdals Renhållning AB upphandlar ramavtal gällande avfallsmaterial (papperspåsar till matavfall m.m.). Visa upphandlingen »
2020-07-02   Byggarbeten - Söderhamns kommun, Bollnäs kommun, Ovanåkers kommun, Faxeholmen AB, Söderhamn Nära AB, Söderhamn Elnät... (Hudiksvalls kommun)
Beställarna har för avsikt att teckna ramavtal med med max fem (5) leverantörer per anbudsområde. Visa upphandlingen »
2020-05-29   YH utbildare till Cul inom behandlings- och integrationsområdet (Hudiksvalls kommun)
Anbudsförfrågan omfattar utbildningstjänster inom yrkeshögskoleutbildning inom Cul:s ram i form av undervisning och andra förekommande tjänster inom behandlings- och integrationsområdet Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ulla Stenwall AB
2020-05-05   Sandningssand, grus och stenmaterial Hudiksvall (Hudiksvalls kommun)
Upphandlingen avser sandningssand, grus- och stenmaterial i olika fraktioner för avhämtning och leverans inom Hudiksvalls Kommungräns enligt bilaga "Zonindelning 7958". Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Råsjö Kross Aktiebolag
2020-03-03   Samarbetspartner för byggande av vård- och omsorgsboende med ägandeformen- kooperativ hyresrätt (Hudiksvalls kommun)
Hudiksvalls kommun har ett behov av ett nytt särskilt äldreboende med 100 boendeplatser. Kommunen avser upphandla samarbetspartner som tillsammans med kommunen ska projektera och bygga ett äldreboende med ägandeformen- kooperativ hyresrätt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Riksbyggen ekonomisk förening
2019-08-28   Uppgradering och support avtal av Cactus VA-system (Hudiksvalls kommun)
Hudiksvalls kommun har efter genomförande av förfarandet utan föregående annonsering enligt LOU (2016:1145) 6kap 14§ punkt 3 och detta meddelande, för avsikt att ingå avtal med Cactus Utilities AB. Visa upphandlingen »
2018-06-21   Upphandling av inhyrning av skolmoduler till Forsa - Hamre 30:1, Näsvikens skola (Hudiksvalls kommun)
Projektet omfattar inhyrning av skolmoduler under minst 3 års tid. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Temporent AB
2017-07-19   Tillfälliga klassrumslokaler – Iggesunds skola (Hudiksvalls kommun)
Tillfälliga klassrumslokaler till Iggesunds skola, Hudiksvalls kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cramo Adapteo AB
2016-04-22   Lastbilar med förare – Hudiksvalls kommun (Hudiksvalls kommun)
Inköp Gävleborg genomför en upphandling av Lastbilar med förare – Hudiksvalls kommun. Visa upphandlingen »
2013-09-05   Om- och tillbyggnad av Läroverket, Hus A, C och D. Tunbacka 6:6 Hudiksvall (Hudiksvalls kommun)
Objektet avser ombyggnad av Läroverket, Hudiksvall. 3 huskroppar berörs, hus A, C, och D, samt markarbeten i anslutning till byggnaderna. Ombyggnadsytan är i hus A 5 224 m², hus C 774 m², och hus D 1 746 m². Vindar och skyddsrum ej medräknade. Nybyggnader hus A 120 m², hus C 57 m², och hus D 177 m². VVS-El- och Styrinstallationer byggs om/till, enligt respektive installationshandling. Handlingar finns tillgängliga från och med 9.9.2013 på denna sida och www.hudiksvall.se/upphandling Visa upphandlingen »