Upphandlingar: Upplands Väsby kommun

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Upplands Väsby kommun

2023-11-14   Genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning (Upplands Väsby kommun)
upphandling av genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning Visa upphandlingen »
2023-10-06   Tillagningskök Grimstaskolan (Upplands Väsby kommun)
Gäller tillagningskök i Grimstaskolan Visa upphandlingen »
2023-09-14   Ramavtal drift och underhåll av Trafiksignalanläggningar 2024-2027 (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby Kommun avser att upphandla ett ramavtal för drift- och underhållsarbete av kommunens trafiksignalsanläggningar. Uppdraget består både av arbeten som ersätts till fast pris/år organisation med beredskap och resurser samt tillsyn. Och dels av arbeten som ersätts rörligt enligt anbudsformulär och à-prislista avhjälpande underhåll, materiel, felavhjälpande åtgärder och tilläggsarbeten. Avtalstid 2024-02-01 - 2026-01-31 option på förlängning om totalt två år, förlängs ett år åt gången maximal … Visa upphandlingen »
2023-09-11   Totalentreprenad Virahallen (Upplands Väsby kommun)
Uppförande av en fullstor idrottshall med inriktning badminton, 1759 kvm BTA. Idrottshallen ska etableras inom fastigheten Vik 1:67 i nordöstra Upplands Väsby och inom skoltomten där en ny grundskola för elever i åk F-6 som kallas Viraskolan kommer att etableras innan HT 2024. Byggnaden ska utföras enligt kraven för Miljöbyggnad Silver samt enligt kriterier för Passivhus Classic med certifiering enligt PHI –PASSIVE HOUSE Institute. Byggentreprenaden genomförs i form av en … Visa upphandlingen »
2023-09-04   Ramavtal tekniska konsulter mark- och anläggning Kat. A 2024-2027 (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby kommun avser att upphandla tekniska konsulttjänster inom mark- och anläggningsområdet. Ramavtalet innehåller sju (7) olika kategorier (A1 till A7): A1. Översiktsplaner, program och detaljplaner A2. Miljökonsekvensbeskrivningar och utredningar inom miljöområdet A3. Utredningar inom social hållbarhet, t.ex. social konsekvensanalys, barnkonsekvensanalys, dialogprocesser, platsanalyser och processledning. A4. Kulturmiljöanalyser och kulturkonsekvensbeskrivningar. A5. Utredningar inom … Visa upphandlingen »
2023-09-04   Tekniska konsulter mark- och anläggning kat. B-D 2024-2027 (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby kommun avser att upphandla tekniska konsulttjänster inom mark- och anläggningsområdet. Ramavtalet innehåller tre (3) olika kategorier (B till D): B. Trafikutredningar C. Huvudprojektledare inom planering och genomförande D. Exploateringsutredningar Upplands Väsby kommun avser att tilldela ramavtal till de tre (3) anbudsgivare med lägst anbudspris per kategori under förutsättning att villkoren i AUB. 5 är uppfyllda. Takvolym: Takvolymen för kategori B är 19 miljoner kronor under hela … Visa upphandlingen »
2023-09-04   Revisionstjänster Upplands Väsby kommun (Upplands Väsby kommun)
Upphandlingen omfattar räkenskaps - och förvaltningsrevision för granskning av Upplands Väsby kommun i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision (KISA). Uppdraget avser redovisning- och förvaltningsrevision på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Upplands Väsby kommun, samt även specifika uppdrag inom kommunkoncernen. Arbetet bedrivs i god dialog/nära samarbete med kommunens tjänstemän. Visa upphandlingen »
2023-08-28   Totalenteprenad Smedsgärdsskolan (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby kommun planerar uppförande av en ny modern och klimatsmart grundskola med namn Smedsgärdsskolan, en skolbyggnad på 6 684 kvm BTA, för 600 elever i årskurs F-9 med tillagningskök och tillhörande angöring och skolgård. Skolan ska vara klar till HT 2026. Visa upphandlingen »
2023-05-16   Ramavtal Tekniska Konsulter Anläggning 2024-2027 (Upplands Väsby kommun)
Tekniska konsulttjänster för anläggningsarbeten. Visa upphandlingen »
2023-05-10   Skolskjuts och turbundna resor (Upplands Väsby kommun)
Persontransporter avseende skolskjuts samt turbundna resor Visa upphandlingen »
2023-04-21   Skadedjurssanering (Upplands Väsby kommun)
Upphandling av skadedjurssanering för Upplands Väsby kommun samt AB Väsbyhem. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nomor AB
2023-04-19   Bevakningstjänster inklusive larmcentral (Upplands Väsby kommun)
Upphandlingen består av bevakningstjänster inklusive larmcentral till Upplands Väsby kommun och AB Väsbyhem. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Säkerhet Ordningsbevakning SOB Aktiebolag
2023-04-16   Öppen Ungdomsverksamhet/Fritidsgård Runby (Upplands Väsby kommun)
Upphandlingen avser drift av ungdomsverksamhet i Runbygården utifrån i kravspecifikationen specificerade inriktningar och mål. Lokalen är belägen i området Runby i anslutning till Runbyskolan i den västra delen av Upplands Väsby. Adressen är: Lövstavägen 1, 194 47 Upplands Väsby. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ungdom väsby ab
2023-03-30   Nybyggnad Virahallen (Upplands Väsby kommun)
Uppförande av en fullstor idrottshall med inriktning badminton, 1759 kvm BTA. Idrottshallen ska etableras inom fastigheten Vik 1:67 i nordöstra Upplands Väsby och inom skoltomten där en ny grundskola för elever i åk F-6 som kallas Viraskolan kommer att etableras innan HT 2024. Byggnaden ska utföras enligt kraven för Miljöbyggnad Silver samt enligt kriterier för Passivhus Classic med certifiering enligt PHI –PASSIVE HOUSE Institute. Byggentreprenaden genomförs i form av en totalentreprenad. Visa upphandlingen »
2023-03-16   Upphandling av Glasmästeritjänster (Upplands Väsby kommun)
Upphandlingen omfattar Upplands Väsby Kommun och AB Väsbyhem behov av både planerade och oplanerade glasmästeritjänster. Visa upphandlingen »
2023-02-22   Beläggningsarbeten och anläggningsarbeten i Upplands Väsby kommun 2023–2026 (Upplands Väsby kommun)
Entreprenaden är ett ramavtal som omfattar arbeten med fräsning, asfaltsbeläggningar, vägmarkering, anläggningsarbeten samt övriga arbeten i anslutning till dessa. Avtalet avser arbeten för både underhåll och nybyggnation. Avtalet är inget exklusivavtal. Exempel på förekommande anläggningsarbeten som kan ingå i avtalet: anläggning av gc-vägar, tillgänglighetsanpassningar, läggning av rörledningar, sten- och plattläggning, sådd/läggning av gräsmatta och olika typer av gräv-, schakt och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Industry Aktiebolag
2023-02-15   Upphandling av Klottersaneringstjänster (Upplands Väsby kommun)
Härmed inbjuder Upplands Väsby kommun att lämna anbud för upphandling av klottersaneringstjänster som kan avropas efter behov av Upplands Väsby kommun och AB Väsbyhem. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Color Off i Stockholm AB
2022-11-04   Upphandling av webbpartner (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby kommun avser med denna anbudsförfrågan att upphandla teknisk webbutveckling i Sitevision inkluderandes tjänster för support och projektledning kopplade till intranät och extern webbplats. Arbetet handlar om att underhålla och trimma befintliga webbplatser och dess funktioner och tjänster, integrera olika tekniska plattformar med varandra, stödja kommunen i olika teknikval samt att fungera som digital rådgivare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Consid AB
2022-10-14   Naturvård med arbetshästar (Upplands Väsby kommun)
Skötsel av slåtterängar, fornparker och plockhuggning och pedagogiska insatser i tätortsnära miljöer. I skötseln av kommunens slåtterängar ingår fagning och viss röjning på våren, slåtter under sommaren med motormanuell eller hästdragen slåtterbalk samt finputs i kanter, branta slänter och mindre ytor med lie. Naturvård med arbetshästar som plockhuggning och pedagogiska insatser i parker eller tätortsnära skog. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Järva TrädvårdsCenter AB
2022-06-30   Upphandling lokalvård Äldreboenden dag- och daglig verksamhet + Öppna förskolan (Upplands Väsby kommun)
Upphandlingen avser lokalvård i kommunens äldreboenden och dag- och daglig verksamhet + öppna förskolan. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rengörare Näslund Aktiebolag
2022-06-13   Upphandling av lokalvård i kommunens förskolor (Upplands Väsby kommun)
Avtalet avser lokalvård i kommunens samtliga kommunala förskolor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rengörare Näslund Aktiebolag
2022-05-31   Tekniska konsulter - Fastighetskontoret 2022-2026 (Upplands Väsby kommun)
Tekniska Konsulter - Fastighetsdelen omfattar följande anbudsområden: Anbudsområde Storkök Anbudsområde Värme, Ventilation & Sanitet Anbudsområde Styr & Regler- samt Övervakningsteknik Anbudsområde Byggnadskonstruktion Anbudsområde Elteknik (el, tele, data, IT) Anbudsområde Byggnadsakustik Anbudsområde Projektstöd Anbudsområde Huvudbesiktningsman Anbudsområde Kontrollansvarig KA Anbudsområde Brand - och riskteknik Anbudsområde Fuktkonsult Anbudsområde Miljösamordnare Anbudsområde … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Aktiebolaget Byggtest, Pär Lundberg Arkitema AB Arqly Sverige AB Besiktningsförrättare Sverige AB Bjerking AB Byggkonstruktören i Gävle Aktiebolag Byggnadstekniska Byrån Sverige AB Bylero AB C&M Project i Stockholm Aktiebolag Cedervall Arkitekter AB CSK Projekt AB DE El & Styrkonsult Dan Ellnefjärd Aktiebolag Ebab i Stockholm AB ELE Engineering AB Elektrotekniska Byrån Öst AB Falk Construction Management AB Fire Safety Nordic Luleå AB Firetech Engineering Emron AB FSD Stockholm AB Fürst VVS- & Energiteknik Aktiebolag Helenius Ingenjörsbyrå Aktiebolag IKB Inneklimatbyrån Aktiebolag Ingenjörsgruppen Ståhlkloo Aktiebolag INTEC Stockholm AB INTEC Uppsala AB Jan Forell Aktiebolag Jost Sverige AB Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Sigtuna Aktiebolag Larsson Lindstrand Palme Arkitektkontor AB Leda Snyggt AB Liljewall Arkitekter Aktiebolag N20 Installationskonsult AB Niras Sweden AB Norconsult AB OAX Brand- och Riskkonsult AB Osdal Projektpartner AB PE Teknik & Arkitektur AB PGB VVS & Energi Aktiebolag Polygon Sverige AB PQR International AB PQR Uppsala AB ProjPartner Västerås AB Rejlers Sverige AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Sören Lundgren Byggkonsult Aktiebolag Storköksbyrån i Stockholm Aktiebolag Structor Akustik AB Svarking AB Sweco Sverige AB TecnoResolut Aktiebolag TOL Arkitekter AB Tyréns Sverige AB Tysklinds i Stockholm Aktiebolag V Company AB Venn Group AB Verifire Brandskyddsprojektering AB Vinnergi AB Wahlros Byggprojektledning AB White Arkitekter Aktiebolag WSP Sverige AB
2022-05-23   Ärendehanteringssystem Miljöenheten 2 (Upplands Väsby kommun)
Upphandlingen avser ärendehanteringssystem för miljöenheten i Upplands Väsby kommun. Visa upphandlingen »
2022-03-15   Upphandling av bemanningstjänster till förskola och skola (Upplands Väsby kommun)
Upphandlingen avser inhyrning av personal inom förskola, grundskola, gymnasium, särskilda behov & Vuxenutbildning i syfte att täcka tillfälliga personalbehov som uppstår till följd av arbetstoppar, att anställd personal slutar, blir sjuk, är tjänstledig eller annan frånvaro av ordinarie personal för bestämda uppdrag eller extra behov avseende en eller flera yrkeskategorier. Inhyrning avser tidsperioder från någon enstaka arbetsdag upp till några månader eller längre. Visa upphandlingen »
2022-03-09   Upphandling av måltider till kommunala förskolor och skolor (Upplands Väsby kommun)
Upphandling av måltider till kommunala förskolor och skolor för Upplands Väsby kommun. Visa upphandlingen »
2022-03-08   Upphandling av ledarskapsutbildning 2022 (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby kommun avser upphandla ett utbildningsprogram med utgångspunkt från Försvarshögskolans forskningsbaserade ledarskapskoncept Utvecklande ledarskap (UL) för att stärka ledarskapet hos Upplands Väsby kommuns chefer. Konceptet UL ska kompletteras med inslag som förmedlar kommunens principer för ledarskap till deltagarna. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MINDGEAR SUPPORT&SOLUTIONS AB
2022-03-08   Ärendehanteringssystem Miljöenheten (Upplands Väsby kommun)
Upphandlingen avser ärendehanteringssystem för miljöenheten i Upplands Väsby kommun. Visa upphandlingen »
2022-02-10   Upphandling av lokalvård Stora Vilunda + övriga verksamhetslokaler (Upplands Väsby kommun)
Upphandlingen omfattar lokalvård i de lokaler som anges i upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
2021-10-29   Särskilt boende för personer med psykisk ohälsa och HVB - stödboende och samsjuklighet (Upplands Väsby kommun)
Hem för vård och boende (HVB) eller stödboende för personer över 18 år • Hem för vård och boende (HVB) för personer över 18 år med samsjuklighet • Särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning Visa upphandlingen »
2021-09-29   Medicintekniska produkter (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby kommun inbjuder till anbudsgivning avseende köp och/eller hyra av medicintekniska produkter till särskilda boenden, dagverksamhet och dagliga verksamheter samt reparation, besiktning och skrotning av medicintekniska produkter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sodexo AB
2021-06-23   Upphandling av jord och grus (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby kommun inbjuder er härmed att lämna anbud avseende material, till exempel grus- och stenmaterial och sand samt Avlämnande av deponi. Visa upphandlingen »
2021-06-18   Avfallshämtning för hushållsavfall (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby kommun har för avsikt att handla upp avfallshämtning av hushållsavfall. Visa upphandlingen »
2021-06-16   Upphandling av lokalvård - kontorslokaler (Upplands Väsby kommun)
Upphandlingen avser lokalvård till kommunens kontorslokaler. Upplands Väsby kommun har flera kontor på olika adresser i kommunen, de flesta ligger i de centrala delarna av kommunen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lassila & Tikanoja Service AB
2021-04-06   Lokalvård Messingen (Upplands Väsby kommun)
Upphandlingen avser att täcka Upplands Väsbys behov av lokalvård i Messingen. Denna upphandling hanteras som reserverat kontrakt (4:e kap, 18§ LOU), vilket betyder att anbudsgivare som avser att lämna anbud I denna upphandling är ett företag vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Visa upphandlingen »
2021-02-18   Bemanning sjuksköterskor dagtid (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby kommun behöver tillgodose behovet av vikarierande sjuksköterskor på dagtid, alla dagar i veckan inklusive helger, inom äldreboende, LSS och socialpsykiatrin. Kommunen kommer anta minst fem stycken leverantörer för uppdraget. Visa upphandlingen »
2021-02-15   Viraskolan (Upplands Väsby kommun)
Totalentreprenad avseende nybyggnation av grundskola med tillhörande angöring och utemiljö. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Winge Byggnads AB
2021-02-08   Bemanning av socionomer (Upplands Väsby kommun)
Ramavtalet för bemanning av socionomer går under året varför en ny upphandling nu genomförs. Visa upphandlingen »
2021-02-01   Hämtning av sorterat avfall och verksamhetsavfall (Upplands Väsby kommun)
Upphandlingen avser hämtning och omhändertagning av Upplands Väsby kommun och Väsbyhems källsortering samt verksamhetsavfall. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Liselotte Lööf Återvinning AB
2020-12-14   Lokalvård förskolor (Upplands Väsby kommun)
Upphandlingen omfattar lokalvård/städning i förskolelokaler som de kommunala förskoleverksamheterna verkar i. Anbud ska lämnas på hela uppdraget. Upplands Väsby kommun har för avsikt att teckna avtal med en leverantör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Fervent Cleaning Company Aktiebolag
2020-12-03   Upphandling av tolktjänster (Upplands Väsby kommun)
Denna upphandling avser ramavtal för successiva avrop av kommunens behov av tolkförmedling .Upphandlingen gäller kontakttolk (tolk på plats) och telefontolk (distanstolk) till och från svenska. Visa upphandlingen »
2020-11-30   Naturvårdsskötsel (Upplands Väsby kommun)
Upphandlingskontrakt avseende naturvårdsskötsel Visa upphandlingen »
2020-11-30   IT-partner (Upplands Väsby kommun)
Upplands Väsby kommun har under många år haft goda samarbeten med IT-leverantörer samt leasingpartner, som möjliggjort att vi på IT har gett god service till alla våra interna användare. Nu vidareutvecklar vi IT-arbetsplatsen som tjänst, och söker därför en IT-partner i det fortsatta arbetet. Vi har valt att driva detta som en upphandling med fokus på kvalitet och leveransförmåga, med en något omvänd utvärdering av kapacitet. Vi tror starkt att ett samarbete utvecklas och frodas över tid, och att god … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Advania Sverige AB
2020-10-20   Personligt ombud (Upplands Väsby kommun)
Personligt ombud Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Stiftelsen Parasoll