Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum

Trafikverket Myndighet

Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-11. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-10.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-10 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-10)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Trafikverket Myndighet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Trafikverket Fakturahantering
Postort: Borlänge
Postnummer: 781 89
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Anders Löfberg
Telefon: +46 34660 📞
E-post: anders.lofberg@trafikverket.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: https://www.trafikverket.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13716 🌏
URL för deltagande: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13716 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://upphandling.trafikverket.se/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel:
“Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum KOM-414094”
Produkter/tjänster: Disponering av kontaminerad jord 📦
Kort beskrivning:
“Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum.”
Beräknat värde exklusive moms: SEK 1 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Rivning och förberedande anläggningsarbeten 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Disponering av kontaminerad jord 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Deponering av giftigt avfall utom radioaktivt avfall och kontaminerad jord 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Sverige
Beskrivning av upphandlingen:
“Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum.”
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 19 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-01-01 📅
Slutdatum: 2026-12-31 📅

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-11 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-04-30 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-12 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Postort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 233830000 📞
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 📧
Fax: +46 233830080 📠
URL: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 220-693215 (2023-11-10)